شرکت دامون

شیر توپی استنلس استیل 400,401

شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 400,401 امال (omal)

تصویر شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 400,401 امال (omal)

اتصال این شیر توپی (بال ولو) از نوع رزوه ای است و مجرا کامل است. این شیر توپی (بال ولو) مناسب برای رنج فشاری متوسط است. رنج دمایی شیر توپی (بال ولو) 20- تا 150+ درجه سانتیگراد است.. این شیر توپی (بال ولو) برای سیالاتی مانند گاز، هوا، آب و فراورده های نفتی و پتروشیمی و محیط های تهاجمی مناسب است

دیاگرام فشار دما و جریان افت فشار شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 400,401 امال (omal)

ابتدا لازم است که پارامتر مهمی از شیر را به نام ضریب شیر تعریف کرد. ضریب شیر دبی سیال کاری آب از شیر بر حسب مترمکعب بر ساعت است هرگاه افت فشاری معادل یک بار 1 bar در شیر اتفاق بیافتد

دیاگرام فشار دما و جریان افت فشار شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 400,401 امال (omal)

دیاگرام فشار دما و جریان افت فشار شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 400,401 امال (omal)

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) امال (omal) با واحد نیوتن متر

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا

باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

size

DN 10  3/8"

DN 15   1/2"

DN 20  3/4"

DN 25  1"

DN 32  1"1/4

DN 40 1"1/2

DN 50  2"

DN 65  2"1/2

DN80  3"

DN100  4"

PN 25 bar 76 106 146
PN 40 bar 56
PN 63 bar 28 40
PN 100 bar 8 10 14 20

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) امال (omal)

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 400,401 امال

سایز A B øC øD E F øG øH øL ch.M N CH P
DN 10 3/8” 55 27,5 3/8” 37 19,5 10 29 36 m5 4 36 21,5 37
DN 15 1/2” 65 32,5 1/2” 42 24,5 15 34 36 m5 4 36 26,5 42
DN 20 3/4” 70 35 3-apr 52 30,5 20 42,5 36 m5 6 36 31,5 52
DN 25 1” 85 42,5 1” 56 34,5 25 50,5 36 m5 6 36 40,5 56
DN 32 1"1/4 95 47,5 1”1/4 68 42 32 63 42 m5 8 42 49,5 68
DN 40 1"1/2” 105 52,5 1”1/2 74 48 40 75,5 42 m5 8 42 54,5 74
DN 50 2” 125 62,5 2” 87 55 50 91 50 m6 10 50 69,5 87
DN 65 2"1/2 128 64 2”1/2 109,5 94,5 65 110 90 9 9 70 - 92
DN 80 3” 150 75 3” 121 106 80 141 90 9 9 70 - 110
DN 100 4” 178 89 4” 135 120 100 160 90 9 9 70 - 120

شیر توپی استنلس استیل 406

شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 406 امال (omal)

تصویر شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 406 امال

اتصال این شیر توپی (بال ولو) از نوع فلنجی بر طبق استاندارد EN 1092-1 و مجرا کامل است. این شیر توپی (بال ولو) مناسب برای کاربرد در صنایع غذایی است. رنج دمایی شیر توپی (بال ولو) 20- تا 160+ درجه سانتیگراد است.

دیاگرام فشار دما و جریان افت فشار شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 406 امال (omal)

ابتدا لازم است که پارامتر مهمی از شیر را به نام ضریب شیر تعریف کرد. ضریب شیر دبی سیال کاری آب از شیر بر حسب مترمکعب بر ساعت است هرگاه افت فشاری معادل یک بار 1 bar در شیر اتفاق بیافتد

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 406 امال (omal)

 

 

دیاگرام جریان افت فشار شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 406 امال (omal)

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 406 امال (omal)

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

سایز

DN 10  3/8"

DN 15   1/2"

DN 20  3/4"

DN 25  1"

DN 32  1"1/4

DN 40 1"1/2

DN 50  2"

DN 65  2"1/2

DN80  3"

DN100  4"

PN 16 bar 70 112 166
PN 25 bar 30 42
PN 40 bar 6 8 11 16 22

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 406 امال (omal)

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 406 امال (omal)

سایز

A

B

C

øD

E

F

G

øH

øL

øM

N

n°xoP

DN 10 - 3/8” 110 55 6 90 47 39 46 36 6 60 10 4x14
DN 15 - 1/2” 115 57,5 6 95 49,5 41,5 46 36 6 65 15 4x14
DN 20 - 3/4” 120 60 6 105 53 45 46 36 6 75 20 4X14
DN 25 - 1” 125 62,5 9 115 64,5 51,5 65 50 7 85 25 4X14
DN 32 - 1"1/4 130 65 9 140 69,5 56,5 65 50 7 100 32 4X18
DN 40 - 1"1/2 140 70 14 150 89 76 65 50 7 110 40 4X18
DN 50 - 2” 150 75 14 165 97 84 65 50 7 125 50 4X18
DN 65 - 2"1/2 170 85 17 185 109,5 94,5 90 70 9 145 65 4X18
DN 80 - 3” 180 90 17 200 121 106 90 70 9 160 80 8X18
DN 100 - 4” 190 95 17 220 135 120 90 70 9 180 100 8X18

شیر توپی استنلس استیل 420

شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 420 امال (omal)

تصویر شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 420 امال (omal)

اتصال این شیر توپی (بال ولو) از نوع رزوه ای بر طبق استاندارد UNI/ISO 7/1 Rp و مجرا کامل است. این شیر بصورت سه تکه ساخته شده تا برای کاربردهایی که به نگهداری مداوم نیاز است تعویض را آسانتر کند. این شیر توپی (بال ولو) برای سیالاتی نظیر هوا، گاز، آب و محصولات نقتی و پترو شیمی و تهاجمی مناسب است. رنج دمایی شیر توپی (بال ولو) 20- تا 150+ درجه سانتیگراد است.

دیاگرام فشار دما و جریان افت فشار شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 420 امال (omal)

ابتدا لازم است که پارامتر مهمی از شیر را به نام ضریب شیر تعریف کرد. ضریب شیر دبی سیال کاری آب از شیر بر حسب مترمکعب بر ساعت است هرگاه افت فشاری معادل یک بار 1 bar در شیر اتفاق بیافتد

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 420 امال (omal)

دیاگرام جریان افت فشار شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 420 امال (omal)

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 420 امال (omal)

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

سایز

DN 10 3/8"

DN 15   1/2"

DN 20   3/4"

DN 25  1"

DN 32  1"1/4

DN 40  1"1/2

DN 50   2"

PN 25 bar 20 29 40
PN 40 bar 10 14
PN 63 bar 7 8

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 420 امال (omal)

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 420 امال (omal)

 

سایز

A

B

C

D

E

F

øG

øH

øL

M

øN

Q

P

R

DN 10 - 3/8” 70 35 6 3/8” 49,5 41,5 46 36 6 40 10 17.8 9.7 18
DN 15 - 1/2” 70 35 6 1/2” 49,5 41,5 46 36 6 40 15 22 9.7 22.5
DN 20 - 3/4” 80 40 6 3/4” 53 45 46 36 6 45 20 27.3 12.7 28
DN 25 - 1” 90 45 9 1” 64,5 51,5 65 50 7 60 25 42.8 12.7 34.5
DN 32 - 1”1/4 100 50 9 11/4” 69,5 56,5 65 50 7 70 32 42.8 12.7 43.5
DN 40 - 1”1/2 114 57 14 11/2” 89 76 65 50 7 80 40 48.9 12.7 49.5
DN 50 - 2” 136 68 14 2” 97 84 65 50 7 90 50 61.4 15.8 61.5

شیر توپی استنلس استیل 424

شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 424 امال (omal)


تصویر شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 424 امال (omal)

اتصال این شیر توپی (بال ولو) از نوع رزوه ای بر طبق استاندارد UNI/ISO 7/1 Rp و مجرا کامل است. این شیر بصورت سه تکه ساخته شده تا برای کاربردهایی که به نگهداری مداوم نیاز است تعویض را آسانتر کند. این شیر توپی (بال ولو) برای سیالاتی نظیر هوا، گاز، آب و محصولات نقتی و پترو شیمی و تهاجمی مناسب است. رنج دمایی شیر توپی (بال ولو) 20- تا 180+ درجه سانتیگراد است.

دیاگرام فشار دما و جریان افت شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 424 امال (omal)

ابتدا لازم است که پارامتر مهمی از شیر را به نام ضریب شیر تعریف کرد. ضریب شیر دبی سیال کاری آب از شیر بر حسب مترمکعب بر ساعت است هرگاه افت فشاری معادل یک بار 1 bar در شیر اتفاق بیافتد

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 424 امال (omal)

  


  دیاگرام فشار دما و جریان افت شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 424 امال (omal)

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 424 امال (omal)

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

   

سایز

DN 8  1/4"

DN 10 3/8"

DN 15   1/2"

DN 20   3/4"

DN 25  1"

DN 32  1"1/4

DN 40  1"1/2

DN 50   2"

DN 65  2"1/2

DN 80  3"

DN 100  4"

PN 63 bar 6 7 8 10 14 20 29 42 85 146 235

  

سایز بندی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 424 امال (omal)

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 424 امال (omal)


سایز

A

B

øC

D

øE

F

G

øH

øL

øM

øN

P

øQ

øR

S

T

øU

V

DN 8 - 1/4" 65 32,5 1/4” 48,8 11,5 42 49 9 6 6 36-42 10 14.8 14.3 70 65 7.7 150
DN 10 - 3/8" 65 32,5 3/8” 48,8 12,7 42 49 9 6 6 36-42 10 18.5 17.7 70 65 10.8 150
DN 15 - 1/2" 75 37,5 1/2” 48,8 15 42 49 9 6 6 36-42 10 21 22 75 75 13.8 150
DN 20 - 3/4" 80 40 3/4” 50,3 20 45 53 9 6 6 36-42 13 28.3 27.4 90 80 18.9 150
DN 25 - 1" 90 45 1” 64 25 52 61 9 7 6 42-50 13 35.5 34.3 100 90 24.3 200
DN 32 - 1"1/4 110 55 11/4” 73,4 32 57 66 9 7 6 42-50 13 43.7 43 110 110 32.5 200
DN 40 - 1"1/2 120 60 11/2” 82 38 68 79 11 9 7 50-70 13 49.6 49 125 120 38.1 250
DN 50 - 2" 140 70 2” 94,3 50 77 88 11 9 7 50-70 16 63 61.4 150 140 49.2 250
DN 65 - 2"1/2 185 92,5 21/2” 165 65 100 114 14 11 9 70-102 16 77.5 77.2 190 185 59 300
DN 80 - 3" 205 102,5 3” 190 80 111 128 17 11 9 70-102 21 90.7 90 220 205 73.7 300
DN 100 - 4" 240 120 4” 240 97 138 160 22 13 102-125 24 115.4 115.4 270 240 97.1 400

شیر توپی استنلس استیل 434

شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 434 امال (omal)

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 434 امال (omal)

اتصال این شیر توپی (بال ولو) از نوع رزوه ای بر طبق استاندارد DIN 11851 و مجرا کامل است. این شیر توپی (بال ولو) از جنس استنلس استیل AISI 304 و مناسب برای کاربرد در صنایع غذایی است. رنج دمایی شیر توپی (بال ولو) 20- تا 150+ درجه سانتیگراد است.

دیاگرام فشار دما و جریان افت شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 434 امال (omal)

ابتدا لازم است که پارامتر مهمی از شیر را به نام ضریب شیر تعریف کرد. ضریب شیر دبی سیال کاری آب از شیر بر حسب مترمکعب بر ساعت است هرگاه افت فشاری معادل یک بار 1 bar در شیر اتفاق بیافتد

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 434 امال (omal)

 

 

دیاگرام فشار دما و جریان افت شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 434 امال (omal)

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 434 امال (omal)

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

سایز

DN 10 3/8"

DN 15   1/2"

DN 20   3/4"

DN 25  1"

DN 32  1"1/4

DN 40  1"1/2

DN 50   2"

DN 65  2"1/2

DN 80  3"

DN 100  4"

PN 25 bar 41 63 95 148
PN 40 bar 15 20 28
PN 63 bar 7 8 11

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 434 امال (omal)

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 434 امال (omal)

سایز

A

B

C

D

E

F

øG

øH

øL

øM

øN

DN 10 - 3/8" 88 44 6 28 47 39 46 36 6 30 10
DN 15 - 1/2" 92 46 6 34 49,5 41,5 46 36 6 35 15
DN 20 - 3/4" 102 51 6 44 53 45 46 36 6 42 20
DN 25 - 1" 106 53 9 52 64,5 51,5 65 50 7 52 25
DN 32 - 1"1/4 112 56 9 58 69,5 56,5 65 50 7 60 32
DN 40 - 1"1/2 126 63 14 65 89 76 65 50 7 74 40
DN 50 - 2" 136 68 14 78 97 84 65 50 7 90 50
DN 65 - 2"1/2 154 68 17 95 109,5 94,5 90 70 9 110 65
DN 80 - 3" 184 92 17 110 121 106 90 70 9 141 80
DN 100 - 4" 190 95 17 130 135 120 90 70 9 160 100

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، خیابان دمشق،

خیابان مظفر، بن بست سروش، پلاک6، واحد3 

تلفن: 86037157-021

         86037159-021

فکس: 43852829-021

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Top of Page