شرکت دامون

شیر توپی استنلس استیل سه راهه 445

شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 445 امال (omal)

تصویر شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 445 امال (omal)

مجرای این شیر توپی (بال ولو) از نوع کاهنده و سه راهه است. اتصال این شیر توپی (بال ولو) از نوع فلنجی بر طبق استاندارد EN 1092-1 PN40 fino a DN50; PN16 dn65,80,100; EN 12516 وL” port است. این شیر توپی (بال ولو) از جنس استنلس استیل AISI 304 و مناسب برای سیالاتی نظیر آب و فرآورده های نفتی و پتروشیمیایی و تهاجمی است. رنج دمایی شیر توپی (بال ولو) 20- تا 150+ درجه سانتیگراد است.

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 445 امال (omal)

ابتدا لازم است که پارامتر مهمی از شیر را به نام ضریب شیر تعریف کرد. ضریب شیر دبی سیال کاری آب از شیر بر حسب مترمکعب بر ساعت است هرگاه افت فشاری معادل یک بار 1 bar در شیر اتفاق بیافتد

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 445 امال (omal)

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 445 امال (omal)

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

سایز

DN 15   1/2"

DN 20   3/4"

DN 25  1"

DN 32  1"1/4

DN 40  1"1/2

DN 50   2"

DN 65  2"1/2

DN 80  3"

DN 100  4"

PN 16 bar 85 128 212
PN 40 bar 8 13 20 30 42 61

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 445 امال (omal)

 

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 445 امال (omal)

سایز

A

øB

øC

øD

E

øF

G

øH

L

øM

N

P

DN 15 - 1/2" 35 65 10 M12x4 48 90 85 m5 6 36 65 140
DN 20 - 3/4" 38 75 15 m12x4 51 100 90 m5 6 36 70 140
DN 25 - 1" 43 85 20 m12x4 62,5 110 90 m5 8 42 82 180
DN 32 - 1"1/4 54 100 25 m16x4 67 130 105 m5 8 42 85 180
DN 40 - 1"1/2 66 110 32 M16X4 80 140 120 M6 10 50 102 230
DN 50 - 2" 83 125 40 M16X4 87 150 130 M6 10 50 110 230
DN 65 - 2"1/2 103 145 50 M16X4 119,5 175 150 M8 14 70 137,5 350
DN 80 - 3" 122 160 65 M16X8 129,5 190 175 M8 14 70 150 350
DN 100 - 4" 153 180 78 M16X8 148,5 220 185 M10 16 102 165 508

شیر توپی استنلس استیل سه راهه 448

شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 448 امال (omal)

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 448 امال (omal)

مجرای این شیر توپی (بال ولو) از نوع کامل و سه راهه L port است. اتصال این شیر توپی (بال ولو) از نوع رزوه ای و بر طبق استاندارد ISO 228 است. این شیر توپی (بال ولو) به عنوان شیر انحرافی که در آن ورودی پورت مرکزی است بکار می رود. این شیر توپی (بال ولو) برای سیالاتی نظیر هوا، آب، گاز، نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمیایی و تهاجمی است. رنج دمایی شیر توپی (بال ولو) 20- تا 150+ درجه سانتیگراد است.

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 448 امال (omal)

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 448 امال (omal)

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 448 امال (omal)

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

سایز

DN 10  3/8"

DN 15   1/2"

DN 20   3/4"

DN 25  1"

DN 32  1"1/4

DN 40  1"1/2

DN 50   2"

DN 65  2"1/2

DN 80  3"

DN 100  4"

PN 16 bar 140 215
PN 25 bar 28 41 61 90
PN 40 bar 7 10 14 20

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 448 امال (omal)

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 448 امال (omal)

سایز

A

B

C

D

E

F

øG

øH

øL

øM

øN

P

DN 10 3/8" 72 36 6 3/8” 54 46 46 36 6 35 10 53,5
DN 15 1/2" 82 41 6 1/2” 57 49 46 36 6 42 15 62
DN 20 3/4" 92 46 9 3/4” 69,5 56,5 65 36 7 52 20 72
DN 25 1" 102 51 9 1” 74 61 65 50 7 60 25 81
DN 32 1"1/4 118 59 14 11/4” 94,5 81,5 65 50 7 72,5 32 95,3
DN 40 1"1/2 134 67 14 11/2” 102 89 65 50 7 88 40 111
DN 50 2" 144 72 17 2” 106,5 91,5 65 70 9 101,5 50 122,8
DN 652"1/2 160 80 17 21/2” 116,5 101,5 90 70 9 121 65 140,5
DN 80 3" 200 100 17 3” 131 116 90 70 9 150 80 175
DN 100 4" 240 120 17 4” 146 131 90 70 9 182 100 211

شیر توپی استنلس استیل سه راهه 450,451

شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 450,451 امال (omal)

تصویر شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 450,451 امال (omal)

مجرای این شیر توپی (بال ولو) از نوع کامل و سه راهه Lیا port T است. اتصال این شیر توپی (بال ولو) از نوع رزوه ای و بر طبق استاندارد ISO 228 است. شیر توپی (بال ولو) از جنس استنلس استیل AISI 316 و توپی آن دارای چهار آب بند است. این شیر توپی (بال ولو) برای کاربرد در صنایع غذایی مناسب است. رنج دمایی شیر توپی (بال ولو) 20- تا 150+ درجه سانتیگراد است.

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 450,451 امال (omal)

 

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 450,451 امال (omal)

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 450,451 امال (omal)

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

سایز

DN 10  3/8"

DN 15   1/2"

DN 20   3/4"

DN 25  1"

DN 32  1"1/4

DN 40  1"1/2

DN 50   2"

DN 65  2"1/2

DN 80  3"

DN 100  4"

PN 16 bar 212 304
PN 25 bar 83 142
PN 40 bar 9 18 23 27 36 54

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 450,451 امال (omal)

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 450,451 امال (omal)

سایز

A

B

C

D

E

F

øG

øH

øL

øM

øN

P

DN 10 - 3/8" 72 36 6 3/8” 54,5 46,5 46 36 6 45 12 58,5
DN 15 - 1/2" 82 41 6 1/2” 57 49 46 36 6 52 15 67
DN 20 - 3/4" 92 46 9 3/4” 69,5 56,5 65 50 7 60 20 76
DN 25 - 1" 102 51 9 1” 74 61 65 50 7 70 25 86
DN 32 - 1"1/4 118 59 14 11/4” 94,5 81,5 65 50 7 85 32 101,5
DN 40 - 1"1/2 134 67 14 11/2” 102 89 65 50 7 100 40 117
DN 50 - 2" 144 72 17 2” 106,5 91,5 90 70 9 110 50 127
DN 65 - 2"1/2 160 80 17 21/2” 116,5 101,5 90 70 9 122 65 141
DN 80 - 3" 200 100 17 3” 134 116 125 102 11 150 80 175
DN 100 - 4" 240 120 17 4” 149 131 125 102 11 192 100 216

شیر توپی استنلس استیل سه راهه 460,461

شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 460,461 امال (omal)

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 460,461 امال (omal)

مجرای این شیر توپی (بال ولو) از نوع کامل و سه راهه Lیا port T است. اتصال این شیر توپی (بال ولو) از نوع فلنجی و بر طبق استاندارد EN 1092-1 است. ورودی شیر توپی (بال ولو) به طور دلخواه هر کدام از سه پورت می تواند باشد و توپی آن دارای چهار آب بند است. این شیر توپی (بال ولو) برای کاربرد در صنایع غذایی و همچنین هوا و آب مناسب است. رنج دمایی شیر توپی (بال ولو) 20- تا 150+ درجه سانتیگراد است.

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 460,461 امال (omal)

 

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 460,461 امال (omal)

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 460,461 امال (omal)

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

سایز

DN 10  3/8"

DN 15   1/2"

DN 20   3/4"

DN 25  1"

DN 32  1"1/4

DN 40  1"1/2

DN 50   2"

DN 65  2"1/2

DN 80  3"

DN 100  4"

PN 16 bar 142 212 304
PN 25 bar 83
PN 40 bar 9 18 23 27 36 54

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 460,461 امال (omal)

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 460,461 امال (omal)

سایز

A

B

C

D

E

øF

øG

øH

øL

øM

øN

øP

DN 10 - 3/8" 120 60 6 46,5 54,5 46 36 6 90 60 10 14
DN 15 - 1/2" 130 65 6 49 57 46 36 6 95 65 15 14
DN 20 - 3/4" 140 70 9 56,5 69,5 65 50 7 105 75 20 14
DN 25 - 1" 150 75 9 61 74 65 50 7 115 85 25 14
DN 32 - 1"1/4 180 90 14 81,5 94,5 65 50 7 140 100 32 18
DN 40 - 1"1/2 200 100 14 89 102 65 50 7 150 110 40 18
DN 50 - 2" 220 110 17 91,5 106,5 90 70 9 165 125 50 18
DN 65 - 2"1/2 240 120 17 101,5 116,5 90 70 9 185 145 65 18
DN 80 - 3" 260 130 17 116 134 125 102 11 200 160 80 18
DN 100 -  4" 300 150 17 131 149 125 102 11 220 180 100 18

شیر توپی استنلس استیل سه راهه ITEM 464,465

شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 464,465 امال (omal)

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 464,465 امال (omal)

این شیر تپی از جنس استنلس استیل AISI 304 است. مجرای این شیر توپی (بال ولو) از نوع کامل و سه راهه Lیا port T است. اتصال این شیر توپی (بال ولو) از نوع رزوه ای و بر طبق استاندارد DIN 11851 است. ورودی شیر توپی (بال ولو) به طور دلخواه هر کدام از سه پورت می تواند باشد و توپی آن دارای چهار آب بند است. این شیر توپی (بال ولو) برای کاربرد در صنایع غذایی مناسب است. رنج دمایی شیر توپی (بال ولو) 20- تا 150+ درجه سانتیگراد است.

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 464,465 امال (omal)

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 464,465 امال (omal)

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 464,465 امال (omal)

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

سایز

DN 10  3/8"

DN 15   1/2"

DN 20   3/4"

DN 25  1"

DN 32  1"1/4

DN 40  1"1/2

DN 50   2"

DN 65  2"1/2

DN 80  3"

DN 100  4"

PN 16 bar 212 304
PN 25 bar 83 142
PN 40 bar 9 18 23 29 36 54

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 464,465 امال (omal)

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 464,465 امال (omal)

سایز

A

B

C

D

E

F

øG

øH

øL

øM

øN

P

DN 10 - 3/8" 108 54 6 28 54,5 46,5 46 36 6 45 10 76,5
DN 15 - 1/2" 118 59 6 34 57 49 46 36 6 52 15 85
DN 20 - 3/4" 130 65 9 44 69,5 56,5 65 50 7 60 20 95
DN 25 - 1" 140 70 9 52 74 61 65 50 7 70 25 105
DN 32 - 1"1/4 156 78 14 58 94,5 81,5 65 50 7 85 32 120,5
DN 40 - 1"1/2 172 86 14 65 102 89 65 50 7 100 40 136
DN 50 - 2" 182 91 17 78 106,5 91,5 90 70 9 110 50 146
DN 65 - 2"1/2 196 98 17 95 116,5 101,5 90 70 9 122 65 159
DN 80 - 3" 256 128 17 110 134 116 125 102 11 150 80 203
DN 100 - 4" 286 143 17 130 149 131 125 102 11 192 100 239

اطلاعات تماس

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، خیابان دمشق،

خیابان مظفر، بن بست سروش، پلاک6، واحد3 

تلفن: 86037157-021

         86037159-021

فکس: 43852829-021

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Top of Page