سایت گلس دانفوس (Sight Glass) دانفوس

 

دانفوس طیف وسیعی از سایت گلس ها را برای کاربردهای مختلف تولید و در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. این سایت گلس ها در انواع جوشی، سوکتی و ... برای مانیتور کردن جریان و نشان دادن میزان بخار و سطح مایع موجود هستند. دانفوس این نشانگرها را متناسب با نوع مبرد تولید می کند.

 سایت گلس دانفوس سری SIG

سایت گلاس (ght Glass)

سایت گلس(Sight Glass)

مدل

سایز

اتصال

کد قطعه

کاتالوگ

SGI 6

1/4 “

مهره ای

014-0007

کاتالوگ فنی محصول

SGI 10

3/8 “

مهره ای

014-0008

کاتالوگ فنی محصول

SGI 12

1/2 “

مهره ای

014-0009

کاتالوگ فنی محصول

SGI 16

5/8 “

مهره ای

014-0024

کاتالوگ فنی محصول

SGI 22 S

7/8 “

جوشی

014-0039

کاتالوگ فنی محصول

SGI 22 S

1 1/8 "

جوشی

014F0186

کاتالوگ فنی محصول

دانلود کاتالوگ سایت گلس مدل SIG

 سایت گلس دانفوس سری LLG

سایت گلس(Sight Glass)

مدل

کد قطعه

کاتالوگ

LLG 185

2512+049

کاتالوگ فنی محصول

LLG 335

2512+050

کاتالوگ فنی محصول

LLG 590 S

2512+058

کاتالوگ فنی محصول

LLG 740 S

2512+059

کاتالوگ فنی محصول

LLG 995 S

2512+060

کاتالوگ فنی محصول

LLG 1145 S

2512+061

کاتالوگ فنی محصول

LLG 1550 S

2512+062

کاتالوگ فنی محصول

دانلود کاتالوگ سایت گلس مدل LLG

مطالب مرتبط