روغن بیتزر کمپرسور سیستم های برودتی

ساخت: بیتزر آلمان

 

 

 


 

BITZER REFRIGERATION OIL BSE 170 DAMOON

 

روغن کمپرسور بیتزر

قیمت

حجم

مدل

شرح کالا

لطفا تماس بگیرید

5 لیتر

BSE32
Mixture of synthetic base oils with additives
لطفا تماس بگیرید 5 لیتر BSE32 Mixture of synthetic base oils with additives
لطفا تماس بگیرید 5 لیتر BSE55 Polyolester Compressor Oil
لطفا تماس بگیرید

 10 لیتر

BSE55 Polyolester Compressor Oil

لطفا تماس بگیرید

5 لیتر B5.2

B5 reciprocating Compressor Oil

لطفا تماس بگیرید  10 لیتر B5.2 B5 Reciprocating Compressor Oil
لطفا تماس بگیرید

20 لیتر

B100 ALKYL BENZENE

لطفا تماس بگیرید

5لیتر

BSE 170

Polyolester Screw Compressor Oil

 لطفا تماس بگیرید

10 لیتر

BSE 170

Polyolester Screw Compressor Oil

 لطفا تماس بگیرید 10 لیتر BSE320SX

Polyolester Compressor Oil

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی روغن بیتزر شامل ویسکوزیته، چگالی، ظرفیت ویژه گرمایی و ظرفیت هدایت حرارتی