کمپرسور

کمپرسور نقش قلب سیستم سرمایش تراکمی را ایفا می‌کند.

نقش کمپرسور از مکش گاز عبوری از اواپراتور که حامل گرمای جذب شده از اتاق است شروع شده و با متراکم کردن آن از دما و فشار پایین به دما و فشار بالا و رانش مبرد به منظور دفع گرمای آن خاتمه می‌یابد.

کمپرسور

در این مطلب با انواع کمپرسور پرمصرف در بازار امروز و ساختار آنها و تئوری عملکرد آنها، مزایا و معایب و محدودیت‌ها و کاربردهای هریک آشنا شده و به مقایسه ظرفیت و بازدهی و هزینه هرنوع از انواع کمپرسورها خواهیم پرداخت.

انواع کمپرسور برودتی

شکل زیر دسته بندی بر اساس تئوری عملکرد انواع کمپرسور پرکاربرد در تهویه مطبوع و تبرید را به طور ساده به نمایش می‌گذارد.

 انواع کمپرسور پر کاربرد

مقایسه ظرفیت و کاربرد انواع کمپرسور

انواع کمپرسور در کاربردهای ویژه‌ای به کار گرفته می‌شوند به‌طوری‌که بهترین عملکرد را به نسبت هزینه اولیه و جاری داشته باشند و بتوانند تمام نیازهای مربوط به وظیفه‌شان را برآورده کنند.

نمودار زیر کاربرد هر نوع کمپرسور و بازه ظرفیتی مناسب برای هر نوع کمپرسور را نمایش می‌دهد.

مقایسه کمپرسورها

جدول زیر مشخصات و ویژگی‌های انواع کمپرسور را با هم مقایسه نموده است.

انواع کمپرسور

قیمت به ازای ظرفیت

بازدهی

لرزش

بازه ظرفیت موجود

جابجایی مثبت

کمپرسور پیستونی

کم

کم

زیاد

کم تا زیاد

کمپرسور روتاری

متوسط

متوسط

متوسط

کم

کمپرسور اسکرال

متوسط

زیاد

متوسط

کم

کمپرسور اسکرو

زیاد

خیلی زیاد

کم

زیاد

دینامیک

کمپرسور سانتریفوژ

زیاد

خیلی زیاد

کم

زیاد

برندهای کمپرسور سرمایشی فعال در بازار ایران

انواع کمپرسور

برندهای کمپرسور فعال در ایران

کمپرسور پیستونی

دانفوس - بیتزر - کوپلند - کولترن - بوک - دورین - LG - سکاپ

کمپرسور روتاری

پاناسونیک - کولترن - LG

کمپرسور اسکرال

کوپلند - بیتزر - پاناسونیک - دانفوس

کمپرسور اسکرو

بیتزر - رفکامپ

کمپرسور سانتریفوژ

 -