اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) آلومینیومی دو مرحله ای امال (omal)

 

omal-carbo-steel-actuator-51

 

تصویر اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ کربن استیل امال (omal)

 

گشتاور این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) از 15 نیوتن متر تا 240 نیوتن متر است. این اکچویتور از نوع چرخشی 90 درجه است.


شرایط کاری اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل استوانه ای امال (
omal)


دما: در شرایط معمولی این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در دمای 0 تا 80+ درجه سانتیگراد. و با هوای خشک در 20- تا80+ کار می کند.
تغذیه هوا: منبغ تغذیه هوای این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) با فشار نرم 6/5 بار و ماکزیمم تا 4/8 بار است.

 

سایزبندی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل استوانه ای امال (omal)

 

omal-carbo-steel-actuator-52

 

نقشه دوبعدی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ کربن استیل امال (omal)