محاسبه قیمت سردخانه بر اساس وزن محصول

تناژ محصول
هزینه تجهیزات
هزینه عایق کاری
هزینه مهندسی و اجرا
مجموع
مقدار وارد شده در بازه عددی موجود نمی باشد!

لطفا محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید

میوه

لبنیات

خشکبار

خرما پیارم