اکچویتور برقی AE تیپ چرخشی

اکچویتور برقی (عملگر برقی) AE تیپ چرخشی امال (omal)

 omal-electrical-actuator

تصویر اکچویتور برقی (عملگر برقی) AE تیپ چرخشی امال (omal)

 

این اکچویتور برقی (عملگر برقی) در 90 درجه چرخش به صورت آن-آف عمل می کند. رنج گشتاور تولیدی این اکچویتور برقی (عملگر برقی) از 10 تا 1960 نیوتن متر است. ولتاژ تغذیه این اکچویتور برقی (عملگر برقی)   230 Vac (±10%) 50/60 Hz 1Ph است. رنج دمای کاری این اکچویتور برقی (عملگر برقی) بین 25- تا 55+ است. اتصال فلنج این اکچویتور برقی (عملگر برقی) طبق F03 to F14: ISO 5211 است. محافظ ترموستاتیک ریست خودکار در موتور این اکچویتور برقی (عملگر برقی) تعبیه شده است. برای کاربری دستی می توان از اهرم دستی هم استفاده کرد. ماکزیمم نویز کاری این اکچویتور برقی (عملگر برقی) 73 Db است.

 

ویژگی های اکچویتور برقی (عملگر برقی) AE تیپ چرخشی امال (omal)

 

مدل AE 10 AE  40 AE  100 AE  200 AE  400 AE  600 AE  1000 AE  1500 AE  2000
گشتاور   Nm 10 39 98* 196 390 590 980 1470 1960
زمان یک سیکل (50 Hz)   sec. 4 15 30 30 30 30 30 45 60
زمان یک سیکل (60 Hz)   sec. 3,3 12,5 25 25 25 25 25 38 50
زمان یک سیکل 24Vdc     sec. ---- 9,5 16 30 ---- ---- ---- ---- ----
توان مصرفی 230Vac 50/60Hz  A 0,4/0,5 0,4/0,5 0,35/0,4 0,55/0,6 0,9/1 1/1,1 1,5/1,6 1,8/1,9 1,9/2
توان مصرفی 115Vac 50/60Hz  A 0,8/0,9 0,8/0,9 0,6/0,7 1,1/1,2 1,9/2 1,9/2 2,9/3 3,4/3,5 3,4/3,5
توان مصرفی 24Vac 50/60Hz    A 1,2/1,3 1,2/1,3 1,7/1,8 2,3/2,4 ---- ---- ---- ---- ----

 

نقشه الکتریکی اکچویتور برقی (عملگر برقی) AE تیپ چرخشی امال (omal)

 

omal-electrical-actuator

 

 نقشه برقی اکچویتور برقی (عملگر برقی) AE تیپ چرخشی امال (omal) برای جریان ac

 

omal-electrical-actuator

 

 

نقشه برقی اکچویتور برقی (عملگر برقی) AE تیپ چرخشی امال (omal) برای جریان dc

 

سایزبندی اکچویتور برقی (عملگر برقی) AE تیپ چرخشی امال (omal)

 

omal-electrical-actuator

 

نقشه دوبعدی اکچویتور برقی (عملگر برقی) AE تیپ چرخشی امال (omal)

 

 

مدل AE 10 AE 40 AE 100 AE 200 AE 400 AE 600 AE 1000 AE 1500 AE 2000
a mm. 158,5 158,5 207,5 256,5 256,5 381 381 381 381
b mm. 114,5 114,5 122,5 156,5 156,5 242 242 253,5 253,5
c mm. 119,5 119,5 163,5 185 185 234 234 234 234
d mm. 76 76 110 133,5 133,5 199,5 199,5 199,5 199,5
e mm. 51 51 54,5 62,5 62,5 105 105 105 105
øf mm. ---- ---- 28 36 36 56 56 56 56
g mm. ---- ---- 6 8 8 10 10 10 10
h mm. ---- ---- 16,5 21,3 21,3 31,3 31,3 31,3 31,3
i mm. 1 1 11,5 12 12 8 8 8 8
k mm. 16 16 29 34 34 54 54 54 54
l mm. 12 12 40,5 46 46 62 62 62 62
øm mm. 26 26 35 40 40 65 65 65 65
øp mm. 50 F05* 50 F05* 70 F07 102 F10 102 F10 125 F12 ** 125 F12 ** 140 F14 140 F14
øq mm. 36 F03* 36 F03* 50 F05 70 F07 70 F07 102 F10 ** 102 F10 ** ---- ----
r x prof. depth mm. M5x10* M5x10* M6x10 M8x8 M8x8 M10x20 ** M10x20 ** ---- ----
s x prof. depth mm. M6x12* M6x12* M8x12 M10x16 M10x16 M12x20 ** M12x20 ** M16x25 M16x25
t mm. 80 80 98 135 135 160 160 160 160
u mm. 72 72 86 106 106 140 140 140 140
v mm. 26 26 26 26 26 ---- ---- ---- ----
وزن Kg. 2,7 2,7 4,5 8,5 9 20,5 21,5 22,5 22,5