شیر قطع و وصل و رگولاتور آمونیاکی

شیرهای قطع و تنظیم به صورت دستی عمل کرده و در صنایع برودتی  به کار می روند. برای مثال اگر قسمتی از خط در همگام سرویس نیاز به قطع شدن داشته باشدمی بایست از این نوع شیر استفاده نمود. این شیرهای در سایزهای مختلف از 6mm) 1/4 in) تا 300mm) 12 in) موجود هستند. این شیرها طوری طراحی شده اند که به طور کامل بسته شوند. این شیرها با همه انواع مبردهای معمول سازگار هستند.

 REG 10-40

 PM1-50

 

 ANGEL VALVE HANDWHEEL

رگولاتور (شیر سوزنی)

مین ولو (Main Valve)

شیر دستی انگل شیر فلکه ای

مدل

قیمت (ریال)

مدل

قیمت (ریال)

مدل

قیمت (ریال)

REG 1

2,120,000

PM1-15

9,700,000

SVA 10

1,880,000

REG 15

لطفا تماس بگیرید

PM1-20

لطفا تماس بگیرید

SVA 15

لطفا تماس بگیرید

REG 20

لطفا تماس بگیرید

PM1-25

لطفا تماس بگیرید

SVA 20

لطفا تماس بگیرید

REG 25

لطفا تماس بگیرید

PM1-32

لطفا تماس بگیرید

SVA 25

لطفا تماس بگیرید

REG 32

لطفا تماس بگیرید

PM1-40

لطفا تماس بگیرید

SVA 32

لطفا تماس بگیرید

REG 40

لطفا تماس بگیرید

PM1-50

لطفا تماس بگیرید

SVA 40

لطفا تماس بگیرید

دانلود کاتالوگ شیر سوزنی

PM1-65

لطفا تماس بگیرید

SVA 50

لطفا تماس بگیرید

   

PM3-1,20

لطفا تماس بگیرید

SVA 65

لطفا تماس بگیرید

   

PM3-25

لطفا تماس بگیرید

SVA 80

لطفا تماس بگیرید

   

PM3-32

لطفا تماس بگیرید

SVA 100

لطفا تماس بگیرید

   

PM3-40

لطفا تماس بگیرید

SVA 125

لطفا تماس بگیرید

   

PM3-50

لطفا تماس بگیرید

SVA 150

لطفا تماس بگیرید

   

PM3-65

لطفا تماس بگیرید

دانلود کاتالوگ شیر دستی انگل شیر فلکه ای

   

PM3-80

لطفا تماس بگیرید

   
   

PM3-100

لطفا تماس بگیرید

   
   

PM3-125

لطفا تماس بگیرید

   
   

PMFL 80-4

لطفا تماس بگیرید

   
   

PMFL 80- 5

لطفا تماس بگیرید

   
   

PMFL 80-6,7

لطفا تماس بگیرید

   
   

دانلود کاتالوگ مین ولو 

   
         

 LINEAR VALVE HANDWHEEL

 

 ANGEL VALVE CAP TYPE  LINEAR VALVE CAP TYPE

شیر دستی خطی شیر فلکه ای stop hand wheel Linear valve )

شیر دستی انگل کپدار (stop captype angel valve )

شیر دستی خطی کپدار (stop captype Linear valve)

مدل

قیمت (ریال)

مدل

قیمت (ریال)

مدل

قیمت (ریال)

SVA 10

2,370,000

SVA 10

1,950,000

SVA 10

2,530,000

SVA 15

لطفا تماس بگیرید

SVA 15

لطفا تماس بگیرید

SVA 15

لطفا تماس بگیرید

SVA 20

لطفا تماس بگیرید

SVA 20

لطفا تماس بگیرید

SVA 20

لطفا تماس بگیرید

SVA 25

لطفا تماس بگیرید

SVA 25

لطفا تماس بگیرید

SVA 25

لطفا تماس بگیرید

SVA 32

لطفا تماس بگیرید

SVA 32

لطفا تماس بگیرید

SVA 32

لطفا تماس بگیرید

SVA 40

لطفا تماس بگیرید

SVA 40

لطفا تماس بگیرید

SVA 40

لطفا تماس بگیرید

SVA 50

لطفا تماس بگیرید

SVA 50

لطفا تماس بگیرید

SVA 50

لطفا تماس بگیرید

SVA 65

لطفا تماس بگیرید

SVA 65

لطفا تماس بگیرید

SVA 65

لطفا تماس بگیرید

SVA 80

لطفا تماس بگیرید

SVA 80

لطفا تماس بگیرید

SVA 80

لطفا تماس بگیرید

SVA 100

لطفا تماس بگیرید

SVA 100

لطفا تماس بگیرید

SVA 100

لطفا تماس بگیرید

دانلود کاتالوگ شیر دستی خطی شیر فلکه ای

SVA 125

لطفا تماس بگیرید

دانلود کاتالوگ شیر دستی خطی کپدار

   

SVA 150

لطفا تماس بگیرید

   
   

SVA 200

لطفا تماس بگیرید

   
   

SVA DL250

لطفا تماس بگیرید

   
   

SVA DL300

لطفا تماس بگیرید

   
   

دانلود کاتالوگ شیر دستی انگل کپدار

   
             

 

 

مطالب مرتبط