کمپرسور دیجیتال اسکرال کوپلند سری ZPD

Copeland Scroll Compressor

مزایای کمپرسورهای دیجیتال اسکرال کوپلند سری ZPD

روش های زیادی برای بهبود فرآیند تهویه مطبوع و بهینه شدن آن در تجهیزات مربوطه آزموده شده است. طرح های قدیمیِ مدولاسیون اغلب پیچیده می‌باشند و قابلیت اعتماد کمی به ما می‌دهند.

شرکت امرسون با نوآوری های جدیدی در زمینه تهویه مطبوع به حل این مشکلات کمک کرده است. از جمله این نوآوری‌ها می‌توان به تکنولوژی "دیجیتال اسکرال" اشاره کرد. تجهیزاتی که با فناوری دیجیتال اسکرال کار می‌کنند عبارت اند از:

سری ZPD که با گاز R410A کار می‌کنند.

سری ZRD که با گاز R407C کار می‌کنند.

فناوری دیجیتال اسکرال یک روش کنترل مکانیکی می‌باشد که ویژگی های سودمند زیر را دارد:

هزینه مناسب در تولید چیلر‌های مخصوص تهویه، پمپ‌های گرمایی، درایر‌ها (ماشین های خشک کنی) و سیستم هایی با چند اواپراتور

تناسب بین مصرف انرژی و ظرفیت دستگاه و در نتیجه بهره وری بالا

بزرگ ترین بازه مدولاسیون پیوسته از 10% تا 100%

بهترین عملکرد در حالت فول لود ( بار حداکثر )

سهولت در طراحی

نیازی به معکوس کننده (اینورتر) های گران قیمت و پیچیده نیست. بنابرین تداخل مغناطیسی نداریم.

سیستم روغن‌کاری بهینه

کنترل اتوماتیک رطوبت و دمای هوا برای احساس راحتی انسان

کاربرد های کمپرسور اسکرال کوپلند سری ZPD

مناسب برای کاربرد تهویه مطبوع،پمپهای گرما و برودت دما متوسط

بازه دمایی اواپراتور: -30 تا +20 درجه سانتیگراد

بازه دمایی کندانسور: حداکثر 65 درجه سانتیگراد

مبرد: گاز R410A

رنج توان اسمی:3 تا 12 اسب بخار در حالت تکی و 2x12 در حالت ترکیبی

مدل های کمپرسور اسکرال کوپلند سری  ZPD

ZPD72KCE Copeland Compressor

مدل کمپرسور کوپلند

توان

اسمی

hp

ظرفیت خنک کاری

جابجایی

m3/h

حجم روغن

lit

وزن کل کمپرسور(با بسته بندی)

kg

وزن خالص

kg

ZPD 34 KCE

3,0

8,2

5,7

1,2

33

30

ZPD 42 KCE

3,5

9,1

6,9

1,2

34

31

ZPD 54 KCE

4,6

11,7

8,9

1,2

36

33

ZPD 61 KCE

5,0

13,2

10,1

1,9

48

45

ZPD 72 KCE

6,0

15,3

11,6

1,8

48

45

ZPD 83 KCE

7,0

17,7

13,4

1,8

48

45

ZPD 120 KCE

10,0

26,3

19,8

3,3

64

61

ZPD 137 KCE

12,0

29,5

22,1

3,3

64

61

ZPDT 122 KCE

2 x 5

26,0

20,2

3,8

-

90

ZPDU 133 KCE

5 + 6

28,0

21,7

3,7

-

90

ZPDT 144 KCE

2 x 6

30,2

23,3

3,5

-

90

ZPDT 166 KCE

2 x 7

35,0

26,9

3,5

-

90

ZPDT 240 KCE

2 x 10

52,4

39,5

6,5

-

122

ZPDT 274 KCE

2 x 12

58,8

44,2

6,5

-

122

جدول ظرفیت کمپرسورهای سری  ZPDکوپلند 

ZPD42KCE Copeland Compressor

مدل کمپرسور کوپلند

دمای

کندانس

°C

دمای تبخیر °C

   

-20

-15

-10

-5

0

5

7

10

12.5

ZPD34KSE-TFD

Q*

30 40 50

3,55 3,00

4,55 3,90

5,70 5,00 4,20

7,05 6,20 5,30

8,60 7,65 6,60

10,30 9,20 8,05

11,05 9,90 8,70

12,25 11,00 9,70

13,25 12,00 10,60

 

P*

30 40 50

1,69 2,14

1,68 2,13

1,65 2,11 2,68

1,63 2,08 2,64

1,59 2,04 2,60

1,56 2,00 2,55

1,54 1,98 2,53

1,52 1,96 2,50

1,51 1,93 2,48

ZPD42KSE-TFD

Q

30 40 50

4,30 3,70

5,45 4,75

6,70 5,95 5,05

8,15 7,25 6,25

9,90 8,80 7,60

11,90 10,55 9,15

12,80 11,30 9,80

14,20 12,60 10,90

15,50 13,70 11,90

 

P

30 40 50

1,80 2,26

1,84 2,29

1,89 2,34 2,93

1,91 2,37 2,97

1,91 2,39 3,01

1,87 2,38 3,02

1,84 2,37 3,02

1,77 2,33 3,00

1,70 2,28 2,97

ZPD54KSE-TFD

Q

30 40 50

6,05 5,20

7,40 6,50

8,90 7,90 6,70

10,70 9,50 8,20

12,75 11,40 9,85

15,11 13,50 11,75

16,15 14,45 12,60

17,80 15,95 13,90

19,30 17,30 15,10

 

P

30 40 50

2,45 3,13

2,44 3,11

2,42 3,08 3,99

2,40 3,05 3,94

2,37 3,02 3,89

2,35 3,00 3,84

2,35 2,99 3,83

2,34 2,99 3,81

2,34 2,98 3,80

ZPD61KCE-TFD

Q

30 40 50

6,40 5,50

7,95 6,95

9,80 8,60 7,30

11,95 10,50 9,00

14,40 12,75 10,95

17,25 15,30 13,20

18,50 16,40 14,15

20,40 18,15 15,70

22,20 19,75 17,10

 

P

30 40 50

2,60 3,19

2,67 3,31

2,72 3,39 4,17

2,76 3,46 4,29

2,81 3,51 4,38

2,87 3,55 4,44

2,89 3,57 4,46

2,94 3,59 4,49

2,99 3,62 4,51

ZPD72KCE-TFD

Q

30 40 50

7,60 6,60

9,35 8,20

11,45 10,10 8,60

13,90 12,25 10,50

16,65 14,75 12,70

19,80 17,60 15,25

21,20 18,90 16,35

23,45 20,90 18,10

25,40 22,70 19,70

 

P

30 40 50

3,09 3,76

3,16 3,89

3,22 3,99 4,87

3,27 4,07 5,01

3,33 4,12 5,11

3,39 4,17 5,19

3,42 4,19 5,21

3,48 4,22 5,24

3,53 4,25 5,27

ZPD83KCE-TFD

Q

30 40 50

9,10 7,90

11,10 9,70

13,50 11,85 10,10

16,30 14,35 12,30

19,45 17,20 14,80

23,00 20,50 17,70

24,55 21,90 19,00

27,00 24,15 21,00

29,10 26,10 22,80

 

P

30 40 50

3,54 4,32

3,63 4,48

3,70 4,59 5,61

3,76 4,68 5,77

3,82 4,74 5,89

3,89 4,80 5,98

3,93 4,82 6,01

3,99 4,86 6,04

4,05 4,89 6,07

ZPD120KCE-TFD

Q

30 40 50

13,00 10,80

16,35 13,85

20,00 17,30 14,30

24,15 21,20 17,85

28,80 25,60 21,80

34,00 30,55 26,35

36,25 32,70 28,00

39,80 36,05 31,40

42,90 39,05 34,15

 

P

30 40 50

5,25 6,71

5,24 6,70

5,23 6,67 8,54

5,22 6,64 8,47

5,25 6,61 8,41

5,31 6,62 8,35

5,35 6,63 8,34

5,43 6,66 8,33

5,51 6,71 8,33

ZPD137KCE-TFD

Q

30 40 50

14,55 12,05

18,25 15,50

22,35 19,35 15,95

27,00 23,75 19,95

32,20 28,65 24,40

38,00 34,20 29,45

40,50 36,55 31,65

44,50 40,35 35,15

48,00 43,70 38,20

 

P

30 40 50

5,89 7,52

5,88 7,52

5,87 7,48 9,57

5,86 7,45 9,50

5,88 7,42 9,43

5,95 7,42 9,37

6,00 7,44 9,35

6,09 7,48 9,34

6,18 7,52 9,35

ZPD34KSE-TFD

Q

30 40 50

3,55 3,00

4,55 3,90

5,70 5,00 4,20

7,05 6,20 5,30

8,60 7,65 6,60

10,30 9,20 8,05

11,05 9,90 8,70

12,25 11,00 9,70

13,25 12,00 10,60

 

P

30 40 50

1,69 2,14

1,68 2,13

1,65 2,11 2,68

1,63 2,08 2,64

1,59 2,04 2,60

1,56 2,00 2,55

1,54 1,98 2,53

1,52 1,96 2,50

1,51 1,93 2,48

ZPD42KSE-TFD

Q

30 40 50

4,30 3,70

5,45 4,75

6,70 5,95 5,05

8,15 7,25 6,25

9,90 8,80 7,60

11,90 10,55 9,15

12,80 11,30 9,80

14,20 12,60 10,90

15,50 13,70 11,90

 

P

30 40 50

1,80 2,26

1,84 2,29

1,89 2,34 2,93

1,91 2,37 2,97

1,91 2,39 3,01

1,87 2,38 3,02

1,84 2,37 3,02

1,77 2,33 3,00

1,70 2,28 2,97

P (KW) : توان ورودی

Q (KW) : ظرفیت

مطالب مرتبط