دابل اکتینگ استیل

اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل امال (omal)

 

omal-peumatic-actuators-41

 

تصویر اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل امال (omal)

 

گشتاور این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) از 15 نیوتن متر تا 480 نیوتن متر است. فلنج سوار بر این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) بر اساس استاندارد EN ISO 5211 است. این اکچویتور از نوع چرخشی 90 درجه است. گشتاور تولیدی این اکچویتور متناسب با تغذیه هوا است.


شرایط کاری اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل امال (
omal)


دما: در شرایط معمولی این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در دمای 20- تا 80+ درجه سانتیگراد. اما ورژن های خاص این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) در رنج دمایی بالاتر و پایینتر نیز وجود دارد.
تغذیه هوا: منبغ تغذیه هوای این اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) با فشار نرم 6/5 بار و ماکزیمم تا 4/8 بار است.

 

ویژگی های اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل امال (omal)

 

omal-peumatic-actuators-42

 

شماتیک اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل امال (omal)

 

1.وجود این نوار در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) که قادر به روغنکاری خود است سبب ایجاد اصطکاک کمتر بین سیلندر و پیستون می­شود. همچنین از چسبیدن آب بند به سیلندر حتی پس از عدم استفاده طولانی جلوگیری می کند.
2.با ساخت بوش و پین این اکچویتور از جنس استیل با سختی بالاتر از
50 HRC مقاومت اکچویتور در برابر نیروهای داخلی افزایش می یابد
3.اصطکاک بین پیستون و اسلوت کمتر می شود
4.اسکاچ یوغ با اصطکاک غلتشی: این اصطکاک غلتشی سبب کاهش اصطکاک بین پیستون و شفت اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) و در نتیجه کاهش سایش این قطعات می شود. همچنین سبب ایجاد گشتاور توانمندی در اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) می شود. مزیت دیگر استفاده از این مکانیزم در مقایسه با مکانیزم چرخدنده شانه ای کم حجمتر و کم وزنتر بودن و در نتیجه نیاز به فضای کمتر برای نصب است. همچنین نیاز به هوای مصرفی کمتر و در نتیجه سایز کمپرسور کوچکتری برای تغذیه هوای اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) نیاز است.
5. سیلندر نورد شده: به دلیل سختی کمتر این نوع سیلندر سایش گره های کمتر است.

 

سایزبندی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل امال (omal)

 

omal-peumatic-actuators-43

 

نقشه دوبعدی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل امال (omal) DA15 - DA30

** اعداد پس از DA نشان دهنده گشتاور کندن است

 

کد DA015516S DA030516S
آب بند یدک KGXI0112 KGXI0114
سایز DA 15  F03 DA 30  F03
L mm. 120 134,6
A mm. 72,4 80,4
d mm. 28,2 32,7
e mm. 9 9
f  mm. 2 2
g mm. 8 9
h mm. 10 10
n mm. 23 23
x mm. 59 68
j  mm. 10,2 10,2
øk mm. 25 25
q mm. 50 50
p mm. 25 25
øu mm. - -
øv mm. 36 36
øY x prof. depth mm. M5x9 M5x9
øw x prof. depth mm. - -
dm3/cycleهوا 0,079 0,148
Kgوزن 0,8 1,2

 

 

omal-peumatic-actuators-44

 

نقشه دوبعدی اکچویتور پنوماتیکی (عملگر پنوماتیکی) دابل اکتینگ استنلس استیل امال (omal) DA15 - DA30

** اعداد پس از DA نشان دهنده گشتاور کندن است

 

کد DA060516S DA120516S DA240516S DA480516S
آب بند یدک KGXI0116 KGXI0118 KGXI0120 KGXI0122
سایز DA 60  F03-F05 DA 120  F05-F07 DA 240  F05-F07 DA 480  F07-F10
L mm. 158,4 192,9 246,8 298,4
A mm. 92,5 116,5 136,4 160
d mm. 37,7 46,2 56,2 68
e mm. 11 14 17 22
f  mm. 2 3 3 3
g mm. 10 12 15 19
h mm. 13 13 17 19
n mm. 20 30 30 30
x mm. 80,3 94,4 117 139,7
j  mm. 12,2 16,3 19,3 24,3
øk mm. 25 35 35 55
q mm. 50 80 80 80
p mm. 25 30 30 30
øu mm. 50 70 70 102
øv mm. 36 50 50 70
øY x prof. depth mm. M5x9 M6x11 M6x11 M8x13
øw x prof. depth mm. M6x11 M8x15 M8x13 M10x22
dm3/cycleهوا 0,28 0,59 1,18 2,38
Kgوزن 1,8 3,3 5,6 9,5