سوابق ساخت سردخانه

برای مشاهده تصاویر پروژه‌های اجرا شده اینجا کلیک نمایید

ردیف : 1 کارفرما: شرکت زیبا سازان (تولید لوازم خانگی)

محل اجرای پروژه:

تهران، خ اتحاد، خ 13 شرقی خ 5 شیدایی پلاک 58

شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X X         X X

طراحی و ساخت:

1 دستگاه چیلربه ظرفیت 4/3 تن تبرید (مینی چیلر)

3 دستگاه چیلربه ظرفیت 15 تن تبرید

2 دستگاه چیلر به ظرفیت 30 تن تبرید

2 دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت 150 تن تبرید

1 دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت 90 تن تبرید

اصلاح، تعمیر و ارتقاء ظرفیت:

2 دستگاه چیلربه ظرفیت 20 تن تبرید

1 دستگاه چیلربه ظرفیت 3 تن تبرید

1 دستگاه برج خنک کننده به ظرفیت 100 تن تبریدفایبر گلاس .

پایپینگ کامل سیستم سرمایش

ردیف: 2 کارفرما: شرکت اتحاد موتورجنوبی و شمالی (تولید قطعات خودرو)

محل اجرای پروژه:

جاده قدیم کرج، کیلومتر 19 اسماعیل آباد

شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X X         X  
توضیحات

طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع

 

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی:

1 دستگاه چیلربه ظرفیت 3 تن تبرید
5 دستگاه چیلر به ظرفیت 15 تن تبرید

1 دستگاه درایر تبریدی مخزنی به ظرفیت 4 تن تبرید

تعمیر و نگهداری سیستمهای سرمایشی:

متشکل از 40 دستگاه سرد خانه ،چیلر تراکمی و درایر تبریدی به مدت 6 سال

ساخت و نصب:

3 دستگاه ایرواشربهمراه کویل گرمایشی به ظرفیت هوادهی 18000 , 20000 cfm

طراحی و اجرای سیستم اطفاء حریق

ردیف: 3 کارفرما: شرکت اتحاد باطری محل اجرای پروژه: ساوه، شهرک صنعتی (مامونیه)
شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X              
طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع
ردیف:4 کارفرما: شرکت بنیان صنعت اول (ساخت قطعات خودرو)

محل اجرای پروژه:

کرج، شهرک صنعتی بهارستان، خیابان گلستان

شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X X X   X X   X
توضیحات

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی:
4 دستگاه چیلربه ظرفیت15 تن تبرید

1 دستگاه چیلربه ظرفیت 30 تن تبرید

1 دستگاه یونیت کندانسوربه ظرفیت 40 تن تبرید

اجرای کامل پایپینگ

تعمیر و نگهداری از سال 86 تاکنون

ردیف: 5

کارفرما: شرکت اتحاد پلاست البرز (تولید قطعات خودرو)

 

محل اجرای پروژه:

کرج، شهرک صنعتی بهارستان، خیابان گلستان، جنب شرکت بنیان صنعت

شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X X   X        
توضیحات

طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع:

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی:
1 دستگاه چیلر به ظرفیت 15 تن تبرید
1 دستگاه چیلربه ظرفیت 20 تن تبرید

1 دستگاه چیلربه ظرفیت 3 تن تبرید

1 دستگاه چیلربه ظرفیت 40 تن تبرید

اجرای کامل سیستم گرمایشی متشکل از موتورخانه حرارت مرکزی

اجرای کامل لوله کشی

ساخت و نصب یک دستگاه ایرواشر به ظرفیت هوادهی 18000cfm

طراحی و اجراء سیستم اطفاء حریق

ردیف: 6

کارفرما:رستوران هانی (مرکزی)

محل اجرای پروژه:تهران میدان قیام رستوران هانی

شرح خدمات ارائه شده

طراحی

ساخت

<pیونیت کردن

نصب و راه اندازی

تعمیرات

نگهداری

ارتقای سیستم

تامین تجهیزات

       

x

X

X

 

توضیحات

اصلاح، بازسازی و ارتقاء 5 دستگاه سرد خانه

تعمیر و نگهداری سیستم سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع

تعمیر و نگهداری سردخانه های صنعتی از سال 90 تاکنون

ردیف: 7

کارفرما:صنایع غذایی هانی

 

محل اجرای پروژه:تهران، نرسیده به قیام دشت کارخانه هانی

شرح خدمات ارائه شده

طراحی

ساخت

یونیت کردن

نصب و راه اندازی

تعمیرات

نگهداری

ارتقای سیستم

تامین تجهیزات

X

   

X

X

X

   

توضیحات

نصب دستگاه تصفیه آب (RO)75 متر مکعب

طراحی، نصب و راه اندازی درایر جذبی جهت خطوط تولید

طراحی سیستم پایپینگ هوای فشرده جهت خطوط تولید

تعمیر و نگهداری کمپرسورهای هوا با فشار 8 بار

تعمیر و نگهداری سیستم گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع و دیگ بخار خطوط تولید بمدت دو سال.

ردیف: 8

کارفرما:مجموعه رستورانهای شرکت هانی منفرد

محل اجرای پروژه:

انبار غزال (چهار راه استانبول)

هانی مطهری (تخت طاووس)

هانی پارسه (عباس آباد)

شرح خدمات ارائه شده

طراحی

ساخت

یونیت کردن

نصب و راه اندازی

تعمیرات

نگهداری

ارتقای سیستم

تامین تجهیزات

     

X

       

توضیحات

انبار غزال (چهار راه استانبول)

نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه آب، دیگ آب گرم و 6 عدد سردخانه


هانی مطهری (تخت طاووس)

نصب و راه اندازی سردخانه و سیستم های سرمایش و گرمایش

 

هانی پارسه (عباس آباد)

نصب و راه اندازی سردخانه و سیستم های سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع

ردیف: 9

کارفرما:پرشین صنعت (تولیدکننده لوازم پلاستیک، سطل آشغال و پالت)

محل اجرای پروژه:

شهرک صنعتی بهارستان

شرح خدمات ارائه شده

طراحی

ساخت

یونیت کردن

نصب و راه اندازی

تعمیرات

نگهداری

ارتقای سیستم

تامین تجهیزات

       

X

x

   

توضیحات

تعمیر و نگهداری 6 دستگاه چیلر به ظرفیت 25 تن تبرید و 30 تن تبرید

ردیف: 10

کارفرما:خط رنگ L90 شرکت رنو

محل اجرای پروژه: شهرک صنعتی بهارستان

شرح خدمات ارائه شده

طراحی

ساخت

یونیت کردن

نصب و راه اندازی

تعمیرات

نگهداری

ارتقای سیستم

تامین تجهیزات

X

x

 

X

       

توضیحات

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی:

1 دستگاه چیلربه ظرفیت 15 تن تبرید

 

طراحی و اجرای پایپینگ.

ردیف: 11

کارفرما: صنایع قریشی

(صنایع غذایی )

محل اجرای پروژه:

شهرک صنعتی علی آباد(پاکدشت)

شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X X   X        
توضیحات

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 5 دستگاه سردخانه صنعتی

طراحی و اجرای پایپینگ

ردیف: 12 کارفرما: شرکت اتحاد لنت(تولید انواع لنت خودرو)

محل اجرای پروژه:

ساوه

شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X X   X X X    
توضیحات

طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع

تعمیر ونگهداری سیستمهای خنک کننده دستگاه های لنت سازی

ساخت و نصب دو دستگاه ایرواشر به ظرفیت هوادهی 20000CFM

ساخت و نصب 1 دستگاه چیلربه ظرفیت 30 تن تبرید

طراحی و اجرای پایپینگ

طراحی و اجرای سیستم حرارت مرکزی و سیستم اطفاء حریق

ردیف: 13

کارفرما: شرکت پرنیان چاپ

 

محل اجرای پروژه: جاده مخصوص تهران _کرج خیابان نخ زرین روبروی شهاب خودرو
شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X X   X        
توضیحات

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی :

2دستگاه چیلر 13 تن

ردیف: 14 کارفرما: چاپ زرین محل اجرای پروژه: جاده قدیم تهران _کرج خیابان آذر
شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X X   X        
توضیحات

طراحی و ساخت، نصب و راه اندازی :

1 دستگاه چیلر به ظرفیت 6 تن تبرید

ردیف: 15 کارفرما: شرکت سیناژن محل اجرای پروژه: کرج_ میدان انبار نفت شهرک صنعتی سیمین دشت
شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X X            
توضیحات
طراحی و ساخت دستگاه جهت clean room
ردیف: 16 کارفرما: شرکت شیمی دارو محل اجرای پروژه: جاده مخصوص تهران _کرج، وردآورد
شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X              
توضیحات
طراحی سیستم های سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع
ردیف: 17 کارفرما: شرکت زاگرس دارو محل اجرای پروژه: زنجان شهرک صنعتی شماره یک آذر جنوبی
شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X X            
توضیحات

طراحی و ساخت یک دستگاه چیلر به ظرفیت 30 تن تبرید جهت طرح تحقیقاتی

ردیف: 18 کارفرما: شرکت ایران ارقام محل اجرای پروژه: شهرک صنعتی پرند
شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X X   X        
توضیحات

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سردخانه

ردیف: 19 کارفرما: شرکت آریا نان لاله محل اجرای پروژه: قم
شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X X   X        
توضیحات

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سردخانه

ردیف: 20 کارفرما: شرکت صنایع غذایی تکدانه(خدایی) محل اجرای پروژه: آذربایجان شرقی ،شهرستان مرند کیلومتر 6 جاده بازرگان
شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X X   X        
توضیحات

اجرای سیستم های گرمایش، گاز، پایپینگ و برق صنعتی

ردیف: 21

کارفرما: شرکت شیمی دارو کوثر

 

محل اجرای پروژه: سمنان شهرک صنعتی شرق

شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
        X      
توضیحات

مشاوره و رفع عیوب سیستم تهویه مطبوع

ردیف: 22 کارفرما: کترینگ بیمارستان بقیه ا... تهران

محل اجرای پروژه: تهران، خ ملاصدرا

شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X              
توضیحات

طراحی و مشاوره 17 دستگاه سرد خانه (بالای صفر و زیر صفر) و خطوط پایپینگ برج خنک کننده.

ردیف: 23 کارفرما: هتل مریم کیش محل اجرای پروژه: کیش
شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X X   X        
توضیحات

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سردخانه

ردیف: 24 کارفرما: هتل شایگان کیش محل اجرای پروژه: کیش
شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X X   X X      
توضیحات

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سردخانه

اصلاح، رفع عیوب و راه اندازی چیلرهای کریر لابی هتل

ردیف: 25 کارفرما: پاسارگاد باطری محل اجرای پروژه: شهرک صنعتی گرمسار
شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X X     X X    
توضیحات

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی:

1 دستگاه چیلر به ظرفیت 50 تن تبرید

تعمیر ونگهداری چیلرهای اسکرو و سیستمهای تهویه مطبوع

ردیف: 26 کارفرما: شرکت لوله سدید محل اجرای پروژه: اسلامشهر شهرک چهاردانگه
شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
               
توضیحات
نصب کمپرسور و تجهیزات سیستمهای سردکننده
ردیف: 27 کارفرما: شرکت ملی نفت محل اجرای پروژه: تهران
شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن طراحی ساخت یونیت کردن طراحی ساخت
        X      
توضیحات

تعمیر و رفع عیوب پکیج های تهویه اتاق هایSERVER

ردیف: 28 کارفرما: آقای برزگر محل اجرای پروژه: خوی
شرح خدمات ارائه شده
طراحی ساخت یونیت کردن نصب و راه اندازی تعمیرات نگهداری ارتقای سیستم تامین تجهیزات
X X            
توضیحات

طراحی، ساخت و نصب یک دستگاه سردخانه به ظرفیت 3 تن تبرید.

مطالب مرتبط