اکسپنشن ولو بدنه شماره 5، ،12، 20 و 55

در جداول زیر مشخصات فنی و ظرفیت سرمایشی اکسپنشن ولوهای بدنه 5،12 و 55 دانفوس قابل مشاهده هستند.

شرکت دامون توانایی تامین و فروش انواع اکسپنشن ولوهای بدنه 5، 12 و 55 دانفوس را دارد.

 

 

Danfoss TEX5 DAMOON 2

 

اکسپنشن ولو (Expansion Valve)

Valve type

Pressure equalization

Capillary tube

Code No.

Range N: -40 to +10

Range B: -65 to -25

1/4in. / 6mm

m

without MOP

With MOP

without MOP

With MOP

TEX 5

Ext.

3

067B3250

067B3267

067B3263

067B3251

TEX 12

Ext.

3

067B3210

067B3227

067B3211

TEX 12

Ext.

5

067B3209

067B3212

TEX 20

Ext.

3

067B3274

067B3286

067B3276

TEX 20

Ext.

5

067B3290

067B3287

TEX 55

Ext.

3

067G3205

067G3220

067G3207

TEX 55

Ext.

5

067G3209

067G3217

 

 

 

 

Danfoss Valve Body DAMOON

 

فلنج اکسپنشن ولو (Expansion valve Bode)

Type

Orrifice No.

Connection Inlet*Outlet

Code NO.

in

Flare angleway

Solder angleway

Solder straightway

TE 5

01 - 03

1/2*5/8

068B4013

068B4009

03

1/2*7/8

068B4010

04

5/8*7/8

068B4011

TE 12

01 - 02

5/8*7/8

068B4013

068B4022

068B4025

03 - 04

7/8*1

068B4026

03 - 04

7/8*1 1/8

068B4023

TE 20

01

7.8 * 1 1/8

068B4023

01

068B4017

TE 55

01- 02

1 1/8*1 3/8

068G4004

01- 02

068G4002

 

 

Danfoss orifice DAMOON 2

 

سوزن اکسپنشن ولو  (Orifice)

Valve type

Rated Capacity ( –40 to 10°C) KW

Rated Capacity ( –65 to -25°C) KW

Orrifice No.

Code No.

TEX 5-3

19.7

11.9

01

067B2089

TEX 5-4.5

26.9

16.7

02

067B2090

TEX 5-7.5

38.8

24.8

03

067B2091

TEX 5-12

55.3

35.4

04

067B2092

TEX 12-4.5

26.8

17.2

01

067B2005

TEX 12-7.5

43.4

28.2

02

067B2006

TEX 12-12

64.0

41.4

03

067B2007

TEX 12-18

84.4

55.9

04

067B2008

TEX 20-30

108.0

70.0

01

067B2172

TEX 55-50

239.0

148.0

01

067G2005

TEX 55-85

356.0

228.0

02

067G2006

 

 

 

مطالب مرتبط