اواپراتور بوران

اواپراتور مکعبی بوران با فاصله پره 6

فاصله پره 6 میلیمتر

سطح تبادل حرارت بیشتر و راندمان بالاتر

مناسب برای سردخانه ها در بازه دمایی -3°C الی +10°C

با توجه به اهمیت گردش هوا در سالن‌های بزرگ سردخانه بالای صفر، این اواپراتور حالت کشیده و ارتفاع کم دارد.

اواپراتور مکعبی بوران

EC2456 EC1456 EC2356 EC1356 EC2256 EC1256 مدل
65 59.9 54.1 43.8 33.4 27.6 ظرفیت (kW)
4×50 4×50 3×50 3×50 2×50 2×50 فن (cm)
EC1656 EC3556 EC2556 EC1556 مدل
126 107.3 85.9 74.9 ظرفیت (kW)
6×50 5×50 5×50 5×50 فن (cm)

اواپراتور مکعبی بوران با فاصله پره 7

فاصله پره 7 میلیمتر

سطح تبادل حرارت بیشتر و راندمان بالاتر اواپراتور

مناسب برای سردخانه ها در بازه دمایی -18°C الی +10°C

با توجه به اهمیت گردش هوا در سالن‌های بزرگ سردخانه بالای صفر، این اواپراتور حالت کشیده و ارتفاع کم دارد.

EC3247 EC2247 EC1247 EC3147 EC2147 EC1147 مدل
16.2 10.8 8.3 6.8 5.3 4.2 ظرفیت (kW)
2×40 2×40 2×40 1×40 1×40 1×40 فن (cm)
4DES-7 4FES-5 2CES-4 2DES-3 2FES-2 2GES-2 کمپرسور
EC1347 مدل
20.4 ظرفیت (kW)
3×40 فن (cm)
4VE-10 کمپرسور

اواپراتور مکعبی بوران با فاصله پره 8

فاصله پره 8 میلیمتر

کاهش برفک و یخ زدگی

مناسب برای سردخانه ها در بازه دمایی -3°C الی -25°C

اواپراتور مکعبی بوران2

EC2458 EC1458 EC2358 EC1358 EC2258 EC1258 مدل
59.8 55.1 49.8 40.3 30.7 25.4 ظرفیت (kW)
4×50 4×50 3×50 3×50 2×50 2×50 فن (cm)
4GE-30 4HE-25 4NE-20 4PE-15 4TE-12 کمپرسور
EC1658 EC3558 EC2558 EC1558 مدل
115.9 98.7 79.1 68.9 ظرفیت (kW)
6×50 5×50 5×50 5×50 فن (cm)
8GE-60 6FE-50 6GE-40 6HE-35 کمپرسور

اواپراتور مکعبی بوران با فاصله پره 12

مناسب برای سالن‌هایی که محدودیت عرض دارند.

قرار گرفتن فن‌ها در ارتفاع بالا و کاهش طول دستگاه

مناسب برای تونل انجماد

اواپراتور مکعبی بوران3

EC24512 EC14512 EC23512 EC13512 EC22512 EC12512 مدل
55.9 51.5 46.6 37.6 28.7 23.8 ظرفیت (kW)
4×50 4×50 3×50 3×50 2×50 2×50 فن (cm)
EC16512 EC35512 EC25512 EC15512 مدل
108.3 92.2 73.9 64.4 ظرفیت (kW)
6×50 5×50 5×50 5×50 فن (cm)

اواپراتور ایستاده دیواری سری 50 بوران

فاصله پره 12 میلیمتر

مناسب برای تونل انجماد

اواپراتور ایستاده دیواری بوران سری 50 بوران

ESW145-2 ESW155 ESW145 ESW235 ESW135 ESW125 مدل
57.4 73.9 55.9 46.6 37.6 28.7 ظرفیت (kW)
4×50 5×50 4×50 3×50 3×50 2×50 فن (cm)
ESW265-2 ESW165-2 مدل
93.2 75.2 ظرفیت (kW)
6×50 6×50 فن (cm)

اواپراتور ایستاده دیواری سری 63 بوران

فاصله پره 12 میلیمتر

مناسب برای تونل انجماد

وجود فن 63 سانتی متری و گردش مناسب هوا در تونل انجماد

 اواپراتور ایستاده دیواری سری 63 بوران

ESW126-2 ESW236 ESW136 ESW226 ESW126 ESW116 مدل
57.4 73.9 55.9 46.6 37.6 28.7 ظرفیت (kW)
2×63 3×63 3×63 2×63 2×63 1×63 فن (cm)
ESW266-2 ESW166-2 ESW246-2 ESW146-2 مدل
147.8 111.8 93.2 75.2 ظرفیت (kW)
6×63 6×63 4×63 4×63 فن (cm)

 

توصیه می‌کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه کنید:
کندانسور بوران
اواپراتور آرشه
اواپراتور نوین
اواپراتور نیک