اواپراتور بوران

اواپراتور مکعبی بوران با فاصله پره 6

فاصله پره 6 میلیمتر

سطح تبادل حرارت بیشتر و راندمان بالاتر

مناسب برای سردخانه ها در بازه دمایی -3°C الی +10°C

با توجه به اهمیت گردش هوا در سالن‌های بزرگ سردخانه بالای صفر، این اواپراتور حالت کشیده و ارتفاع کم دارد.

اواپراتور مکعبی بوران

EC2456

EC1456

EC2356

EC1356

EC2256

EC1256

مدل

65

59.9

54.1

43.8

33.4

27.6

ظرفیت (kW)

4×50

4×50

3×50

3×50

2×50

2×50

فن (cm)

   

EC1656

EC3556

EC2556

EC1556

مدل

   

126

107.3

85.9

74.9

ظرفیت (kW)

   

6×50

5×50

5×50

5×50

فن (cm)

اواپراتور مکعبی بوران با فاصله پره 7

فاصله پره 7 میلیمتر

سطح تبادل حرارت بیشتر و راندمان بالاتر اواپراتور

مناسب برای سردخانه ها در بازه دمایی -18°C الی +10°C

با توجه به اهمیت گردش هوا در سالن‌های بزرگ سردخانه بالای صفر، این اواپراتور حالت کشیده و ارتفاع کم دارد.

EC3247

EC2247

EC1247

EC3147

EC2147

EC1147

مدل

16.2

10.8

8.3

6.8

5.3

4.2

ظرفیت (kW)

2×40

2×40

2×40

1×40

1×40

1×40

فن (cm)

4DES-7

4FES-5

2CES-4

2DES-3

2FES-2

2GES-2

کمپرسور

         

EC1347

مدل

         

20.4

ظرفیت (kW)

         

3×40

فن (cm)

         

4VE-10

کمپرسور

اواپراتور مکعبی بوران با فاصله پره 8

فاصله پره 8 میلیمتر

کاهش برفک و یخ زدگی

مناسب برای سردخانه ها در بازه دمایی -3°C الی -25°C

اواپراتور مکعبی بوران2

EC2458

EC1458

EC2358

EC1358

EC2258

EC1258

مدل

59.8

55.1

49.8

40.3

30.7

25.4

ظرفیت (kW)

4×50

4×50

3×50

3×50

2×50

2×50

فن (cm)

4GE-30

4HE-25

4NE-20

4PE-15

4TE-12

کمپرسور

   

EC1658

EC3558

EC2558

EC1558

مدل

   

115.9

98.7

79.1

68.9

ظرفیت (kW)

   

6×50

5×50

5×50

5×50

فن (cm)

   

8GE-60

6FE-50

6GE-40

6HE-35

کمپرسور

اواپراتور مکعبی بوران با فاصله پره 12

مناسب برای سالن‌هایی که محدودیت عرض دارند.

قرار گرفتن فن‌ها در ارتفاع بالا و کاهش طول دستگاه

مناسب برای تونل انجماد

اواپراتور مکعبی بوران3

EC24512

EC14512

EC23512

EC13512

EC22512

EC12512

مدل

55.9

51.5

46.6

37.6

28.7

23.8

ظرفیت (kW)

4×50

4×50

3×50

3×50

2×50

2×50

فن (cm)

   

EC16512

EC35512

EC25512

EC15512

مدل

   

108.3

92.2

73.9

64.4

ظرفیت (kW)

   

6×50

5×50

5×50

5×50

فن (cm)

اواپراتور ایستاده دیواری سری 50 بوران

فاصله پره 12 میلیمتر

مناسب برای تونل انجماد

اواپراتور ایستاده دیواری بوران سری 50 بوران

ESW145-2

ESW155

ESW145

ESW235

ESW135

ESW125

مدل

57.4

73.9

55.9

46.6

37.6

28.7

ظرفیت (kW)

4×50

5×50

4×50

3×50

3×50

2×50

فن (cm)

       

ESW265-2

ESW165-2

مدل

       

93.2

75.2

ظرفیت (kW)

       

6×50

6×50

فن (cm)

اواپراتور ایستاده دیواری سری 63 بوران

فاصله پره 12 میلیمتر

مناسب برای تونل انجماد

وجود فن 63 سانتی متری و گردش مناسب هوا در تونل انجماد

 اواپراتور ایستاده دیواری سری 63 بوران

ESW126-2

ESW236

ESW136

ESW226

ESW126

ESW116

مدل

57.4

73.9

55.9

46.6

37.6

28.7

ظرفیت (kW)

2×63

3×63

3×63

2×63

2×63

1×63

فن (cm)

   

ESW266-2

ESW166-2

ESW246-2

ESW146-2

مدل

   

147.8

111.8

93.2

75.2

ظرفیت (kW)

   

6×63

6×63

4×63

4×63

فن (cm)

 

توصیه می‌کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه کنید:

کندانسور بوران

اواپراتور آرشه

اواپراتور نوین

اواپراتور نیک

مطالب مرتبط