کمپرسور اسکرال دانفوس مدل SM160-4VM

sm sy series

جدول مشخصات فنی کمپرسور اسکرال دانفوس(Danfoss Scroll Compressors) سری SM160-4VM

مدل:

SM160T4CC

SM160T4RC

توان:

13.3 اسب

ساخت:

دانفوس فرانسه

ظرفیت سرمایش

35.327 کیلو وات

وزن:

90 kg

توان ورودی:

10.622کیلو وات

رنج دمایی

25- تا 15+

مصرف جریان:

18.46 آمپر

روغن:

160P

دبی جرمی :

Kg/h 841

برق:

سه فاز

دبی حجمی:

37.7 m3/h@2900rpm

45.5 m3/h@3500rpm

نوع اتصال:

جوشی

روتولاک

ظرفیت جا به جایی:

 216.6cm3/rev

سایز مکش:

5/8 1”ODF

2 1/4" Rotolock

گاز:

R22,R417A-160SZ

سایز دهش:

1/8 1”ODF

1 3/4" Rotolock

COP

3.33

جدول ظرفیت کمپرسور اسکرال دانفوس(Danfoss Scroll Compressors) سری SM160-4VM

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

Te

Pe

Qe

Pe

Qe

Pe

Qe

Pe

Qe

Pe

Qe

Pe

Qe

Pe

Qe

Pe

Qe

Tc

7604

58275

7500

49619

7398

41902

7299

35065

7203

29048

7111

23794

7025

19243

6945

15338

30

8247

56483

8150

48049

8053

40529

7959

33864

7868

27997

7780

22868

7697

18420

7619

14593

35

8983

54490

8892

46293

8803

38985

8714

32510

8628

26807

8544

21820

8464

17489

8389

13756

40

9821

52279

9738

44335

9655

37257

9573

30986

9492

25464

9413

20633

9338

16435

-

-

45

10772

49834

10697

42160

10622

35327

10546

29277

10471

23952

10398

19294

-

-

-

-

50

11845

47140

11779

39753

11711

33183

11643

27370

11575

22258

-

-

-

-

-

-

55

13050

44180

12994

37099

12935

30808

12874

25250

-

-

-

-

-

-

-

-

60

14398

40939

14351

34181

14301

28189

14249

22904

-

-

-

-

-

-

-

-

65

Te

دمای اواپراتور

Tc

دمای کندانسور

Qe

ظرفیت سرمایشی (W)

Pe

توان ورودی (W)

مشخصات ابعاد و اندازه کمپرسور اسکرال دانفوس(Danfoss Scroll Compressors) سری SM160-4VM

Danfoss scroll compressors SM sizes

کمپرسور اسکرال دانفوس سری SM160-4VM

H2(mm)

H1(mm)

H(mm)

D(mm)

536

180

579

253

 

مطالب مرتبط