بال ولو کلاس 300 فولادی

بال ولو کلاس 300 (شیر توپی فولادی کلاس 300) امال (omal)

 omal-300-class-ball-valve-01

 

تصویر بال ولو کلاس 300 (شیر توپی فولادی کلاس 300) امال (omal)


این بال ولو کلاس 300 (شیر توپی فولادی کلاس 300) از نوع مجرا کامل است. اتصال فلنج ها در این بال ولو کلاس 300 (شیر توپی فولادی کلاس 300) طبق استاندارد EN 1092-1 است. کلاس فشاری این بال ولو کلاس 300 (شیر توپی فولادی کلاس 300) بصورت PN16-40; ANSI 150-300 است. برای جلوگیری از اشتعال از قطعه ضد الکتریسیته EN12266-2 در این بال ولو کلاس 300 (شیر توپی فولادی کلاس 300) استفاده شده است. آب بند استم این بال ولو کلاس 300 (شیر توپی فولادی کلاس 300) از نوع TFM 1600 V-pack است. اتصال اکچویتور برای این بال ولو کلاس 300 (شیر توپی فولادی کلاس 300) براساس استاندارد ISO 5211 است و با زاویه بیشتر از 7 درجه بسته می شود. این بال ولو کلاس 300 (شیر توپی فولادی کلاس 300) برای انواع سیالات شامل هوا، آب، گاز، نفت و فرآورده های نفتی مناسب است.

 

ویژگی های بال ولو کلاس 300 (شیر توپی فولادی کلاس 300) امال (omal)

 omal-300-class-ball-valve-02

 

شماتیک بال ولو کلاس 300 (شیر توپی فولادی کلاس 300) امال (omal)

 

1.قطعه ضد الکتریسیته ساکن : برای جلوگیری از جرقه زنی و خطر اشتعال در محیط های حساس سبب تخلیه الکتریسته ساکن ایجاد شده در بال ولو کلاس 300شده و در نتیجه ایمنی شیر فراهم می­شود.

2.واشر ضد اصطکاک دولایه بکار رفته در این شیر توپی باعث مینیمم شدن گشتاور بازکردن می شود و همچنین سبب کاهش سایش در مقایسه با حالت استفاده از واشر تک لایه می­شود

3.پک آب بند سه لایه V شکل: این پک آب بند بکار رفته در بال ولو کلاس 300سفتی شیر را حتی بعد از مدت ها استفاده از بال ولو کلاس 300تضمین می کند
4.واشرهای فنری با پیش بار مستقل: با بکار بردن این واشرهای فنری در بال ولو کلاس 300از هرگونه نشتی جلوگیری می­شود
5.آبند کششی گرافیتی بال ولو کلاس150باعث می شود که فارغ از تبادل حرارتی، سفتی رو به بیرون در هر صورت حفظ می شود.

 

دیاگرام کاری فشار-دمای بال ولو کلاس 300 (شیر توپی فولادی کلاس 300) امال (omal)

 

 omal-300-class-ball-valve-03

 

 دیاگرام کاری فشار-دمای بال ولو کلاس 300 (شیر توپی فولادی کلاس 300) امال (omal)

 

گشتاور بستن بال ولو کلاس 300 (شیر توپی فولادی کلاس 300) امال (omal)

 

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است و از سیت (نشیمنگاه) از جنس TFM 1600 استفاده شده است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

 

سایز DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200
0 bar
PN16 bar 8 13 19 28 42 61 85 128 220 245 405 690
PN25 bar 9,5 14,5 20 29 43 66 98 158 252 383
PN40 bar 11 16 21 31 44 72 108 165 292 510
Ansi 150-20 bar 9 14 19,5 30 43 65 96 153 243 360 480 750
Ansi 300-50 bar 12 18 22 32 46 80 115 180 302 570

 

سایزبندی بال ولو کلاس 300 (شیر توپی فولادی کلاس 300) امال (omal)

 

omal-300-class-ball-valve-04

 

نقشه دوبعدی بال ولو کلاس 300 (شیر توپی فولادی کلاس 300) امال (omal)

 

سایز H Y M N F/T ATT. ISO کیت دسته
DN 15 70 140 36 M5 6-Oct F03 KLV58004
DN 20 73 140 36 M5 6-Oct F03 KLV58004
DN 25 86 150 42 M5 8-Dec F04 KLV58006
DN 32 91 150 42 M5 8-Dec F04 KLV58006
DN 40 108 275 50 M6 16/10 F05 KLV58008
DN 50 117 275 50 M6 16/10 F05 KLV58008
DN 65 142 350 70 M8 22/14 F07 KLV58010
DN 80 149 350 70 M8 22/14 F07 KLV58011
DN 100 198 450 102 M10 30/18 F10 KLV58012
DN 125 208 450 102 M10 30/18 F10 KLV58012
DN 150 274 800 140 M16 45/30 F14 KLV58014
DN 200 321 800 140 M16 52/35 F14 KLV58015

 omal-300-class-ball-valve-05

 

نقشه دوبعدی بال ولو کلاس 300 (شیر توپی فولادی کلاس 300) امال (omal)

 

سایز

E

PN/ANSI

A

B

C

G

R

S

P

H

تعداد سوراخ

I

Kgوزن

L

کیت آبند

DN 15 13 PN16-40 32 52 10 95 45 2 16 65 4 14 3 115 (1) KGBV485040
DN 15 13 ANSI 150 32 52 10 90 35 1,6 11,2 60,3 4 16 3 108 (3) KGBV485040
DN 15 13 ANSI 300 32 52 10 95 35 1,6 14,5 66,7 4 16 2,7 140 (3) KGBV485040
DN 20 19 PN16-40 35 55 10 105 58 2 18 75 4 14 3,8 120 (1) KGBV485050
DN 20 19 ANSI 150 35 55 10 100 43 1,6 13 69,9 4 16 3,1 117(3) KGBV485050
DN 20 19 ANSI 300 35 55 10 115 43 1,6 16,6 82,6 4 19 4,2 152(3) KGBV485050
DN 25 25 PN16-40 42 68 15 115 68 2 18 85 4 14 5,2 125 (1) KGBV485060
DN 25 25 ANSI 150 42 68 15 110 51 1,6 14,5 79,4 4 16 4,5 127 (3) KGBV485060
DN 25 25 ANSI 300 42 68 15 125 51 1,6 18 88,9 4 19 5,9 165 (3) KGBV485060
DN 32 32 PN16-40 47 73 15 140 78 2 18 100 4 18 7,6 130 (1) KGBV485070
DN 32 32 ANSI 150 47 73 15 115 63,5 1,6 16,1 88,9 4 16 6,2 140 (3) KGBV485070
DN 32 32 ANSI 300 47 73 15 135 63,5 1,6 19,5 98,4 4 19 8,7 178 (3) KGBV485070
DN 40 38 PN16-40 58 93 21 150 88 3 18 110 4 18 10 140 (1) KGBV485080
DN 40 38 ANSI 150 58 93 21 125 73 1,6 18 98,4 4 16 9,4 165 (3) KGBV485080
DN 40 38 ANSI 300 58 93 21 155 73 1,6 21 114,3 4 22 12 190 (3) KGBV485080
DN 50 51 PN16-40 67 102 21 165 102 3 20 125 4 18 14,3 150 (1) KGBV485090
DN 50 51 ANSI 150 67 102 21 150 92 1,6 18 120,6 4 19 13,3 178 (4) KGBV485090
DN 50 51 ANSI 300 67 102 21 165 92 1,6 21 127 8 19 16,5 216 (4) KGBV485090
DN 65 64 PN16 83 130,5 28 185 122 3 18 145 4 18 20,2 170 (1) KGBV485100
DN 65 64 PN25-40 83 130,5 28 185 122 3 22 145 8 18 28,2 270 (2) KGBV485100
DN 65 64 ANSI 150 83 130,5 28 180 104,8 1,6 22,6 139,7 4 19 23,1 191 (4) KGBV485100
DN 65 64 ANSI  300 83 130,5 28 190 104,8 1,6 26,1 149,2 8 22 27,3 241 (4) KGBV485100
DN 80 76 PN16-40 90 137,5 28 200 138 3 24 160 8 18 25,4 180 (1) KGBV485110
DN 80 76 ANSI 150 90 137,5 28 190 127 1,6 24 152,4 4 19 27 203 (4) KGBV485110
DN 80 76 ANSI 300 96 137,5 28 210 127 1,6 29 168,3 8 22 38,1 282 (4) KGBV485110
DN 100 102 PN16 111 172 35 220 158 3 20 180 8 18 38 190 (1) KGBV485120
DN 100 102 PN25-40 111 172 35 235 162 3 24 190 8 22 57,8 300 (2) KGBV485120
DN 100 102 ANSI 150 111 172 35 230 157,2 1,6 24,6 190,5 8 19 46 229 (4) KGBV485120
DN 100 102 ANSI 300 111 172 35 255 157,2 1,6 32,6 200 8 22 67,7 305 (4) KGBV485120
DN 125 118 PN16 117 182 35 250 188 3 22 210 8 18 68 325 (2) KGBV485130
DN 125 118 ANSI 150 117 182 35 255 185,7 1,6 24 215,9 8 22 62 254 (3) KGBV485130
DN 125 118 ANSI 300 125 182 35 280 185,7 1,6 36,6 235 8 22 94 381 (3) KGBV485130
DN 150 152 PN16 154 227,5 40,5 285 212 3 22 240 8 22 121 350 (2) KGBV485140
DN 150 152 ANSI 150 154 227,5 40,5 280 216 1,6 25,6 241,3 8 22 126 394 (4) KGBV485140
DN 200 203 PN16 188 274 44,8 340 268 3 24 295 12 22 198 400 (2) KGBV485150
DN 200 203 ANSI 150 188 274 44,8 345 269,9 1,6 29 298,4 8 22 210 457 (4) KGBV485150