کمپرسور دو مرحله‌ ای بیتزر مدل S4G-12.2

جدول مشخصات فنی کمپرسور دو مرحله‌ای بیتزر مدل S4G-12.2

کمپرسور دو مرحله‌ای بیتزر مدل S4G-12.2

مدل:

S4G-12.2

توان:

12 اسب بخار

ساخت:

بیتزر آلمان

برق:

سه فاز

وزن:

180 kg

رنج دمایی

-50 تا -20

گاز:

R22 / R404A / R507A / R448A / R449A

سایز مکش:

35 mm – 1 3/8"

روغن(گاز R22)

B5.2

سایز دهش:

28 mm – 1 1/8"

روغن(سایر گازها)

BSE32

نوع اتصال:

روتولاک

جدول ظرفیت کمپرسور دو مرحله‌ای بیتزر مدل S4G-12.2 (گاز R22)

▼ tc

► to

-20°C

-25°C

-30°C

-35°C

-40°C

-45°C

-50°C

30°C

Q [W]

--

17731

14551

11767

9341

7237

5412

Q* [W]

14944

12018

9533

7434

5665

4175

P [kW]

8.22

7.63

7.03

6.43

5.84

5.24

I [A]

14.98

14.21

13.47

12.75

12.07

11.42

Qc [W]

25953

22177

18797

15775

13074

10653

COP [ - ]

2.16

1.91

1.67

1.45

1.24

1.03

COP*[ - ]

1.82

1.58

1.36

1.16

0.97

0.8

mLP [kg/h]

286

229

181.2

141

107.3

78.9

pm [bar(a)]

4.39

3.83

3.33

2.9

2.54

2.23

40°C

Q [W]

 

 

 

 

 

--

 

 

 

 

 

17137

14060

11347

8965

6876

5037

Q* [W]

13673

10977

8679

6727

5069

3652

P [kW]

9.43

8.71

7.99

7.26

6.54

5.81

I [A]

16.58

15.62

14.67

13.76

12.88

12.04

Qc [W]

26571

22770

19333

16227

13415

10852

COP [ - ]

1.82

1.61

1.42

1.23

1.05

0.87

COP*[ - ]

1.45

1.26

1.09

0.93

0.78

0.63

mLP [kg/h]

281

225

177.1

137

103

74.1

pm [bar(a)]

4.87

4.23

3.67

3.18

2.76

2.4

50°C

Q [W]

 

 

 

 

--

 

 

 

 

 

16572

13589

10937

8581

 

 

 

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--

 

 

 

 

 

Q* [W]

12412

9945

7831

6019

P [kW]

10.63

9.78

8.93

8.09

I [A]

18.2

17.05

15.91

14.8

Qc [W]

27198

23368

19869

16666

COP [ - ]

1.56

1.39

1.22

1.06

COP*[ - ]

1.17

1.02

0.88

0.74

mLP [kg/h]

276

220

173.1

132.7

pm [bar(a)]

5.39

4.66

4.03

3.48

Q [W]

ظرفیت سرمایی

COP [ - ]

ضریب عملکرد/EER

Q* [W]

ظرفیت سرمایی*

COP*[ - ]

ضریب عملکرد/EER*

P [kW]

توان ورودی

mLP [kg/h]

دبی جرمی فشار پایین

I [A]

جریان

pm [bar(a)]

فشار میانی

Qc [W]

ظرفیت کندانسور

   

*مطابق استاندارد EN12900 (20 کلوین گاز مکش و بدون مادون سرد شدن مایع)

مشخصات ابعاد و اندازه کمپرسور دو مرحله‌ای بیتزر مدل S4G-12.2

ابعاد کمپرسور دو مرحله‌ای بیتزر مدل S4G-12.2

مطالب مرتبط