معرفی خدمات واحد ساخت و اجرای سردخانه و چیلر دامون

فهرست خدمات واحد طراحی و اجرای شرکت دامون به شرح زیر است:

- طراحی ساخت انواع چیلر تراکمی با کاربری غذایی و دارویی و صنعتی

- طراحی و اجرای انواع سردخانه صنعتی (بالای صفر درجه و زیر صفر درجه) شامل سردخانه میوه و انواع سردخانه مواد غذایی

- طراحی و اجرای تونل انجماد گوشت و ماهی و میگو و مرغ

- طراحی مهندسی و ساخت سالن پیش سرد کشتارگاهی مطابق قوانین سازمان دامپزشکی

- اجرای سردخانه های نگهداری دارو و واکسن با قابلیت پایش و کنترل از راه دور مطابق دستورالعمل GMP

- ساخت کندانسینگ یونیت فریونی

- ساخت انواع تابلو برق با کاربری سردخانه و چیلر و تونل انجماد

مطالب مرتبط