شیر توپی کربن استیل سه راهه 541

 

شیر توپی (بال ولو) کربن استیل سه راهه ITEM 541 امال (omal)

 

omal-carbon_steel-ITEM 541-ball-valve-01

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) کربن استیل سه راهه ITEM 541 امال (omal)

 

مجرای این شیر توپی (بال ولو) از نوع کامل و سه راهه است. اتصال این شیر توپی (بال ولو) از نوع رزوه ای و بر طبق استاندارد DIN/ISO 228 است. این شیر به عنوان شیر انحرافی بکار می رود و اتصال آن باید از پورت مرکزی برقرار شود. این شیر توپی (بال ولو) برای سیالاتی نظیر نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی مناسب است. رنج دمایی شیر توپی (بال ولو) 10- تا 100+ درجه سانتیگراد است. کلاس فشاری این شیر توپی (بال ولو) به صورت 3/8”-1/2” PN 500; 3/4”-1” PN 315 است.

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) کربن استیل سه راهه ITEM 541 امال (omal)

 omal-carbon_steel-ITEM 541-ball-valve-02

 

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) کربن استیل سه راهه ITEM 541 امال (omal)

 

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) کربن استیل سه راهه ITEM 541 امال (omal)

 

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

 

سایز

DN 10  3/8"

DN 15  1/2"

DN 20  3/4"

DN 25  1"

PN 315 bar 34 37
PN 500 bar 15 18

 

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) کربن استیل سه راهه ITEM 541 امال (omal)

 

omal-carbon_steel-ITEM 541-ball-valve-03

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) کربن استیل سه راهه ITEM 541 امال (omal)

 

سایز

A

B

C

D

E

F

G

H

L

M

øN

P

DN 10 - 3/8" 72 3/8” 9 34 23 M6 34,3 20,5 17,5 52 10 115
DN 15 - 1/2" 83 1/2” 9 34 23 M6 35 21 19 59 13 115
DN 20 - 3/4" 95 3/4” 14 48 36 M8 50,8 32,5 24,5 72 20 200
DN 25  -1" 113 1” 14 48 36 M8 53,8 35,5 29,5 85,5 25 200