استنلس استیل 400,401

شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 400,401 امال

(omal)

omal_stainless_steel_ITEM 400401_ball_valve_01

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 400,401 امال (omal)

 

اتصال این شیر توپی (بال ولو) از نوع رزوه ای است و مجرا کامل است. این شیر توپی (بال ولو) مناسب برای رنج فشاری متوسط است. رنج دمایی شیر توپی (بال ولو) 20- تا 150+ درجه سانتیگراد است.. این شیر توپی (بال ولو) برای سیالاتی مانند گاز، هوا، آب و فراورده های نفتی و پتروشیمی و محیط های تهاجمی مناسب است

 

دیاگرام فشار دما و جریان افت فشار شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 400,401 امال (omal)

 

ابتدا لازم است که پارامتر مهمی از شیر را به نام ضریب شیر تعریف کرد. ضریب شیر دبی سیال کاری آب از شیر بر حسب مترمکعب بر ساعت است هرگاه افت فشاری معادل یک بار 1 bar در شیر اتفاق بیافتد

 

omal_stainless_steel_ITEM 400401_ball_valve_02

 

دیاگرام فشار دما و جریان افت فشار شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 400,401 امال (omal)

 

omal_stainless_steel_ITEM 400401_ball_valve_03

 

دیاگرام فشار دما و جریان افت فشار شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 400,401 امال (omal)

 

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) امال (omal) با واحد نیوتن متر

 

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا

باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

 

size

DN 10  3/8"

DN 15   1/2"

DN 20  3/4"

DN 25  1"

DN 32  1"1/4

DN 40 1"1/2

DN 50  2"

DN 65  2"1/2

DN80  3"

DN100  4"

PN 25 bar 76 106 146
PN 40 bar 56
PN 63 bar 28 40
PN 100 bar 8 10 14 20

 

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) امال (omal)

 

omal_stainless_steel_ITEM 400401_ball_valve_04

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل ITEM 400,401 امال

 

سایز A B øC øD E F øG øH øL ch.M N CH P
DN 10 3/8” 55 27,5 3/8” 37 19,5 10 29 36 m5 4 36 21,5 37
DN 15 1/2” 65 32,5 1/2” 42 24,5 15 34 36 m5 4 36 26,5 42
DN 20 3/4” 70 35 3-apr 52 30,5 20 42,5 36 m5 6 36 31,5 52
DN 25 1” 85 42,5 1” 56 34,5 25 50,5 36 m5 6 36 40,5 56
DN 32 1"1/4 95 47,5 1”1/4 68 42 32 63 42 m5 8 42 49,5 68
DN 40 1"1/2” 105 52,5 1”1/2 74 48 40 75,5 42 m5 8 42 54,5 74
DN 50 2” 125 62,5 2” 87 55 50 91 50 m6 10 50 69,5 87
DN 65 2"1/2 128 64 2”1/2 109,5 94,5 65 110 90 9 9 70 - 92
DN 80 3” 150 75 3” 121 106 80 141 90 9 9 70 - 110
DN 100 4” 178 89 4” 135 120 100 160 90 9 9 70 - 120