اواپراتور و کندانسور سیستم‌های برودتی

 

evaporator

اواپراتورهای شرکت آرشه ARSHEH

اواپراتورهای هوای سریHC و Fin Spacing=4.5 mm

35 cm-اواپراتور

مدل

تعداد فن

قیمت

کمپرسور پیشنهادی (بیتزر)

HCE-310

1*35 cm

لطفا تماس بگیرید

 

HCE-311

1*35 cm

لطفا تماس بگیرید

2GES-2

HCE-320

2*35 cm

لطفا تماس بگیرید

2FES-3

HCE-321

2*35 cm

لطفا تماس بگیرید

2DES-3

HCE-330

3*35 cm

لطفا تماس بگیرید

2CES-4

HCE-331

3*35 cm

لطفا تماس بگیرید

4EES-4

 

42 cm- اواپراتور

مدل

تعداد فن

قیمت

کمپرسور پیشنهادی (بیتزر)

HCE-413

1*42cm

لطفا تماس بگیرید

2GES-2

HCE-414

1*42cm

لطفا تماس بگیرید

2FES-3

HCE-415

1*42cm

لطفا تماس بگیرید

2DES-3

HCE-423

2*42cm

لطفا تماس بگیرید

2CES-4

HCE-424

2*42cm

لطفا تماس بگیرید

4FES-5

HCE-425

2*42cm

لطفا تماس بگیرید

4DES-7

HCE-434

3*42cm

لطفا تماس بگیرید

4VE-10

HCE-435

3*42cm

لطفا تماس بگیرید

4PE-15

 

50 cm- اواپراتور

مدل

تعداد فن

قیمت

کمپرسور پیشنهادی (بیتزر)

HCE-518

1*50cm

لطفا تماس بگیرید

4DES-7

HCE-519

1*50cm

لطفا تماس بگیرید

4VE-10

HCE-527

2*50cm

لطفا تماس بگیرید

4VE-10

HCE-528

2*50cm

لطفا تماس بگیرید

4PE-15

HCE-529

2*50cm

لطفا تماس بگیرید

4NE-20

HCE-535

3*50cm

لطفا تماس بگیرید

4HE-25

HCE-538

3*50cm

لطفا تماس بگیرید

4HE-25

HCE-539

3*50cm

لطفا تماس بگیرید

4GE-30

HCE-548

4*50cm

لطفا تماس بگیرید

6HE-28

HCE-549

4*50cm

لطفا تماس بگیرید

6GE-40

HCE-558

5*50cm

لطفا تماس بگیرید

6FE-50

HCE-559

5*50cm

لطفا تماس بگیرید

 
 

63 cm- اواپراتور

مدل

تعداد فن

قیمت

کمپرسور پیشنهادی (بیتزر)

HCE-6110

1*63cm

لطفا تماس بگیرید

4NE-20

HCE-6111

1*63cm

لطفا تماس بگیرید

4HE-25

HCE-6210

2*63cm

لطفا تماس بگیرید

6HE-35

HCE-6211

2*63cm

لطفا تماس بگیرید

6GE-40

HCE-6310

3*63cm

لطفا تماس بگیرید

6FE-50

HCE-6311

3*63cm

لطفا تماس بگیرید

 

HCE-6410

4*63cm

لطفا تماس بگیرید

 

HCE-6411

4*63cm

لطفا تماس بگیرید

 

 

condensor

کندانسورهای شرکت آرشه ARSHEH

کندانسورهای هوایی سریS- STATIC TYPE-50cm

مدل

نوع

تعداد فن

قیمت

کمپرسور پیشنهادی (بیتزر)

HCS-5155

Static

1*50 cm

لطفا تماس بگیرید

2DES-3

HCS-5160

Static

1*50 cm

لطفا تماس بگیرید

2CES-4

HCS-5165

Static

1*50 cm

لطفا تماس بگیرید

4DES-7

HCS-5170

Static

1*50 cm

لطفا تماس بگیرید

 

HCS-5255

Static

2*50 cm

لطفا تماس بگیرید

 

HCS-5260

Static

2*50 cm

لطفا تماس بگیرید

4VE-10

HCS-5265

Static

2*50 cm

لطفا تماس بگیرید

4PE-15

HCS-5270

Static

2*50 cm

لطفا تماس بگیرید

 

HCS-5360

Static

3*50 cm

لطفا تماس بگیرید

4NE-20

HCS-5365

Static

3*50 cm

لطفا تماس بگیرید

4HE-25

HCS-5370

Static

3*50 cm

لطفا تماس بگیرید

 

HCS-5460

Static

4*50 cm

لطفا تماس بگیرید

4GE-30

HCS-5465

Static

4*50 cm

لطفا تماس بگیرید

6HE-35

HCS-5470

Static

4*50 cm

لطفا تماس بگیرید

6GE-40

HCS-5660

Static

6*50 cm

لطفا تماس بگیرید

 

HCS-5665

Static

6*50 cm

لطفا تماس بگیرید

 

HCS-5670

Static

6*50 cm

لطفا تماس بگیرید

 

HCS-5860

Static

8*50 cm

لطفا تماس بگیرید

 

HCS-5865

Static

8*50 cm

لطفا تماس بگیرید

 

 

انتخاب مدل مناسب اواپراتور سیستم های برودتی

 

برای انتخاب اواپراتور به چهار پارامتر نیاز است.

1-     بار برودتی

2-     دمای اواپراتور

3-     T∆ اواپراتور

4-     نوع مبرد

با مراجعه به کاتالوگ سازنده . با در دست داشتن دمای اواپراتور و T∆ یک ضریب تصحیح از جدول کاتالوگ پیدا می شود. با استفاده از این ضریب تصحیح، بار برودتی مورد نیاز را تصحیح کرده و با این بار برودتی جدید از جدول کاتالوگ مدل اواپراتوری که قادر به جبران بار باشد انتخاب می شود. توجه شود که اعمال ضریب تصحیح برای هر سازنده روش خاصی دارد مه در اول کاتالوگ توضیح داده می شود. (منبع: زاره انجر قلی، جزوه طراحی سیستم های تبرید)

 

انتخاب مدل مناسب کندانسور سیستم های برودتی

 

برای انتخاب کندانسور به چهار پارامتر نیاز است.

1-  ظرفیت حرارتی کندانسور (Heat rejection rate)

2-  دمای کندانسور

3-  اختلاف دمای کندانسور

4-  نوع مبرد

برای بدست آوردن ظرفیت حرارتی کندانسور از فرمول Qc=Qe+W استفاده می کنیم. Qe بار برودتی و W برق مصرفی کمپرسور است.

اختلاف دمای کندانسور، اختلاف بین حداکثر دمای محیط (یا سیال خنک کننده) و دمای کندانسور است. با استفاده از طرفیت حرارتی کندانسور Qc و اختلاف دمای کندانسور به کاتالوگ کراجعه کرده و کندانسوری را انتخاب می کنیم که جوابگوی بار حرارتی باشد.

توجه شود که هر چقدر دمای محیط بالا باشد، اختلاف دمای کندانسور کم شده و کندانسور بزرگتری باید انتخاب شود. (منبع: زاره انجر قلی، جزوه طراحی سیستم های تبرید)

 

 

 

روش‌های انتخاب:

 

1-    شما می‌توانید از کاتالوگ شرکت های سازنده جهت انتخاب مدل مناسب اواپراتور و کندانسور استفاده نمایید.

2-    کارشناسان فنی شرکت مهندسی طرح و ساخت دامون با کمال افتخار آماده‌ی ارائه‌ی هر گونه مشاوره فنی و اقتصادی هستند.