کمپرسور بیتزر آلمان پیستونی مدل 4HE-25 : 4H-25.2

ساخت: بیتزر آلمان

250 Bitzer C4 Copmpressor 1 Bitzer Logo
مدل جدید: 4HE-25 مدل قدیم: 4H-25.2
توان کاری:

25 اسب بخار

رنج دمایی: 40-...12.5+
گاز:
R22 کاربرد: زیر صفر، بالای صفر
وزن:
139kg برق:
سه فاز
خط مکش:

" 1/8 2

خط دهش:

" 1/8 1

4HE 25

 

مطالب مرتبط