شرکت دامون

شیر توپی دستی کربن استیل

شیر توپی (بال ولو) دستی کربن استیل PN16-40 Stark Wafer امال (omal)

تصویر شیر توپی (بال ولو) دستی کربن استیل PN16-40 Stark Wafer امال (omal)


این شیر توپی (بال ولو) از نوع مجرا کامل است. اتصال فلنج ها در این شیر توپی (بال ولو) طبق استاندارد
EN 1092-1 است. دمای کاری این شیرتوپی 20- تا 150+ درجه سانتیگراد و کلاس فشاری آن PN16-40  است. برای جلوگیری از اشتعال از قطعه ضد الکتریسیته EN12266-2 در این شیر توپی (بال ولو) استفاده شده است. آب بند استم این شیر توپی (بال ولو) از نوع PTFE V-pack است. قابلیت سازگاری با انواع سیالات از ویژگی دیگر شیر توپی (بال ولو) کربن استیل دستی است.

ویژگی های شیر توپی (بال ولو) دستی کربن استیل PN16-40 Stark Wafer امال (omal)

شماتیک برش یافته شیر توپی (بال ولو) دستی کربن استیل PN16-40 Stark Wafer امال (omal)

1.اورینگ اضافی روی استم: برای اطمینان از اینکه سفتی رو به خارج است
2. قطعه ضد الکتریسیته ساکن: برای محافظت از بال ولو در برابر اشتعال و افزایش ایمنی در محیط های اشتعال زا از این قطعه استفاده شده است.
3.آب بند گرافیتی کششی: برای اطمینان از سفتی رو به خارج در شرایط مختلف دمایی از این نوع آب بند در شیر توپی (بال ولو) استفاده شده است.

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) دستی کربن استیل PN16-40 Stark Wafer امال (omal)

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) دستی کربن استیل PN16-40 Stark Wafer امال (omal)

 

سایز PN کربن استیلA216 WCB کد ØE A Y ØG ØR S P ØH تعداد سوراخ ØI Kgوزن L
DN 15 PN16-40 LST04F00CC 15 70 153 88 45 1 6 65 4 M12 1,2 36
DN 20 PN16-40 LST05F00CC 20 70 153 98 58 1 6 75 4 M12 1,4 38
DN 25 PN16-40 LST06F00CC 25 80 152,5 108 68 1,75 7 85 4 M12 2 43
DN 32 PN16-40 LST07F00CC 32 87 152,5 128 78 1,5 7 100 4 M16 2,9 51
DN 40 PN16-40 LST08F00CC 38 102 181 150 88 1,5 13 110 4 M16 4,4 63
DN 50 PN16-40 LST09F00CC 50 108 181 165 102 1,5 14 125 4 M16 5,5 70
DN 65 PN10-16 LST10E00CC 65 143 287,5 186 123 1,5 13,5 145 4 M16 10,1 107
DN 80 PN16-40 LST11F00CC 76 152 287,5 200 138 3 21 160 8 M16 13 120
DN100 PN10-16 LST12E00CC 96 168 322 220 158 2,5 17 180 8 M16 19,7 152

شیر توپی دستی استنلس استیل

شیر توپی (بال ولو) دستی استنلس استیل PN16-40 Stark Wafer امال (omal)

تصویر شیر توپی (بال ولو) دستی استنلس استیل PN16-40 Stark Wafer امال (omal)


این شیر توپی (بال ولو) از نوع مجرا کامل است. اتصال فلنج ها در این شیر توپی (بال ولو) طبق استاندارد EN 1092-1 است. دمای کاری این شیرتوپی 20- تا 150+ درجه سانتیگراد و کلاس فشاری آن PN16-40  است. برای جلوگیری از اشتعال از قطعه ضد الکتریسیته EN12266-2 در این شیر توپی (بال ولو) استفاده شده است. آب بند استم این شیر توپی (بال ولو) از نوع PTFE V-pack است.

شماتیک شیر توپی (بال ولو) دستی استنلس استیل PN16-40 Stark Wafer امال (omal)

1.اورینگ اضافی روی استم: برای اطمینان از اینکه سفتی رو به خارج است
2. قطعه ضد الکتریسیته ساکن: برای محافظت از بال ولو در برابر اشتعال و افزایش ایمنی در محیط های اشتعال زا از این قطعه استفاده شده است.
3.آب بند گرفیتی کششی: برای اطمینان از سفتی رو به خارج در شرایط مختلف دمایی از این نوع آب بند در شیر توپی (بال ولو) استفاده شده است.

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) دستی استنلس استیل PN16-40 Stark Wafer امال (omal)

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) دستی استنلس استیل PN16-40 Stark Wafer امال (omal)

سایز PN کد کربن استیلA216 WCB  ØE A Y ØG ØR S P ØH تعداد سوراخ ØI Kgوزن L
DN 15 PN16-40 LST04F00CC 15 70 153 88 45 1 6 65 4 M12 1,2 36
DN 20 PN16-40 LST05F00CC 20 70 153 98 58 1 6 75 4 M12 1,4 38
DN 25 PN16-40 LST06F00CC 25 80 152,5 108 68 1,75 7 85 4 M12 2 43
DN 32 PN16-40 LST07F00CC 32 87 152,5 128 78 1,5 7 100 4 M16 2,9 51
DN 40 PN16-40 LST08F00CC 38 102 181 150 88 1,5 13 110 4 M16 4,4 63
DN 50 PN16-40 LST09F00CC 50 108 181 165 102 1,5 14 125 4 M16 5,5 70
DN 65 PN10-16 LST10E00CC 65 143 287,5 186 123 1,5 13,5 145 4 M16 10,1 107
DN 80 PN16-40 LST11F00CC 76 152 287,5 200 138 3 21 160 8 M16 13 120
DN100 PN10-16 LST12E00CC 96 168 322 220 158 2,5 17 180 8 M16 19,7 152

شیر توپی دستی کربن استیل چند تکه

 شیر توپی (بال ولو) دستی کربن استیل چند تکه PN16-40 Spartan امال (omal)

 


تصویر شیر توپی (بال ولو) دستی کربن استیل چند تکه
PN16-40 Spartan امال (omal)

این شیر توپی (بال ولو) از نوع مجرا کامل است. اتصال فلنج ها در این شیر توپی (بال ولو) طبق استاندارد EN 1092-1 است. دمای کاری این شیرتوپی 20- تا 150+ درجه سانتیگراد و کلاس فشاری آن PN16-40  است. برای جلوگیری از اشتعال از قطعه ضد الکتریسیته EN12266-2 در این شیر توپی (بال ولو) استفاده شده است. آب بند استم این شیر توپی (بال ولو) از نوع PTFE- ring packing است.

ویژگی های شیر توپی (بال ولو) دستی کربن استیل چند تکه PN16-40 Spartan امال (omal)

 

شماتیک شیر توپی (بال ولو) دستی کربن استیل چند تکه PN16-40 Spartan امال (omal)

1.اورینگ اضافی روی استم: برای اطمینان از اینکه سفتی رو به خارج است
2. قطعه ضد الکتریسیته ساکن: برای محافظت از بال ولو در برابر اشتعال و افزایش ایمنی در محیط های اشتعال زا از این قطعه استفاده شده است.
3.آب بند گرفیتی کششی: برای اطمینان از سفتی رو به خارج در شرایط مختلف دمایی از این نوع آب بند در شیر توپی (بال ولو) استفاده شده است.

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) دستی کربن استیل چند تکه PN16-40 Spartan امال (omal)

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) دستی کربن استیل چند تکه PN16-40 Spartan امال (omal)

سایز PN/ANSI

کد کربن استیل

A216 WCB 

ØE A Y ØG ØR S P ØH تعداد سوراخ ØI Kgوزن L
DN 15 PN16-40 LSP04F03CC 15 85,7 169 95 45 2 14 65 4 14 2,3 115 (1)
DN 15 ANSI 150 LSP04104CC 15 85,7 169 89 35 1,6 9,6 60,5 4 16 1,8 108 (2)
DN 15 ANSI 300 LSP04204CC 15 85,7 169 95 35 1,6 12,7 66,5 4 16 2,3 140 (2)
DN 20 PN16-40 LSP05F03CC 20 87,5 169 105 58 2 16 75 4 14 2,9 120 (1)
DN 20 ANSI 150 LSP05104CC 20 88,5 169 99 43 1,6 9,6 70 4 16 2 117 (2)
DN 20 ANSI 300 LSP05204CC 20 88,5 169 117 43 1,6 14,2 82,5 4 19 3,2 152 (2)
DN 25 PN16-40 LSP06F03CC 25 103 205 115 68 2 16 85 4 14 3,8 125 (1)
DN 25 ANSI 150 LSP06104CC 25 103 205 108 51 1,6 9,7 79 4 16 3 127 (2)
DN 25 ANSI 300 LSP06204CC 25 103,3 205 124 51 1,6 15,9 89 4 19 4,4 165 (2)
DN 32 PN16-40 LSP07F03CC 32 108 205 140 78 2 16 100 4 18 5,3 130 (1)
DN 32 ANSI 150 LSP07104CC 32 108 205 117 63,5 1,6 11,1 88,9 4 16 4 140 (2)
DN 32 ANSI 300 LSP07204CC 32 108 205 133 64 1,6 17,5 98,5 4 19 5,7 178 (2)
DN 40 PN16-40 LSP08F03CC 38 126 266 150 88 3 15 110 4 18 6,9 140 (1)
DN 40 ANSI 150 LSP08104CC 38 128 266 127 73,2 1,6 12,7 98,6 4 16 5,8 165 (2)
DN 40 ANSI 300 LSP08204CC 38 128,4 266 156 73 1,6 19 115 4 22 8,6 190 (2)
DN 50 PN16-40 LSP09F03CC 50 133 266 165 102 3 17 125 4 18 9,4 150 (1)
DN 50 ANSI 150 LSP09104CC 50 136 266 152 92 1,6 14,4 120,7 4 19,1 8,4 178 (2)
DN 50 ANSI 300 LSP09204CC 50 135,9 266 165 92 1,6 20,8 127 4 19 10,9 216 (2)
DN 65 PN16 LSP10E03CC 63 142 298 185 122 3 15 145 8 18 13,1 170 (1)
DN 65 ANSI 150 LSP10104CC 65 148 298 178 104,6 1,6 16 139 4 19,1 13,2 190 (2)
DN 65 ANSI 300 LSP10204CC 63 147,6 298 190 105 1,6 23,8 149 4 22 16,7 241 (2)
DN 80 PN16-40 LSP11F03CC 76 165 390 200 138 3 21 160 8 18 17,8 180 (1)
DN 80 ANSI 150 LSP11104CC 80 168 390 190 127 1,6 17,5 152 4 19,1 17,3 203 (2)
DN 80 ANSI 300 LSP11204CC 76 167,5 390 210 127 1,6 26,9 168 4 22 23,9 282 (2)
DN100 PN16 LSP12E03CC 96 183 390 220 158 3 17 180 8 18 25 190 (1)
DN100 ANSI 150 LSP12104CC 100 183 390 228 157,2 1,6 22,4 190,5 8 19,1 27,8 229 (2)
DN100 ANSI 300 LSP12204CC 100 182,5 390 254 157 1,6 30,2 200 8 22 38,4 305 (2)
  1. مربوط به EN 558 TAB.2 COL.14/DIN 3202-1 F4
  2. مربوط به ANSI B16.10

شیر توپی دستی استنلس استیل چند تکه

شیر توپی (بال ولو) دستی استنلس استیل چند تکه PN16-40 Spartan امال (omal)

 


تصویر شیر توپی (بال ولو) دستی استنلس استیل چند تکه
PN16-40 Spartan امال (omal)

این شیر توپی (بال ولو) از نوع مجرا کامل است. اتصال فلنج ها در این شیر توپی (بال ولو) طبق استاندارد EN 1092-1 است. دمای کاری این شیرتوپی 20- تا 150+ درجه سانتیگراد و کلاس فشاری آن PN16-40 

است. برای جلوگیری از اشتعال از قطعه ضد الکتریسیته EN12266-2 در این شیر توپی (بال ولو) استفاده شده است. آب بند استم این شیر توپی (بال ولو) از نوع PTFE- ring packing است.

ویژگی های شیر توپی (بال ولو) دستی استنلس استیل چند تکه PN16-40 Spartan امال (omal)

 

شماتیک شیر توپی (بال ولو) دستی استنلس استیل چند تکه PN16-40 Spartan امال (omal)

1.اورینگ اضافی روی استم: برای اطمینان از اینکه سفتی رو به خارج است
2. قطعه ضد الکتریسیته ساکن: برای محافظت از بال ولو در برابر اشتعال و افزایش ایمنی در محیط های اشتعال زا از این قطعه استفاده شده است.
3.آب بند گرفیتی کششی: برای اطمینان از سفتی رو به خارج در شرایط مختلف دمایی از این نوع آب بند در شیر توپی (بال ولو) استفاده شده است.

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) دستی استنلس استیل چند تکه PN16-40 Spartan امال (omal)

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) دستی استنلس استیل چند تکه PN16-40 Spartan امال (omal)

سایز PN/ANSI

کد کربن استیل

A216 WCB 

ØE A Y ØG ØR S P ØH تعداد سوراخ ØI Kgوزن L
DN 15 PN16-40 LSP04F03CC 15 85,7 169 95 45 2 14 65 4 14 2,3 115 (1)
DN 15 ANSI 150 LSP04104CC 15 85,7 169 89 35 1,6 9,6 60,5 4 16 1,8 108 (2)
DN 15 ANSI 300 LSP04204CC 15 85,7 169 95 35 1,6 12,7 66,5 4 16 2,3 140 (2)
DN 20 PN16-40 LSP05F03CC 20 87,5 169 105 58 2 16 75 4 14 2,9 120 (1)
DN 20 ANSI 150 LSP05104CC 20 88,5 169 99 43 1,6 9,6 70 4 16 2 117 (2)
DN 20 ANSI 300 LSP05204CC 20 88,5 169 117 43 1,6 14,2 82,5 4 19 3,2 152 (2)
DN 25 PN16-40 LSP06F03CC 25 103 205 115 68 2 16 85 4 14 3,8 125 (1)
DN 25 ANSI 150 LSP06104CC 25 103 205 108 51 1,6 9,7 79 4 16 3 127 (2)
DN 25 ANSI 300 LSP06204CC 25 103,3 205 124 51 1,6 15,9 89 4 19 4,4 165 (2)
DN 32 PN16-40 LSP07F03CC 32 108 205 140 78 2 16 100 4 18 5,3 130 (1)
DN 32 ANSI 150 LSP07104CC 32 108 205 117 63,5 1,6 11,1 88,9 4 16 4 140 (2)
DN 32 ANSI 300 LSP07204CC 32 108 205 133 64 1,6 17,5 98,5 4 19 5,7 178 (2)
DN 40 PN16-40 LSP08F03CC 38 126 266 150 88 3 15 110 4 18 6,9 140 (1)
DN 40 ANSI 150 LSP08104CC 38 128 266 127 73,2 1,6 12,7 98,6 4 16 5,8 165 (2)
DN 40 ANSI 300 LSP08204CC 38 128,4 266 156 73 1,6 19 115 4 22 8,6 190 (2)
DN 50 PN16-40 LSP09F03CC 50 133 266 165 102 3 17 125 4 18 9,4 150 (1)
DN 50 ANSI 150 LSP09104CC 50 136 266 152 92 1,6 14,4 120,7 4 19,1 8,4 178 (2)
DN 50 ANSI 300 LSP09204CC 50 135,9 266 165 92 1,6 20,8 127 4 19 10,9 216 (2)
DN 65 PN16 LSP10E03CC 63 142 298 185 122 3 15 145 8 18 13,1 170 (1)
DN 65 ANSI 150 LSP10104CC 65 148 298 178 104,6 1,6 16 139 4 19,1 13,2 190 (2)
DN 65 ANSI 300 LSP10204CC 63 147,6 298 190 105 1,6 23,8 149 4 22 16,7 241 (2)
DN 80 PN16-40 LSP11F03CC 76 165 390 200 138 3 21 160 8 18 17,8 180 (1)
DN 80 ANSI 150 LSP11104CC 80 168 390 190 127 1,6 17,5 152 4 19,1 17,3 203 (2)
DN 80 ANSI 300 LSP11204CC 76 167,5 390 210 127 1,6 26,9 168 4 22 23,9 282 (2)
DN100 PN16 LSP12E03CC 96 183 390 220 158 3 17 180 8 18 25 190 (1)
DN100 ANSI 150 LSP12104CC 100 183 390 228 157,2 1,6 22,4 190,5 8 19,1 27,8 229 (2)
DN100 ANSI 300 LSP12204CC 100 182,5 390 254 157 1,6 30,2 200 8 22 38,4 305 (2)
  1. مربوط به EN 558 TAB.2 COL.14/DIN 3202-1 F4
  2. مربوط به ANSI B16.10

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، خیابان دمشق،

خیابان مظفر، بن بست سروش، پلاک6، واحد3 

تلفن: 86037157-021

         86037159-021

فکس: 43852829-021

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Top of Page