کمپرسور بیتزر آلمان پیستونی مدل 4VE-10 : 4VC-10.2

ساخت: بیتزر آلمان

250 Bitzer C4 Copmpressor 1 Bitzer Logo
مدل جدید: 4VE-10 مدل قدیم: 4VC-10.2
توان کاری:

10 اسب بخار

رنج دمایی: 40-...12.5+
گاز:
R22 کاربرد: زیر صفر، بالای صفر
وزن:
139kg برق:
سه فاز
خط مکش:

" 1/8 1

خط دهش:

7/8"

4VE

 

مطالب مرتبط