های پرشر سوئیچ ریست دار دانفوس مدل KP5

KP5 DANFOSS Pressure Switch

های پرشر سوئیچ ریست دار دانفوس مدل KP5
نوع: ریست دار
رنج فشار قابل تنطیم: 8 تا 32 بار
دیفرنشیال: 1.8 تا 6 بار
ماکزیمم فشار کاری: 35 بار
کانکشن: 1/4" مهره ای
کد: 060-117366

مطالب مرتبط