بال ولو چدنی امال (omal)

 

omal-cast-iron-ball-valve.01

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) چدنی امال (omal)

 

اتصال این شیر توپی (بال ولو) از نوع فلنجی مطابق با استاندارد EN 1092/2 PN16 است. رنج دمایی شیر توپی (بال ولو) چدنی 10- تا 70+ درجه سانتیگراد است. این شیر توپی (بال ولو) تا فشار کاری 16 بار را تحمل می کند. این شیر توپی (بال ولو) برای سیالاتی مانند گاز، گاز های مایع و سوخت های گازی مطابق با جداول استاندارهای UNI-CIG 71 و DIN-DVGW G 260/I مناسب است.

 

دیاگرام فشار دما و جریان افت فشار شیر توپی (بال ولو) چدنی امال (omal)

 

ابتدا لازم است که پارامتر مهمی از شیر را به نام ضریب شیر تعریف کرد. ضریب شیر دبی سیال کاری آب از شیر بر حسب مترمکعب بر ساعت است هرگاه افت فشاری معادل یک بار 1 bar در شیر اتفاق بیافتد

 omal-cast-iron-ball-valve-02

 

 دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) چدنی امال (omal)

 

omal-cast-iron-ball-valve-03 

 

 ضریب شیر افت فشار شیر توپی (بال ولو) چدنی امال

(omal)

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) چدنی امال (omal) با واحد نیوتن متر

 

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است و از سیت (نشیمنگاه) از جنس TFM 1600 استفاده شده است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

 

سایز

DN 50   2"

DN 65   2"1/2

DN 80  3"

DN 100  4"

DN 125   5"

DN 150  6"

PN 16 bar 38 68 112 171 298 445

 

کدها و سایزبندی شیر توپی (بال ولو) چدنی امال (omal)

 

سایز

dn 50   2"

dn 65   2"1/2

dn 80  3"

dn 100  4"

dn 125   5"

dn 150  6"

بدون شفت V216G069 V216G070 V216G071 V216G072 V216G073 V216G074
وزن کیلوگرم 9 10,5 15,5 18,5 28 38,5
با دسته L216G069 L216G070 L216G071 L216G072 L216G073 L216G074
وزن کیلوگرم 9,1 10,6 15,7 18,7 28,4 38,9

 

omal-cast-iron-ball-valve-04

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) چدنی امال (omal)

 

سایز A B øC øD øE F G øH
DN 50 - 2" 150 15,5 125 50 165 8 95,5 46,3
DN 65 - 2"1/2 170 17 145 64 185 18 121 53,5
DN 80 - 3" 180 17 160 76 200 18 136,3 57
DN 100 - 4" 190 17 180 95 220 18 147,3 74,5
DN 125 - 5" 200 18 210 120 250 18 178,5 79
DN 150 - 6" 210 18 240 145 285 22 199,5 90,5