کمپرسور بیتزر آلمان پیستونی مدل 4PE-15 : 4PC-15.2

ساخت: بیتزر آلمان

 

250 Bitzer C4 Copmpressor 1 Bitzer Logo
مدل جدید: 4PE-15 مدل قدیم: 4PC-15.2
توان کاری:

15 اسب بخار

رنج دمایی: 40-...12.5+
گاز:
R22 کاربرد: زیر صفر، بالای صفر
وزن:
147kg برق:
سه فاز
خط مکش:

" 5 /8 1

خط دهش:

" 1 /8 1

4PE 15

مطالب مرتبط