شیر توپی 100

شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 100 امال (omal)

 omal-brass-ball-valve-ITEM 100 -01

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 100 امال (omal)

 

این شیر توپی (بال ولو)(بال ولو) از نوع full bore و برای فشار پایین با سیال غیر خوردنده مناسب است. اتصال این شیر توپی (بال ولو) به صورت رزوه ای است. دمای کاری این شیر توپی (بال ولو) 20- تا 150+ درجه سانتیگراد است و برای سیالاتی مانند آب و گاز و نفت کاربرد دارد.

 

دیاگرام فشار-دمای شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 100 امال (omal)

 

omal-brass-ball-valve-ITEM 100 -02

 

دیاگرام فشار-دمای شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 100 امال (omal)

 

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 100 امال (omal) با واحد نیوتن متر

 

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است و از سیت (نشیمنگاه) از جنس TFM 1600 استفاده شده است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

 

سایز DN 10 3/8" DN 15 1/2" DN 20 3/4" DN 25 1" DN 32 1"1/4 DN 40 1"1/2 DN 50 2"
PN 16 bar 3 3 4 5 7 9 15

 

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 100 امال (omal)

 

omal-brass-ball-valve-ITEM 100 -03 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) برنجی ITEM 100 امال (omal)

 

سایز DN 10 3/8" DN 15 1/2" DN 20 3/4" DN 25 1" DN 32 1"1/4 DN 40 1"1/2 DN 50 2"
بدون شفت V100N203 V100N204 V100N205 V100N206 V100N207 V100N208 V100N209
وزن کیلوگرم 0,18 0,26 0,44 0,66 1,04 1,5 2,53
با اهرم L100N203 L100N204 L100N205 L100N206 L100N207 L100N208 L100N209
وزن کیلوگرم 0,23 0,3 0,51 0,72 1,1 1,56 2,6
کیت اهرم KLV10003 KLV10003 KLV10005 KLV10005 KLV10005 KLV10005 KLV10005

 

 

سایز A B C øD E F G øH øL ch.M N
DN 10 - 3/8" 69 34,5 6 31,8 36,2 29,5 36 36 5,5 25 10
DN 15 - 1/2" 69 34,5 6 31,8 36,2 29,5 36 36 5,5 25 15
DN 20 - 3/4" 77 38,5 9 40 45,3 36,3 36 36 5,5 31 20
DN 25 - 1" 89 44,5 9 48 49,2 40,2 36 36 5,5 38 25
DN 32 - 11/4" 103 51,5 9 62 59,6 50,5 42 36 5,5 47 32
DN 40 - 11/2" 114 57 9 72,6 66,2 57 42 36 5,5 54 40
DN 50 - 2" 134 67 9 88,5 73,5 64,3 46 36/42 5,5 66 50