لو پرشر سوئیچ ریست دار دانفوس مدل KP1

KP1 DANFOSS Manual Reset Pressure Switch

لو پرشر سوئیچ ریست دار دانفوس مدل KP1 ریست دار
نوع: ریست دار
رنج فشار قابل تنطیم: .2- تا 7.5 بار
دیفرنشیال: .7 تا 4 بار
ماکزیمم فشار کاری: 17 بار
کانکشن: 1/4" مهره ای
کد: 060-110366

مطالب مرتبط