موتور یخچالی AC دانفوس

mahan ad

secop2

مدل های موتور یخچالی دانفوس به شرح زیر است:

مبرد

توان
(اسب بخار)

مدل

R134a

3/4

SC21G شیردار

R134a

3/4

SC21G جوشی

R134a

1/2

SC18G شیردار

R134a

1/2

SC18G جوشی

R134a

1/3

SC12G

R404A 1/4 SC 8.5CL
R404A 1/3 SC 12CL

R404A

1/2 SC 15CL

R404A

3/4 SC 18CL

R404A

1

SC 21CL

R404A

1 1/4

GS26MLX (بالای صفر)

R404A

1 1/4

GS26CLX (زیر صفر)

R404A

1 3/4

GS 34CLX (زیر صفر)

R404A

1 3/4

GS 34MLX (بالای صفر)

R134a

1/4+

FR 10G

R134a

1/4+

FR 11G

R134a

1/4

FR 8.5G

R134a

1/6

NL5

R134A

1/5

NL6

R134A

1/4

NL7

R134A

1/4+

NL9

R134A 1/3 NL10

دانلود کاتالوگ کامل کمپرسورهای AC سکاپ(در دست ساخت)

مطالب مرتبط