کمپرسور اسکرال دانفوس مدل SM185-4VM

sm sy series

جدول مشخصات فنی کمپرسور اسکرال دانفوس(Danfoss Scroll Compressors) سری SM185-4VM

مدل:

SM185S4CC

SM185S4RC

توان:

15.4 اسب

ساخت:

دانفوس فرانسه

ظرفیت سرمایش

35.327 کیلو وات

وزن:

100 kg

توان ورودی:

10.622کیلو وات

رنج دمایی

25- تا 15+

مصرف جریان:

18.46 آمپر

روغن:

160P

دبی جرمی :

Kg/h 841

برق:

سه فاز

دبی حجمی:

43.5 m3/h@2900rpm

52.5 m3/h@3500rpm

نوع اتصال:

جوشی

روتولاک

ظرفیت جا به جایی:

 249.9cm3/rev

سایز مکش:

5/8 1”ODF

2 1/4" Rotolock

گاز:

R22,R417A-160SZ

سایز دهش:

1/8 1”ODF

1 3/4" Rotolock

COP

3.33

جدول ظرفیت کمپرسور اسکرال دانفوس(Danfoss Scroll Compressors) سری SM185-4VM

15

10

5

0

-5

-10

-15

-20

Te

Pe

Qe

Pe

Qe

Pe

Qe

Pe

Qe

Pe

Qe

Pe

Qe

Pe

Qe

Pe

Qe

Tc

8437

68774

8399

58569

8347

49479

8284

41435

8212

34366

8133

28204

8050

22879

7964

18321

30

9306

66294

9265

56393

8211

47575

9145

39768

9071

32904

8991

26914

8906

21729

8819

17280

35

10275

63663

10231

54085

10174

45556

10106

38006

10330

31367

9947

25569

9861

20543

9773

16221

40

11354

60828

11307

51599

11247

43386

11176

36118

11097

29727

11013

24144

10925

19302

-

-

45

12553

57851

12501

48989

12438

41109

12364

34141

12283

28017

12196

22668

-

-

-

-

50

13879

54689

13824

46217

13757

38693

13680

32048

13596

26214

-

-

-

-

-

-

55

15342

51324

15283

43270

15212

36128

15132

29832

-

-

-

-

-

-

-

-

60

16953

47810

16889

40192

16814

33453

16731

27523

-

-

-

-

-

-

-

-

65

 

Te

دمای اواپراتور

Tc

دمای کندانسور

Qe

ظرفیت سرمایشی (W)

Pe

توان ورودی (W)

مشخصات ابعاد و اندازه کمپرسور اسکرال دانفوس(Danfoss Scroll Compressors) سری SM185-4VM

Danfoss scroll compressors SM sizes

کمپرسور اسکرال دانفوس سری SM185-4VM

H2(mm)

H1(mm)

H(mm)

D(mm)

536

180

579

253

 

مطالب مرتبط