استیل سه راهه 445

شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 445 امال (omal)

 

omal_stainless_steel_ITEM 445 _ball_valve_21

 

تصویر شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 445 امال (omal)

 

مجرای این شیر توپی (بال ولو) از نوع کاهنده و سه راهه است. اتصال این شیر توپی (بال ولو) از نوع فلنجی بر طبق استاندارد EN 1092-1 PN40 fino a DN50; PN16 dn65,80,100; EN 12516 وL” port است. این شیر توپی (بال ولو) از جنس استنلس استیل AISI 304 و مناسب برای سیالاتی نظیر آب و فرآورده های نفتی و پتروشیمیایی و تهاجمی است. رنج دمایی شیر توپی (بال ولو) 20- تا 150+ درجه سانتیگراد است.

 

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 445 امال (omal)

 

ابتدا لازم است که پارامتر مهمی از شیر را به نام ضریب شیر تعریف کرد. ضریب شیر دبی سیال کاری آب از شیر بر حسب مترمکعب بر ساعت است هرگاه افت فشاری معادل یک بار 1 bar در شیر اتفاق بیافتد

 

omal_stainless_steel_ITEM 445 _ball_valve_22

 

دیاگرام فشار دما شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 445 امال (omal)

 

گشتاور بستن شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 445 امال (omal)

 

گشتاور بستن مقدار گشتاور مورد نیاز برای تغییر موقعیت شیر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است و واحد آن نیوتن متر است. در جدول زیر فرض شده که سیال عبوری از شیر آب است. باید متذکر شد در صورتی که سیالات غیر روان یا سیالاتی که دارای ذرات جامد هستند سیال کاری باشد گشتاور بستن دارای مقادیر بیشتری از آنچه که در جدول زیر آمده خواهد بود. همچنین گشتاور بستن به دمای سیال وابسته است و لذا باید یک ضریب اطمینان 4/1 برای آن در نظر گرفت.

 

سایز

DN 15   1/2"

DN 20   3/4"

DN 25  1"

DN 32  1"1/4

DN 40  1"1/2

DN 50   2"

DN 65  2"1/2

DN 80  3"

DN 100  4"

PN 16 bar 85 128 212
PN 40 bar 8 13 20 30 42 61

 

سایزبندی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 445 امال (omal)

 omal_stainless_steel_ITEM 445 _ball_valve_23

 

 

نقشه دوبعدی شیر توپی (بال ولو) استنلس استیل سه راهه ITEM 445 امال (omal)

 

سایز

A

øB

øC

øD

E

øF

G

øH

L

øM

N

P

DN 15 - 1/2" 35 65 10 M12x4 48 90 85 m5 6 36 65 140
DN 20 - 3/4" 38 75 15 m12x4 51 100 90 m5 6 36 70 140
DN 25 - 1" 43 85 20 m12x4 62,5 110 90 m5 8 42 82 180
DN 32 - 1"1/4 54 100 25 m16x4 67 130 105 m5 8 42 85 180
DN 40 - 1"1/2 66 110 32 M16X4 80 140 120 M6 10 50 102 230
DN 50 - 2" 83 125 40 M16X4 87 150 130 M6 10 50 110 230
DN 65 - 2"1/2 103 145 50 M16X4 119,5 175 150 M8 14 70 137,5 350
DN 80 - 3" 122 160 65 M16X8 129,5 190 175 M8 14 70 150 350
DN 100 - 4" 153 180 78 M16X8 148,5 220 185 M10 16 102 165 508