کندانسور بوران

کندانسور عمودی بوران

کندانسور عمودی با فاصله پره 2.6 میلیمتر

سطح تبادل حرارت بیشتر و در نتیجه راندمان بالاتر

تنوع محصولات برای ظرفیت‌های متنوع

 کندانسور عمودی بوران

CV224

CV124

CV414

CV314

CV214

CV114

مدل

19.7

13.7

12

9.3

7.4

6.2

ظرفیت (kW)

2×40

2×40

1×40

1×40

1×40

1×40

فن (cm)

4DES-7

4FES-5

2CES-4

2DES-3

2FES-2

2GES-2

کمپرسور

CV235

CV135

CV225

CV125

CV215

CV115

مدل

52.8

43

35

26

14.1

12.4

ظرفیت (kW)

3×50

3×50

2×50

2×50

1×50

1×50

فن (cm)

4HE-25

4NE-20

4PE-15

4VE-10

4FES-5

2CES-4

کمپرسور

CV285

CV185

CV365

CV265

CV165

CV145

مدل

150

116

105

91.2

81

68.4

ظرفیت (kW)

8×50

8×50

6×50

6×50

6×50

4×50

فن (cm)

8GE-60

6FE-50

6GE-40

8HE-35

4GE-30

کمپرسور

کندانسور افقی بوران

کندانسور افقی با فاصله پره 2.6 میلیمتر

سطح تبادل حرارت بیشتر و درنتیجه راندمان بالاتر

تولید در مدل‌های پایه کوتاه و پایه بلند برای نصب تجهیزات

کندانسور افقی بوران

CH245

CH145

CH235

CH135

CH225

CH125

مدل

68.4

68.4

52.8

43

35

27

ظرفیت (kW)

4×50

4×50

3×50

3×50

2×50

2×50

فن (cm)

CH285

CH185

CH365

CH265

CH165

CH155

مدل

150

116

105

91.2

81

72

ظرفیت (kW)

8×50

8×50

6×50

6×50

6×50

5×50

فن (cm)

       

CH2105

CH1105

مدل

       

198

174

ظرفیت (kW)

       

10×50

10×50

فن (cm)

کندانسور پکیج بوران

طراحی برای قرارگیری در فضای باز

محافظت قسمت‌های الکتریکی و مکانیکی در برابر عوامل جوی و محیطی

قرارگیری فن با زاویه 45 درجه و در نتیجه جانمایی هر چه بهتر دستگاه

 کندانسور پکیج بوران

PC155

PC145

PC235

PC135

PC225

PC125

مدل

81

68.4

52.8

43

35

27

ظرفیت (kW)

5×50

4×50

3×50

3×50

2×50

2×50

فن (cm)

PC156

PC246

PC146

PC136

PC126

PC255

مدل

116

105

91.2

81

68.4

91.2

ظرفیت (kW)

5×63

4×63

4×63

3×63

2×63

5×50

فن (cm)

         

PC256

مدل

         

150

ظرفیت (kW)

         

5×63

فن (cm)

کندانسور V شکل بوران

تولید کندانسور مدل SVC به صورت تک مداره و دو مداره

تولید برای کمپرسورهای اسکرو و پیستونی با ظرفیت‌های مختلف

مناسب انواع چیلر و سردخانه

فاصله پره 2.1 میلیمتر

افزایش سطح تبادل حرارت و راندمان بالا خصوصا در مناطق گرمسیری

کندانسور V شکل بوران

SVC266

SVC166

SVC246

SVC146

SVC136

SVC126

مدل

163

128

115

98

87

76

ظرفیت (kW)

6×63

6×63

4×63

4×63

3×63

2×63

فن (cm)

 

SVC1106

SVC386

SVC286

SVC186

SVC366

مدل

 

294

278

250

222

194

ظرفیت (kW)

 

10×63

8×63

8×63

8×63

6×63

فن (cm)

کندانسور W شکل سری 63 بوران

تولید کندانسور مدل DVC با فاصله پره 2.1 میلیمتر

افزایش سطح تبادل حرارت و راندمان بالا خصوصا در مناطق گرمسیری

حجم کم‌ نسبت به ظرفیت بالا

کندانسور W شکل سری 63 بوران

DVC2186

DVC1186

DVC2166

DVC1166

DVC2126

DVC1126

مدل

610

560

508

458

406

360

ظرفیت (kW)

18×63

18×63

16×63

16×63

12×63

12×63

فن (cm)

DVC1366

DVC2306

DVC1306

DVC3246

DVC2246

DVC1246

مدل

1096

1020

940

840

763

690

ظرفیت (kW)

36×63

30×63

30×63

24×63

24×63

24×63

فن (cm)

       

DVC3366

DVC2366

مدل

       

1275

1198

ظرفیت (kW)

       

36×63

36×63

فن (cm)

کندانسور W شکل سری 81 بوران

تولید کندانسور DVC با فاصله پره 2.1 میلیمتر توسط بوران

افزایش تبادل حرارت و راندمان بالا خصوصا در مناطق گرمسیری

حجم کم نسبت به ظرفیت بالا

کندانسور W شکل سری 81 بوران

DVC1168

DVC1128

DVC2108

DVC1108

DVC288

DVC188

مدل

717

580

510

460

420

382

ظرفیت (kW)

16×81

12×81

10×81

10×81

8×81

8×81

فن (cm)

DVC2248

DVC1248

DVC2208

DVC1208

DVC3168

DVC2168

مدل

1400

1220

1052

975

868

785

ظرفیت (kW)

24×81

24×81

20×81

20×81

16×81

16×81

فن (cm)

 

توصیه می‌کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه کنید:

کندانسور صابکول

کندانسور نیک

کندانسور آرشه

کندانسور نوین

مطالب مرتبط