شرکت دامون

شیر توپی برنجی 100

شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 100 امال (omal)

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 100 امال (omal)

این شیر توپی (بال ولو)(بال ولو) از نوع full bore و برای فشار پایین با سیال غیر خوردنده مناسب است. اتصال این شیر توپی (بال ولو) به صورت رزوه ای است. دمای کاری این شیر توپی (بال ولو) 20- تا 150+ درجه سانتیگراد است و برای سیالاتی مانند آب و گاز و نفت کاربرد دارد.

دیاگرام فشار-دمای شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 100 امال (omal)

دیاگرام فشار-دمای شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 100 امال (omal)

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 100 امال (omal) با واحد نیوتن متر

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است و از سیت (نشیمنگاه) از جنس TFM 1600 استفاده شده است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

سایز DN 10 3/8" DN 15 1/2" DN 20 3/4" DN 25 1" DN 32 1"1/4 DN 40 1"1/2 DN 50 2"
PN 16 bar 3 3 4 5 7 9 15

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 100 امال (omal)

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 100 امال (omal)

سایز DN 10 3/8" DN 15 1/2" DN 20 3/4" DN 25 1" DN 32 1"1/4 DN 40 1"1/2 DN 50 2"
بدون شفت V100N203 V100N204 V100N205 V100N206 V100N207 V100N208 V100N209
وزن کیلوگرم 0,18 0,26 0,44 0,66 1,04 1,5 2,53
با اهرم L100N203 L100N204 L100N205 L100N206 L100N207 L100N208 L100N209
وزن کیلوگرم 0,23 0,3 0,51 0,72 1,1 1,56 2,6
کیت اهرم KLV10003 KLV10003 KLV10005 KLV10005 KLV10005 KLV10005 KLV10005

 

سایز A B C øD E F G øH øL ch.M N
DN 10 - 3/8" 69 34,5 6 31,8 36,2 29,5 36 36 5,5 25 10
DN 15 - 1/2" 69 34,5 6 31,8 36,2 29,5 36 36 5,5 25 15
DN 20 - 3/4" 77 38,5 9 40 45,3 36,3 36 36 5,5 31 20
DN 25 - 1" 89 44,5 9 48 49,2 40,2 36 36 5,5 38 25
DN 32 - 11/4" 103 51,5 9 62 59,6 50,5 42 36 5,5 47 32
DN 40 - 11/2" 114 57 9 72,6 66,2 57 42 36 5,5 54 40
DN 50 - 2" 134 67 9 88,5 73,5 64,3 46 36/42 5,5 66 50

شیر توپی برنجی 101

شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 101 امال (omal)

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 101 امال (omal)

این شیر توپی (بال ولو) از نوع full bore و برای فشار متوسط سیال غیر خوردنده مناسب است. اتصال این شیر توپی (بال ولو) به صورت رزوه ای است. دمای کاری این شیر توپی (بال ولو) 20- تا 150+ درجه سانتیگراد است و برای سیالاتی مانند آب و گاز و نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی کاربرد دارد.

دیاگرام های شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 101 امال (omal)

 

دیاگرام فشار-دمای شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 101 امال (omal)

 

دیاگرام افت فشار-دبی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 101 امال (omal)

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 101 امال (omal) با واحد نیوتن متر

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است و از سیت (نشیمنگاه) از جنس TFM 1600 استفاده شده است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

سایز DN 10   3/8" DN 15  1/2" DN 20   3/4" DN 25  1" DN 32   1"1/4 DN 40   1"1/2 DN 50  2" DN 65   2"1/2 DN 80  3"
PN 25 bar 27 48 79
PN 40 bar 14 19
PN 50 bar 7 10
PN 64 bar 4 5

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 101 امال (omal)

نقشه دو بعدی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 101 امال (omal)

سایز

A

B

C

øD

E

F

G

øH

øL

ch.M

N

DN 10 - 3/8” 69 34,5 9 31,8 38,5 30,5 36 36 5,5 25 10
DN 15 - 1/2” 69 34,5 9 31,8 38,5 30,5 36 36 5,5 25 15
DN 20 - 3/4” 77 38,5 9 40 45,3 36,3 36 36 5,5 31 20
DN 25 - 1” 89 44,5 9 48 49,2 40,2 36 36 5,5 38 25
  DN 32 - 1”1/4 103 51,5 9 60 60,5 51,5 42 36/42 5,5 47 32
  DN 40 - 1”1/2 114 57 9 70,6 67 58 42 36/42 5,5 54 40
  DN 50 - 2” 134 67 11 88,5 76,3 65,3 46 42/50 5,5/6,5 66 50
  DN 65 - 2”1/2 161 80,5 14 112 97 83 65 50/70 6,5/8,5 84 65
  DN 80 - 3” 185 92,5 14 138,4 108,5 94,5 65 50/70 6,5/8,5 98 80

شیر توپی برنجی 113

شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 113 امال (omal)

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 113 امال (omal)

این شیر توپی (بال ولو) از نوع مجرای کاهنده یا reduced bore و برای فشار بالا در کاربردهای هیدرولیک و پنوماتیک مناسب است. اتصال این شیر توپی (بال ولو) به صورت رزوه ای است. دمای کاری این شیر توپی (بال ولو) 20- تا 80+ درجه سانتیگراد است و برای سیالاتی مانند آب و گاز و نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی کاربرد دارد.

دیاگرام های شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 113 امال (omal)

 

دیاگرام فشار-دمای شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 113 امال (omal)

 

دیاگرام افت فشار-دبی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 113 امال (omal)

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 113 امال (omal) با واحد نیوتن متر

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است و از سیت (نشیمنگاه) از جنس TFM 1600 استفاده شده است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

سایز

DN 10 3/8"

DN 15  1/2"

DN 20  3/4"

DN 25 1"

PN 210 bar 7 11 15 20

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 113 امال (omal)

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 113 امال (omal)

سایز

DN 10  3/8"

DN 15  1/2"

DN 20  3/4"

DN 25  1"

شفت رایگان V113N203  V113N204  V113N205  V113N206
وزن کیلوگرم 0,42 0,57 1,06 1,43
همراه اهرم L113N203  L113N204  L113N205  L113N206
وزن کیلوگرم 0,47 0,62 1,13 1,5
کین آب بند KGBV8303 KGBV8304 KGBV8305 KGBV8306

سایز

A

B

C

øD

E

F

G

øH

DN 10 - 3/8” 75 44 7 3/8” 45 35 30 8
DN 15 - 1/2” 85 47 7 1/2” 46 56 36 12
DN 20 - 3/4” 95 54 10 3/4” 63,5 50 45 16
DN 25 - 1” 105 56 10 1” 66,5 53 53 20

شیر توپی برنجی 115

شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 115 امال (omal)

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 115 امال (omal)

این شیر توپی (بال ولو) از نوع full bore و برای سیال غیرتهاجمی مناسب است. اتصال این شیر توپی (بال ولو) به صورت فلنجی و بر اساس استاندارد EN1092-1 PN16 است. دمای کاری این شیر توپی (بال ولو) 20- تا 150+ درجه سانتیگراد برای مایع و 20- تا 60+ برای گاز است و برای سیالاتی مانند آب و گاز و نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی کاربرد دارد.

دیاگرام فشار-دمای شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 115 امال (omal)

 

دیاگرام فشار-دمای شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 115 امال (omal)

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 115 امال (omal) با واحد نیوتن متر

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است و از سیت (نشیمنگاه) از جنس TFM 1600 استفاده شده است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

سایز

DN 15  1/2"

DN 20  3/4"

DN 25  1/2"

DN 32  1"1/4

DN 40  1"1/2

DN 50  2"

PN 16 bar 7 9 16 26 39 58

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 115 امال (omal)

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 115 امال (omal)

سایز

A

B

C

øD

E

F

G

øH

L

øM

DN 15 - 1/2" 35 48 64 31 15 65 M12 M5 6 36
DN 20 - 3/4" 38 51 74 34 20 75 M12 M5 6 36
DN 25 - 1" 43 62,5 83 39,5 25 85 M12 M5 8 42
DN 32 - 1"1/4 50 67 96 46 32 100 M16 M5 8 42
DN 40 - 1"1/2 60 80 105 50 40 110 M16 M6 10 50
DN 50 - 2" 70 87 115 57 50 125 M16 M6 10 50

شیر توپی برنجی D122

شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM D122 امال (omal)

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM D122 امال (omal)

ویژگی این شیر توپی (بال ولو) این است که کوپلینگ آن توسط پیچ ابداعی و رزوه داخلی به سرعت انجام می شود. از مصارف شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM D122 امال (omal) می توان به کاربرد در تجهیزات دامداری اشاره کرد. دمای کاری این شیر توپی (بال ولو) 15- تا 100+ درجه سانتیگراد است و تا 10bar فشار را تحمل می کند. این شیر توپی (بال ولو) برنجی برای سیالاتی مانند آب و هوا کاربرد دارد.

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM D122 امال (omal)

 

نقشه دو بعدی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM D122 امال (omal)

شیر توپی (بال ولو) Female threaded ends - quick coupling (F/R) V122N997
قطر اسمی mm. 32
Size F Gas 1"1/4
Bore P mm. 32
وزن Kg 1,7

 

شیر توپی برنجی سه راهه 153

شیر توپی (بال ولو) برنجی سه راهه ITEM 153 امال (omal)

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) برنجی سه راهه ITEM 153 امال (omal)

این شیر توپی (بال ولو) از نوع full bore و برای فشار متوسط با سیال غیر خوردنده مناسب است. دمای کاری این شیر توپی (بال ولو) 20- تا 120+ درجه سانتیگراد است و تا فشار 16 bar را تحمل می کند. این شیر توپی (بال ولو) برنجی برای سیالاتی مانند آب و گاز و نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی کاربرد دارد. اتصال این شیر توپی (بال ولو) برنجی از نوع رزوه ای است.

دیاگرام فشار-دمای شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 153 امال (omal)

 

دیاگرام فشار-دمای شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 153 امال (omal)

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 153 امال (omal) با واحد نیوتن متر

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است و از سیت (نشیمنگاه) از جنس TFM 1600 استفاده شده است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

سایز

DN 10  3/8"

DN 15   1/2"

DN 20  3/4"

DN 25  1"

DN 32  1"1/4

DN 40 1"1/2

DN 50  2"

PN 16 bar 4 5 7 10 14 19 27

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 153 امال (omal)

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 153 امال (omal)

سایز A B C øD E F G øH øL ch.M N P Q
DN 10 - 3/8” 69 34,5 9 31,8 38,4 30,5 36 36 5,5 25 33 3/8” 10
DN 15 - 1/2” 69 34,5 9 31,8 38,4 30,5 36 36 5,5 25 33 1/2” 15
DN 20 - 3/4” 77 38,5 9 40 45,3 36,3 36 36 5,5 31 38 3/4” 20
DN 25 - 1” 89 44,5 9 48 49,2 40,2 36 36 5,5 38 46 1” 25
DN 32 - 1"1/4 103 51,5 9 60 60,5 51,5 42 36/42 5,5 47 54 11/4” 32
DN 40 - 1"1/2 114 57 9 70,6 67 58 42 36/42 5,5 54 61 11/2” 40
DN 50 - 2” 134 67 11 86,5 76,3 65,3 46 42/50 5,5/6,5 66 73 2” 50

شیر توپی برنجی سه راهه 160,161

شیر توپی (بال ولو) برنجی سه راهه ITEM 160,161 امال (omal)

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) برنجی سه راهه ITEM 160,161 امال (omal)

ورودی این شیر توپی (بال ولو) می تواند هر کدام از انتهاها باشد و دارای چهار آب بند است است. دمای کاری این شیر توپی (بال ولو) 15- تا 120+ درجه سانتیگراد است. این شیر توپی (بال ولو) برنجی برای سیالاتی مانند آب و گاز و نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی کاربرد دارد. این شیر توپی (بال ولو) برای سیالات غیر تهاجمی مناسب است. اتصال این شیر توپی (بال ولو) برنجی از نوع رزوه ای است.

دیاگرام فشار-دمای شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 160,161 امال (omal)

 

دیاگرام فشار-دمای شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 160,161 امال (omal)

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 160,161 امال (omal) با واحد نیوتن متر

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است و از سیت (نشیمنگاه) از جنس TFM 1600 استفاده شده است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

سایز

DN 15   1/2"

DN 20  3/4"

DN 25  1"

DN 32  1"1/4

DN 40 1"1/2

DN 50  2"

PN 16 bar 31 43 74
PN 25 bar 20
PN 40 bar 8 14

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 160,161 امال (omal)

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 160,161 امال (omal)

سایز

A

B

C

øD

E

F

G

øH

DN 15 - 1/2” 80 40 7 1/2” 38 13 61 46,3
DN 20 - 3/4” 96 48 10 3/4” 48 18 74 53,5
DN 25 - 1” 113 56,5 10 1” 58 23 88 57
DN 32 - 1"1/4 130 65 14 11/4” 67 29 99 74,5
DN 65 - 1"1/2 147 73,5 14 11/2” 78 35 114 79
DN 50 - 2” 169 84,5 17 2” 95 44 132 90,5

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، خیابان دمشق،

خیابان مظفر، بن بست سروش، پلاک6، واحد3 

تلفن: 86037157-021

         86037159-021

فکس: 43852829-021

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Top of Page