بال ولو کلاس 900فولادی

بال ولو کلاس 900(شیر توپی فولادی کلاس 900) امال (omal)

 omal-class-900-ball-valve-01

 

تصویر بال ولو کلاس 900(شیر توپی فولادی کلاس 900) امال (omal)


این بال ولو کلاس 900(شیر توپی فولادی کلاس 900) از نوع مجرا کامل است. اتصال فلنج ها در این بال ولو کلاس 900(شیر توپی فولادی کلاس 900) طبق استاندارد EN 1092-1 است. کلاس فشاری این بال ولو کلاس 900(شیر توپی فولادی کلاس 900) بصورت PN16-40; ANSI 150-900است. برای جلوگیری از اشتعال از قطعه ضد الکتریسیته EN12266-2 در این بال ولو کلاس 900(شیر توپی فولادی کلاس 900) استفاده شده است. آب بند استم این بال ولو کلاس 900(شیر توپی فولادی کلاس 900) از نوع TFM 1600 V-pack است. اتصال اکچویتور برای این بال ولو کلاس 900(شیر توپی فولادی کلاس 900) براساس استاندارد ISO 5211 است و با زاویه بیشتر از 7 درجه بسته می شود. این بال ولو کلاس 900(شیر توپی فولادی کلاس 900) برای انواع سیالات شامل هوا، آب، گاز، نفت و فرآورده های نفتی مناسب است.

 

ویژگی های بال ولو کلاس 900(شیر توپی فولادی کلاس 900) امال (omal)

 omal-class-900-ball-valve-02

 

شماتیک بال ولو کلاس 900(شیر توپی فولادی کلاس 900) امال (omal)

 

1.قطعه ضد الکتریسیته ساکن : برای جلوگیری از جرقه زنی و خطر اشتعال در محیط های حساس سبب تخلیه الکتریسته ساکن ایجاد شده در بال ولو کلاس 900شده و در نتیجه ایمنی شیر فراهم می­شود.

2.واشر ضد اصطکاک دولایه بکار رفته در این شیر توپی باعث مینیمم شدن گشتاور بازکردن می شود و همچنین سبب کاهش سایش در مقایسه با حالت استفاده از واشر تک لایه می­شود

3.پک آب بند سه لایه V شکل: این پک آب بند بکار رفته در بال ولو کلاس 900سفتی شیر را حتی بعد از مدت ها استفاده از بال ولو کلاس 900تضمین می کند
4.واشرهای فنری با پیش بار مستقل: با بکار بردن این واشرهای فنری در بال ولو کلاس 900از هرگونه نشتی جلوگیری می­شود
5.آبند کششی گرافیتی بال ولو کلاس150باعث می شود که فارغ از تبادل حرارتی، سفتی رو به بیرون در هر صورت حفظ می شود.

 

دیاگرام کاری فشار-دمای بال ولو کلاس 900(شیر توپی فولادی کلاس 900) امال (omal)

 omal-class-900-ball-valve-03

 

 دیاگرام کاری فشار-دمای بال ولو کلاس 900(شیر توپی فولادی کلاس 900) امال (omal)

 

گشتاور بستن بال ولو کلاس 900(شیر توپی فولادی کلاس 900) امال (omal)

 

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است و از سیت (نشیمنگاه) از جنس TFM 1600 استفاده شده است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

سایز DN 15 DN 20 DN 25
فشار
0 bar 15 18 20
100 bar 20 23 26
150 bar 25 30 40
250 bar 30 40 60

 

سایزبندی بال ولو کلاس 900(شیر توپی فولادی کلاس 900) امال (omal)

 

omal-class-900-ball-valve-04

 

نقشه دوبعدی بال ولو کلاس 900(شیر توپی فولادی کلاس 900) امال (omal)

 

 

سایز ANSI A B C E G H H I L M N P R S Y F/T ATT.ISO تعداد سوراخ Kg وزن
DN 15 ANSI 900/1500 48 77,5 14,6 13 120 100 82,5 22 216 50 M6 22,5 35 6,3 275 16/10 F05 4 9,7
DN 20 ANSI 900/1500 48 77,5 14,6 19 130 100 89 22 229 50 M6 22,5 43 6,3 275 16/10 F05 4 11,7
DN 25 ANSI 900/1500 48 77,5 14,6 25 149,2 100 101,6 25,4 254 50 M6 22,5 51 6,3 275 16/10 F05 4 13,9