شرکت دامون

بال ولو کربن استیل

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) کربن استیل امال


دمای کاری این شیر توپی 20- تا 100+ برای حالتی که از اورینگ
NBR استفاده می شود و 20- تا 160+ برای اورینگ FKM است. فشار کاری این بال ولو برای سایزهای مختلف به صورت زیر است:
PN500/7000 psi DN6, DN10, DN15

PN400/6000 psi DN20 e DN25

PN320/4500 psi DN32, DN40, DN50
بال ولو کربن استیل به صورت ایمن در برابر اشتعال طراحی شده و دارای قطعه ضد الکتریسیته ساکن است.
قابلیت سازگاری با انواع سیالات از ویژگی دیگر شیر توپی کربن استیل است.

مزایا و ویژگی های شیر توپی (بال ولو) کربن استیل (omal)

 

 

شماتیک شیر توپی (بال ولو) کربن استیل امال

1.سیت (نشیمنگاه) اصلاحی: وجود این سیت در شیر توپی کربن استیل سبب کاهش سایش در مقایسه با سیت معمولی می شود. همچنین استحکام را افزایش داده و گشتاور بازکردن را کاهش می دهد.
2.توپی استیل پوشش داده شده با کرم سخت 40 میکرون: استفاده از این نوع توپی عمر آب بند را به دلیل سایش کمتر افزایش می­دهد.
3.استم بوش پاورمیدل: این نوع استم بوش باعث ایجاد هم مرکزی کامل شفت روی بدنه شیر توپی می­شود. همچنین از نوسانات شیر توپی در فشار بالا جلوگیری می کند.
4.اورینگ الاستومری: بکارگیری این اورینگ در بال ولو از هرگونه کاهش در کارکردهای سریع جلوگیری می کند.
4.اورینگ با نفوذپذیری کم: این اورینگ باعث ایجاد مقاوت مناسب در برابر تخیله فشار در شیر توپی می شود.
5.رولینگ شفت: به دلیل سختی کم (0.4 میکرون
Ra ) سبب کاهش سایش آب بند و در نیتجه امکان لغزش شفت می شود.
6. قطعه ضد الکتریسیته ساکن: برای محافظت از بال ولو در برابر اشتعال و افزایش ایمنی در محیط های اشتعال زا از این قطعه استفاده شده است.

 نمودار فشار دما بال ولو کربن استیل (omal)

مشخصات گشتاور بازکردن (به واحد Nm ) و ضریب جریان (به واحد KV m3/h) شیر توپی کربن استیل امال (omal)

جدول گشتاور بازکردن (به واحد Nm ) و ضریب جریان (به واحد KV m3/h) شیر توپی کربن استیل امال (omal)

گشتاور باز کردن Nm

DN 50

2"

DN 40

1"1/2

DN 32

1"1/4

DN 25

1"

DN 20

3/4"

DN 15

1/2"

DN 10

3/8"

DN 6 1/8"     DN8 1/4" اندازه    
PN
20 18 10 PN 500 bar           
40 31 PN 400 bar
125 83 61 PN 320 bar
نرخ جریان KVm3/h
280 170 130 100 60 20 11 5.2 KVm3/h

ابعاد شیر توپی کربن استیل امال (omal)

 

تصویر نقشه دو بعدی شیر توپی کربن استیل امال (omal)


جدول ابعاد شیر توپی کربن استیل امال (omal)

سایز A B C D E F G H Ch.Q M N
DN 6 - 1/8" 69 1/8" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6
DN 8 - 1/4" 69 1/4" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6
DN 10 - 3/8" 72 3/8" 45 19,7 25,3 38,3 13 9 24 29,7 (F04) 9
DN 15 - 1/2" 83 1/2" 50 25 28 41 13 13 32 29,7 (F04) 9
DN 20 - 3/4" 95 3/4" 55 27,5 31 46 15 19 37 35,36 (F05) 11
DN 25 - 1" 113 1" 65 32,5 35 50 15 25 45 35,36 (F05) 11
DN 32 - 1"1/4 111 1"1/4 80 38 42 62 20 32 55 49,5 (F07) 14
DN 40 - 1"1/2 130 1"1/2 90 44 46 66 20 38 65 49,5 (F07) 14
DN 50 - 2" 140 2" 120 59 61 81 20 51 80 49,5 (F07) 17

بال ولو استنلس استیل

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل امال (omal)


دمای کاری این شیر توپی 23- تا 100+ برای حالتی که از اورینگ
NBR استفاده می شود و 30- تا 160+ برای اورینگ FKM است. فشار کاری این بال ولو برای سایزهای مختلف به صورت زیر است:
PN500/7000 psi DN6, DN8, DN10, DN15

PN400/6000 psi DN20 e DN25

PN320/4500 psi DN32, DN40, DN50
بال ولو استنلس استیل به صورت ایمن در برابر اشتعال طراحی شده و دارای قطعه ضد الکتریسیته ساکن است.
قابلیت سازگاری با انواع سیالات از ویژگی دیگر شیر توپی استنلس استیل است.

ویژگی های بال ولو استنلس استیل امال (omal)

تصویر شماتیک برش خورده بال ولو استنلس استیل امال (omal)

1.سیت (نشیمنگاه) اصلاحی: وجود این سیت در شیر توپی استنلس استیل سبب سایش کمتر در مقایسه با سیت معمولی می شود. همچنین استحکام را افزایش داده و گشتاور بازکردن را کاهش می دهد.
2.توپی استیل پوشش داده شده با کرم سخت 40 میکرون: استفاده از این نوع توپی عمر آب بند را به دلیل سایش کمتر افزایش می­دهد.
3.استم بوش پاورمیدل: این نوع استم بوش باعث ایجاد هم مرکزی کامل شفت روی بدنه شیر توپی می­شود. همچنین از نوسانات شیر توپی در فشار بالا جلوگیری می کند.
4.اورینگ الاستومری: بکارگیری این اورینگ در بال ولو از هرگونه کاهش در کارکردهای سریع جلوگیری می کند.
4.اورینگ با نفوذپذیری کم: این اورینگ باعث ایجاد مقاوت مناسب در برابر تخیله فشار در شیر توپی می شود.
5.رولینگ شفت: به دلیل سختی کم (0.4 میکرون
Ra ) سبب کاهش سایش آب بند و در نیتجه جلوگیری از لغزش شفت می شود.
6. قطعه ضد الکتریسیته ساکن: برای محافظت از بال ولو در برابر اشتعال و افزایش ایمنی در محیط های اشتعال زا از این قطعه استفاده شده است.

نمودار فشار دما بال ولو استنلس استیل امال (omal)

 

نمودار فشار دما بال ولو استنلس استیل امال (omal)

مشخصات گشتاور بازکردن (به واحد Nm ) و ضریب جریان (به واحد KV m3/h) شیر توپی استنلس استیل امال

جدول گشتاور بازکردن (به واحد Nm ) و ضریب جریان (به واحد KV m3/h) شیر توپی استنلس استیل امال

گشتاور باز کردن Nm

DN 50

2"

DN 40

1"1/2

DN 32

1"1/4

DN 25

1"

DN 20

3/4"

DN 15

1/2"

DN 10

3/8"

DN 6 1/8"     DN8 1/4" سایز    
PN
20 18 10 PN 500 bar           
40 31 PN 400 bar
125 83 61 PN 320 bar
نرخ جریان KVm3/h
280 170 130 100 60 20 11 5.2 KVm3/h

ابعاد شیر توپی استنلس استیل امال

 

تصویر نقشه دو بعدی شیر توپی استنلس استیل امال

جدول ابعاد شیر توپی استنلس استیل امال

سایز A B C D E F G H Ch.Q M N
DN 6 - 1/8" 69 1/8" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6
DN 8 - 1/4" 69 1/4" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6
DN 10 - 3/8" 72 3/8" 45 19,7 25,3 38,3 13 9 24 29,7 (F04) 9
DN 15 - 1/2" 83 1/2" 50 25 28 41 13 13 32 29,7 (F04) 9
DN 20 - 3/4" 95 3/4" 55 27,5 31 46 15 19 37 35,36 (F05) 11
DN 25 - 1" 113 1" 65 32,5 35 50 15 25 45 35,36 (F05) 11
DN 32 - 1"1/4 111 1"1/4 80 38 42 62 20 32 55 49,5 (F07) 14
DN 40 - 1"1/2 130 1"1/2 90 44 46 66 20 38 65 49,5 (F07) 14
DN 50 - 2" 140 2" 120 59 61 81 20 51 80 49,5 (F07) 17

بال ولو استنلس استیل PTFE-TFM1600 seats

تصویر شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل PTFE-TFM1600 seats امال (omal)

دمای کاری این یال ولو 30- تا 155+ درجه سانتیگراد و فشار کاری این بال ولو برای سایزهای مختلف به صورت زیر است:
100bar/1500 psi DN6, DN10, DN15

  63bar/1000 psi DN20 e DN25

50bar/700 psi DN32 e DN40

40bar/600 psi DN50

بال ولو استنلس استیل PTFE-TFM1600 seats به صورت ایمن در برابر اشتعال طراحی شده و دارای قطعه ضد الکتریسیته ساکن است. قابلیت سازگاری با انواع سیالات از ویژگی دیگر شیر توپی استنلس استیل است.

ویژگی های شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل PTFE-TFM1600 seats امال (omal)

 

شماتیک شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل PTFE-TFM1600 seats امال (omal)

1.سیت از جنس TFM1600: نسل دوم این سیت باعث افزایش کارایی و عملکرد شیر توپی در نمودار فشار دما می شود.
2.استم بوش از جنس
TFM1600: استفاده از این استم بوش سبب بهبود عمر شیر توپی می شود.
3. اورینگ الاستومری: بکارگیری این اورینگ در بال ولو از هرگونه کاهش در کارکردهای سریع جلوگیری می کند.
4.استم از جنس
17-4 PHH900: با استفاده از این جنس مقاومت ماده نسبت به حالتی که از AISI 316 استفاده می شود 5 برابر بیشتر می شود.
4.رولینگ شفت: به دلیل سختی کم (0.4 میکرون
Ra ) سبب کاهش سایش آب بند و در نیتجه جلوگیری از لغزش شفت می شود.
5. قطعه ضد الکتریسیته ساکن: برای محافظت از بال ولو در برابر اشتعال و افزایش ایمنی در محیط های اشتعال زا از این قطعه استفاده شده است.

نمودار کاری فشار دما و گشتاور بازکردن شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل PTFE-TFM1600 seats امال (omal)

نمودار کاری فشار دما شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل PTFE-TFM1600 seats امال (omal)

گشتاور بازکردن شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل PTFE-TFM1600 seats امال (omal)

گشتاور باز کردن Nm

DN 50

2"

DN 40

1"1/2

DN 32

1"1/4

DN 25

1"

DN 20

3/4"

DN 15

1/2"

DN 10

3/8"

DN 6 1/8"     DN8 1/4" سایز
PN
20 17 10 PN 100 bar
39 31 PN 63 bar
81 61 PN 50 bar
125 PN 40 bar
نرخ جریان KVm3/h
280 170 130 100 60 20 11 5.2 KVm3/h

اندازه شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل PTFE-TFM1600 seats امال (omal)

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل PTFE-TFM1600 seats امال (omal)

جدول اندازه شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل PTFE-TFM1600 seats امال (omal)

سایز A B C D E F G H Ch.Q M N
DN 6 - 1/8" 69 1/8" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6
DN 8 - 1/4" 69 1/4" 30 13 17 27 10 6 19 21x30 6
DN 10 - 3/8" 72 3/8" 45 19,7 25,3 38,3 13 9 24 29,7 (F04) 9
DN 15 - 1/2" 83 1/2" 50 25 28 41 13 13 32 29,7 (F04) 9
DN 20 - 3/4" 95 3/4" 55 27,5 31 46 15 19 37 35,36 (F05) 11
DN 25 - 1" 113 1" 65 32,5 35 50 15 25 45 35,36 (F05) 11
DN 32 - 1"1/4 111 1"1/4 80 38 42 62 20 32 55 49,5 (F07) 14
DN 40 - 1"1/2 130 1"1/2 90 44 46 66 20 38 65 49,5 (F07) 14
DN 50 - 2" 140 2" 120 59 61 81 20 51 80 49,5 (F07) 17

بال ولو کربن استیل دستی

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) کربن استیل دستی امال (omal)

دمای کاری این شیر توپی 20- تا 100+ برای حالتی که از اورینگ NBR استفاده می شود و 20- تا 130+ برای اورینگ FKM است. فشار کاری این بال ولو برای سایزهای مختلف به صورت زیر است:

  PN500/7000 psi DN6, DN10, DN15

PN400/6000 psi DN20 e DN25

PN320/4500 psi DN32, DN40, DN50

بال ولو کربن استیل دستی به صورت ایمن در برابر اشتعال طراحی شده و دارای قطعه ضد الکتریسیته ساکن است. قابلیت سازگاری با انواع سیالات از ویژگی دیگر شیر توپی کربن استیل دستی است.

ویژگی های بال ولو کربن استیل دستی امال (omal)

 

 تصویر شماتیک برش یافته ویژگی های بال ولو کربن استیل دستی امال (omal)

1.سیت از جنس ماده مسترآمید MASTERAMMIDE: این سیت باعث افزایش مقاومت در برابر تنش و همچنین سایش کمتر بال ولو می­شود.
2. توپی استیل پوشش داده شده با کرم سخت 40 میکرون: استفاده از این نوع توپی عمر آب بند را به دلیل سایش کمتر افزایش می­دهد.
3.استم بوش از جنس مسترآمید
MASTERAMMIDE: با استفاده از این جنس هم محوری شفت با بدنه به طور کامل ایجاد می شود و از نوسان بال ولو در فشار بالا جلوگیری می کند.
4. اورینگ الاستومری: بکارگیری این اورینگ در بال ولو از هرگونه کاهش عملکرد در کارکردهای سریع جلوگیری می کند.
4.اورینگ با نفوذپذیری کم: این اورینگ باعث ایجاد مقاوت مناسب در برابر تخیله فشار در بال ولو می شود.
5.رولینگ شفت: به دلیل سختی کم (0.4 میکرون
Ra ) سبب کاهش سایش آب بند و در نتیجه جلوگیری از لغزش شفت می شود.
5.استم از جنس
17-4 PHH900: با استفاده از این جنس مقاومت ماده نسبت به حالتی که از AISI 316 استفاده می شود 5 برابر بیشتر می شود.

نمودار فشار-دما و گشتاور باز کردن بال ولو کربن استیل دستی امال (omal)

 

نمودار فشار-دمای بال ولو کربن استیل دستی امال (omal)

 

گشتاور باز کردن بال ولو کربن استیل دستی امال (omal)

DN 50

2"

DN 40

1"1/2

DN 32

1"1/4

DN 25

1"

DN 20

3/4"

DN 15

1/2"

DN 10

3/8"

DN 6 1/8"     DN8 1/4" سایز
280 170 130 100 60 20 11 5.2 KVm3/h

سایزبندی بال ولو کربن استیل دستی امال (omal)

 

نقشه دو بعدی بال ولو کربن استیل دستی امال (omal)

جدول ابعاد بال ولو کربن استیل دستی امال (omal)

سایز A B G H L M N P Ch.Q
DN 6 - 1/8" 69 1/8" 43,1 17 13 30 6 103,5 19
DN 8 - 1/4" 69 1/4" 43,1 17 13 30 6 103,5 19
DN 10 - 3/8" 72 3/8" 55,8 25,3 19,7 45 9 140 24
DN 15 - 1/2" 83 1/2" 58,6 28 25 50 13 140 32
DN 20 - 3/4" 95 3/4" 67,3 31 27,5 55 19 212 37
DN 25 - 1" 113 1" 71,3 35 32,5 65 25 212 45
DN 32 - 1"1/4 111 1"1/4 83,6 42 38 80 32 315 55
DN 40 - 1"1/2 130 1"1/2 87,6 46 44 90 38 315 65
DN 50 - 2" 140 2" 102,7 61 59 120 51 315 80

 

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، خیابان دمشق،

خیابان مظفر، بن بست سروش، پلاک6، واحد3 

تلفن: 86037157-021

         86037159-021

فکس: 43852829-021

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Top of Page