اکچویتور پنوماتیکی دابل اکتینگ کربن استیل

اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ کربن استیل امال (omal)

 

omal-peumatic-actuators-21

 

تصویر اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ کربن استیل امال (omal)

 

این اکچویتور برای گشتاورهای رنج بالا مناسب است. گشتاور این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) از 2000 نیوتن متر تا 30000 نیوتن متر است. فلنج سوار بر این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) بر اساس استاندارد DIN / ISO 5211 , DIN 3337 است. این اکچویتور از نوع چرخشی 90 درجه است. گشتاور تولیدی این اکچویتور متناسب با تغذیه هوا است.


شرایط کاری اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ کربن استیل امال (
omal)


دما: در شرایط معمولی این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در دمای 20- تا 80+ درجه سانتیگراد و با ورژن دما بالا 20- تا 150+ است. اما ورژن های خاص این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در رنج دمایی بالاتر و پایینتر نیز وجود دارد.
تغذیه هوا: منبغ تغذیه هوای این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) با فشار نرم 3 بار و ماکزیمم تا 5/8 بار است.

 

ویژگی های اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ کربن استیل امال (omal)

 

omal-peumatic-actuators-22

 

شماتیک اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ کربن استیل امال (omal)

 

1.وجود این نوار در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) که قادر به روغنکاری خود است سبب ایجاد اصطکاک کمتر بین سیلندر و پیستون می­شود. همچنین از چسبیدن آب بند به سیلندر حتی پس از عدم استفاده طولانی جلوگیری می کند.
2.با ساخت بوش و پین این اکچویتور از جنس استیل با سختی بالاتر از
200 HRC مقاومت در برابر خوردگی اکچویتور افزایش می یابد
3.با مجزا کردن سیستم تبدیل حرکت خطی به حرکت دورانی از سیال راهنمای اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) امکان کار کردن اکچویتور با گاز نیز فراهم شده است.
4.اسکاچ یوغ با اصطکاک غلتشی: این اصطکاک غلتشی سبب ایجاد گشتاور توانمندی در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) می شود. مزیت دیگر استفاده از این مکانیزم در مقایسه با مکانیزم چرخدنده شانه ای کم حجمتر و کم وزنتر بودن و در نتیجه نیاز به فضای کمتر برای نصب است. همچنین نیاز به هوای مصرفی کمتر و در نتیجه سایز کمپرسور کوچکتری برای تغذیه هوای اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) نیاز است.

 

گشتاور خروجی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ کربن استیل امال (omal)

 

omal-peumatic-actuators-23

 

دیاگرام گشتاور اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ کربن استیل امال (omal)

 

جدول گشتاور خروجی گشتاور خروجی (نیوتن متر) ا اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ کربن استیل امال (omal)
فشار 3 بار
ساختار CANTED

 

شماره مدل ماکزیمم گشتاور Nm BTO RTO ETO BTC RTC ETC
DAHG-085C-235A-D1 9 2.327 908 1.289 1.229 895 2.528
DAHG-085C-280A-D1 9 3.304 1.29 1.83 1.754 1.278 3.607
DAHG-085C-335A-D1 9 4.73 1.847 2.62 2.513 1.83 5.167
DAHG-085C-385A-D1 9 6.269 2.448 3.472 3.34 2.433 6.867
DAHG-085C-435A-D1 9 8.03 3.135 4.448 4.286 3.122 8.812
DAHG-100C-335A-D1 18 5.637 2.229 3.122 2.995 2.238 6.157
DAHG-100C-385A-D1 18 7.471 2.955 4.138 3.98 2.974 8.183
DAHG-100C-435A-D1 18 9.57 3.785 5.3 5.107 3.816 10.502
DAHG-100C-485A-D1 18 11.896 4.705 6.589 6.357 4.75 13.071
DAHG-100C-535A-D1 18 14.441 5.665 7.921 7.664 5.625 15.794
DAHG-130C-385A-D1 32 9.808 3.83 5.433 5.212 3.797 10.715
DAHG-130C-435A-D1 32 12.564 4.906 6.96 6.677 4.864 13.728
DAHG-130C-485A-D1 32 15.618 6.098 8.651 8.319 6.06 17.102
DAHG-130C-535A-D1 32 19.069 7.446 10.563 10.173 7.41 20.914
DAHG-130C-585A-D1 32 22.877 8.933 12.672 12.219 8.901 25.121
DAHG-130C-635A-D1 32 27.046 10.561 14.982 14.459 10.533 29.725

جدول گشتاور خروجی گشتاور خروجی (نیوتن متر) اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ کربن استیل امال (omal)
فشار 3 بار
ساختار CANTED

 

شماره مدل ماکزیمم گشتاور Nm BTO RTO ETO BTC RTC ETC
DAHG-085S-235A-D1 9 1.482 920 1.62 1.457 906 1.593
DAHG-085S-280A-D1 9 2.104 1.306 2.3 2.079 1.293 2.273
DAHG-085S-335A-D1 9 3.012 1.87 3.293 2.979 1.852 3.256
DAHG-085S-385A-D1 9 3.992 2.478 4.364 3.959 2.462 4.327
DAHG-085S-435A-D1 9 5.114 3.174 5.59 5.08 3.16 5.553
DAHG-100S-335A-D1 18 3.585 2.225 3.918 3.532 2.197 3.861
DAHG-100S-385A-D1 18 4.751 2.949 5.193 4.699 2.922 5.136
DAHG-100S-435A-D1 18 6.086 3.778 6.652 6.02 3.744 6.58
DAHG-100S-485A-D1 18 7.565 4.696 8.269 7.499 4.664 8.197
DAHG-100S-535A-D1 18 9.172 5.732 10.116 9.107 5.692 10.044
DAHG-100S-585A-D1 18 10.966 6.854 12.095 10.901 6.813 12.024
DAHG-130S-385A-D1 32 6.247 3.877 6.828 6.178 3.842 6.753
DAHG-130S-435A-D1 32 8.002 4.967 8.746 7.915 4.922 8.651
DAHG-130S-485A-D1 32 9.947 6.174 10.873 9.86 6.132 10.777
DAHG-130S-535A-D1 32 12.145 7.539 13.275 12.058 7.499 13.18
DAHG-130S-585A-D1 32 14.57 9.044 15.926 14.483 9.008 15.831
DAHG-130S-635A-D1 32 17.225 10.692 18.828 17.138 10.659 18.733

 

لوازم جانبی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ کربن استیل امال (omal)

 

omal-peumatic-actuators-24

 

 لوازم جانبی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ کربن استیل امال (omal) شامل هیدرولیک دستی و فلکه دستی