کمپرسور پیستونی نیمه بسته بیتزر

ساخت: بیتزر آلمان

250 Bitzer C4 Copmpressor 1

Bitzer Logo

مدل جدید: 4HE-25 مدل قدیم: 4H-25.2
توان کاری: 25 اسب بخار رنج دمایی: 40-...12.5+
گاز: R22 کاربرد: زیر صفر، بالای صفر
وزن: 203 kg برق: سه فاز
خط مکش: "2 1/8 خط دهش: "1/8 1

4HE 25

مطالب مرتبط