کمپرسور منیروپ دانفوس

کمپرسورهای منیروپ دانفوس

کمپرسور منیروپ دانفوس (Danfoss Maneurop Compressors)

Danfoss Maneurop Compressors

کمپرسور قلب یک سیستم تبرید تراکمی است که با ایجاد اختلاف فشار ، ماده مبرد را به گردش درمی آورد.

محل نصب کمپرسور منیروپ دانفوس(Danfoss Maneurop Compressors) در سیکل تبرید 

در یک سیکل تبرید کمپرسورهای منیروپ بعد از اواپراتور و قبل از کندانسور جهت به حرکت درآوردن مبرد در سیکل تبرید به کار می روند.

Danfoss maneurop Compressors position

ویژگی های کمپرسور منیروپ دانفوس(Danfoss Maneurop Compressors)

کاربرد گسترده در سیستم های تبرید و تهویه مطبوع

کیفیت بالای قطعات

طول عمر بالا

قابلیت مکش 100 درصد گاز

ایمن درمقابل ضربه به هنگام ورود مایع مبرد به کمپرسور

بازده بالا

انواع کمپرسور منیروپ دانفوس(Danfoss Maneurop Compressors)

کمپرسور منیروپ شرکت دانفوس  (Danfoss  Maneurop Compressors) دارای 3 مدل اصلی MT، MTZ و NTZ می باشد.