سایت گلس دانفوس مدل LLG 995 S


 2512049

1

 

نام:

سایت گلس

مدل:

LLG 995 S

وزن:

26.34 Kg

گاز:

HCFC/HFC

فشار کاری:

25,0 bar  (363 psig)

دمای کاری:

-10 - 100 °C

 

 

برای انتخاب این محصول می توانید از نرم افزار coolselector شرکت دانفوس استفاده نمایید.