اواپراتور نوین

اواپراتورهای نوین دارای مدل‌های مختلفی هستند که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و مواد غذایی (دمای اواپراتور) که داخل سردخانه نگهداری یا محیطی که توسط چیلر خنک می‌شود یک از مدل ها باید انتخاب شود.

در اینجا، ابتدا مدل‌های اواپراتور نوین آورده شده، و در ادامه طریقه انتخاب و محاسبات مربوط به انتخاب اواپراتور و روشهای مختلف انتخاب آنها ارائه شده‌است.

دقت شود که در تمامی مدل‌ها ظرفیت نامی ذکر شده‌است که در دمای 8- درجه سانتیگراد اواپراتور و دمای محیط 0 درجه سانتیگراد اندازه‌گیری شده‌است.

اواپراتور نوین مدل NES استاندارد

اواپراتور نوین

مشخصات فنی اواپراتور نوین NES مطابق جدول زیر است.

فاصله فین 6.4 میلیمتر

فن

حجم مدار (لیتر)

مساحت کویلها (m2)

ظرفیت (kW)

سری NES

دبی هوا (m3/h)

تعداد فاز و ولتاژ

آمپراژ

توان (W)

تعداد و قطر(cm)

4200

1-220

0.95

200

1*40

2.8

8.5

3.7

NES2-140-14

4200

3-380

0.6

200

1*40

3.2

10.2

4.9

NES2-140-25

4200

3-380

0.6

200

1*40

4.6

15.3

7

NES2-140-37

4200

3-380

0.6

200

2*40

5.5

19.4

10.2

NES2-240-410

4200

3-380

0.6

200

2*40

7.7

27.9

12.2

NES2-240-512

4200

3-380

0.6

200

2*40

10.4

37.9

14.8

NES2-240-715

4200

3-380

0.6

200

3*40

13.6

50.6

19

NES2-340-1019

6240

3-380

0.95

450

2*50

22.8

81

25.2

NES2-250-1525

6240

3-380

0.95

450

3*50

27.7

101.4

34.8

NES2-350-2035

6240

3-380

0.95

450

3*50

37.3

141.4

44

NES2-350-2544

6240

3-380

0.95

450

4*50

43.9

168.3

55

NES2-450-3055

6240

3-380

0.95

450

5*50

47.9

177.8

62

NES2-550-3562

6240

3-380

0.95

450

5*50

57.1

215.4

68.5

NES2-550-4069

3080

1-220

0.7

150

1*35

2.7

8.2

3

NES1-135-13

3080

1-220

0.7

150

1*35

3.2

10.2

4

NES1-135-24

3080

1-220

0.7

150

1*35

4

13.3

6

NES1-135-36

3080

1-220

0.7

150

2*35

5.8

20.3

8.8

NES1-235-49

3080

1-220

0.7

150

2*35

6.8

24.3

11

NES1-235-511

3080

1-220

0.7

150

3*35

7.5

26.4

13

NES1-335-713

4200

3-380

0.6

200

3*40

10.5

38

17

NES1-340-1017

6240

3-380

0.95

450

2*50

18.8

64.9

23

NES1-250-1523

6240

3-380

0.95

450

2*50

24.1

86.4

29

NES1-250-2029

6240

3-380

0.95

450

3*50

30.5

113.2

38.1

NES1-350-2538

6240

3-380

0.95

450

4*50

35.8

134.7

49

NES1-450-3049

همچنین ابعاد اواپراتور نوین سری NES به‌شرح جدول پایین است.

اواپراتور نوین سری NES

اتصالات (cm)

ابعاد (سانتیمتر)

خروجی (اینچ)

ورودی (اینچ)

سری NES

Y

X

H

W

L

36.5

53

56

32

90

7/8

½

NES2-140-14

36.5

63

56

32

90

7/8

½

NES2-140-25

36.5

63

56

32

90

7/8

½

NES2-140-37

36.5

118

56

32

145

1 1/8

1/2

NES2-240-410

36.5

113

56

32

145

1 1/8

1/2

NES2-240-512

36.5

153

56

32

190

1 3/8

1/2

NES2-240-715

41.5

153

56

37

190

1 3/8

1/2

NES2-340-1019

61

153

86

47

190

1 5/8

5/8

NES2-250-1525

61

191

86

47

225

1 5/8

5/8

NES2-350-2035

61

213

86

47

240

1 5/8

5/8

NES2-350-2544

61

126.5

86

47

285

2 1/8

7/8

NES2-450-3055

61

66.6-133

86

47

370

2 1/8

7/8

NES2-550-3562

61

64.6-129

86

47

370

2 1/8

7/8

NES2-550-4069

36.5

43

48

32

70

7/8

1/2

NES1-135-13

36.5

68

48

32

90

7/8

1/2

NES1-135-24

36.5

68

48

32

90

7/8

1/2

NES1-135-36

36.5

103

48

32

130

1 1/8

1/2

NES1-235-49

36.5

123

48

32

150

1 1/8

1/2

NES1-235-511

36.5

133

48

32

160

1 3/8

1/2

NES1-335-713

36.5

153

56

32

180

1 3/8

1/2

NES1-340-1017

61

163

86

45

190

1 5/8

5/8

NES1-250-1523

61

163

86

45

190

1 5/8

5/8

NES1-250-2029

61

213

86

45

240

1 5/8

5/8

NES1-350-2538

61

84.3

86

45

290

2 1/8

7/8

NES1-450-3049

اواپراتور مدل NEU ایستاده

NOVIN EVAPORATOR NEU

مشخصات فنی اواپراتور نوین NEU مطابق جدول پایین است.

فاصله فین 6.4 میلیمتر

فن

حجم مدار (لیتر)

مساحت کویلها (m2)

ظرفیت (kW)

سری  NEU

دبی هوا (m3/h)

تعداد فاز و ولتاژ

آمپراژ

توان (W)

تعداد و قطر(cm)

4200

3-380

0.6

200

4*40

29

106.2

35

NEU-440-2035

4200

3-380

0.6

200

4*40

37.8

141.5

44

NEU-440-2544

6240

3-380

0.95

450

4*50

46.5

177.2

56

NEU-450-3056

13000

3-380

1.8

800

4*63

46.9

169.8

62

NEU-463-3562

13000

3-380

1.8

800

4*63

51.4

188.6

69

NEU-463-4069

همچنین ابعاد اواپراتور نوین سری NEU به‌شرح جدول پایین است.

ابعاد اواپراتور نوین سری NEU

ابعاد (سانتیمتر)

خروجی (اینچ)

ورودی (اینچ)

سری NES

H

W

L

170

45

190

1 5/8

5/8

NEU-440-2035

170

52

190

1 5/8

5/8

NEU-440-2544

170

52

230

2 1/8

7/8

NEU-450-3056

170

52

230

2 1/8

7/8

NEU-463-3562

170

52

240

2 1/8

7/8

NEU-463-4069

اواپراتور مدل NED کویل دوبل

اواپراتور نوین سری NED

مشخصات فنی اواپراتور نوین NED مطابق جدول زیر است.

فاصله فین 6.4 میلیمتر

فن

حجم مدار (لیتر)

مساحت کویلها (m2)

ظرفیت (kW)

سری  NED

دبی هوا (m3/h)

تعداد فاز و ولتاژ

آمپراژ

توان (W)

تعداد و قطر(cm)

4200

3-380

0.6

200

3*40

13

48.5

19

NED-340-1019

6240

3-380

0.95

450

2*50

22.8

81

25.2

NED-250-1

6240

3-380

0.95

450

3*50

27.7

101.4

34.8

NED-350-2035

6240

3-380

0.95

450

3*50

37.3

141.4

44

NED-350-2544

6240

3-380

0.95

450

4*50

45.4

174

55

NED-450-3055

6240

3-380

0.95

450

5*50

51.1

190.7

62

NED-550-3562

6240

3-380

0.95

450

5*50

57.1

215.2

68.5

NED-550-4069

ابعاد اواپراتور نوین سری NED

همچنین ابعاد اواپراتور نوین سری NED به‌شرح جدول زیر است.

اتصالات (cm)

ابعاد (سانتیمتر)

خروجی (اینچ)

ورودی (اینچ)

سری NED

Y

X

H

W

L

115

163

38

92

190

1 3/8

1/2

NED-340-1019

115

153

48

112

190

1 5/8

5/8

NED-250-1525

115

191

48

112

225

1 5/8

5/8

NED-350-2035

115

213

58

112

240

1 5/8

5/8

NED-350-2544

115

119

63

112

275

2 1/8

7/8

NED-450-3055

115

63.5-127

53

112

360

2 1/8

7/8

NED-550-3562

115

64.5-129

58

112

360

2 1/8

7/8

NED-550-4069

اواپراتور مدل NEC سقفی

اواپراتور نوین سری NEC

مشخصات فنی اواپراتور نوین NEC مطابق جدول زیر است.

فاصله فین 6.4 میلیمتر

فن

حجم مدار (لیتر)

مساحت کویلها (m2)

ظرفیت (kW)

سری  NEC

دبی هوا (m3/h)

تعداد فاز و ولتاژ

آمپراژ

توان (W)

تعداد و قطر(cm)

4225

1-220

0.95

200

1*40

2.8

8.6

3.7

NEC-140-14

4225

1-220

0.95

200

1*40

3.2

10.2

4.9

NEC-140-25

4225

1-220

0.95

200

1*40

4.6

15.3

7

NEC-140-37

4225

1-220

0.95

200

2*40

5.8

20.3

10.2

NEC-240-410

4225

1-220

0.95

200

2*40

7.7

27.9

12.2

NEC-240-512

4225

1-220

0.95

200

2*40

10.4

37.9

14.8

NEC-240-715

4225

1-220

0.95

200

3*40

13

48.5

19

NEC-340-1019

ابعاد اواپراتور نوین سری NEC

همچنین ابعاد اواپراتور نوین سری NEC به‌شرح جدول زیر است.

اتصالات (cm)

ابعاد (سانتیمتر)

خروجی (اینچ)

ورودی (اینچ)

سری NED

Y

X

H

W

L

86

48

48

80

75

7/8

1/2

NEC-140-14

86

53

53

80

80

7/8

1/2

NEC-140-25

86

53

53

80

80

7/8

1/2

NEC-140-37

86

103

103

80

130

1 1/8

1/2

NEC-240-410

86

113

113

80

140

1 1/8

1/2

NEC-240-512

86

153

153

80

180

1 3/8

1/2

NEC-240-715

86

163

163

80

190

1 3/8

1/2

NEC-340-1019

مقدمه‌ای در خصوص اواپراتور فریونی نوین

کویل اواپراتور نوین لوله مسی 5/8 اینچ  و فین آن با فاصله های 4.2 و 6.4 و 8.5 و 12 میلیمتر تولید می‌شود. دیفراست اواپراتورها الکتریکی با پوشش استنلس استیل و واترپروف می‌باشد.

فین های آلومینیومی اواپراتور نوین از نوع موجدار سینوسی بوده که باعث افزایش راندمان اواپراتور می‌شود.

انتخاب اواپراتور نوین

روش های مختلفی برای انتخاب اواپراتورها و تعیین بار برودتی(لینک به روش انتخاب اواپراتور) آنها وجود دارد. اینجا فقط ملاحظات خاص اواپراتورهای نوین ارائه شده‌است.

روش محاسباتی انتخاب اواپراتور نوین

درصورتیکه ظرفیت مورد انتظار شما از اواپراتور را Qr بنامیم برای انتخاب اواپراتور نیاز به دانستن دو ضریب تصحیح نوع مبرد و تفاوت دمایی داریم.

این ضرایب از جداول زیر به‌دست می‌آید.

در ابتدا شرایط مطلوب خود را از جدول زیر استخراج کنید

Humidity

Evaporating Temp. °C

Air Inlent Temp. °C

Eurovent Standard

85%

0

+10

SC1

85%

-8

0

SC2

95%

-25

-18

SC3

سپس ضریب Fr را از جدول زیر استخراج کنید.

Correction factor (Fr)

Eurovent Condition

Refrigerant

1.05

SC1/SC2/SC3

R404A

0.97

SC1/SC2

R134a

1.00

SC1/SC2/SC3

R22

 سپس با توجه به شرایط دمایی موجود  ضریب Fsc را استخراج کنید.(DT = اختلاف دمای اواپراتور و دمای محیط خنک شونده و Te = دمای اواپراتور می‌باشد)

fsc1 DT = 10 K Te = 0 °C

دمای اواپراتور (سانتیگراد)

DT1 (K)

-5

-2

0

+5

+6

+8

+10

1.88

1.85

1.84

1.82

1.82

1.78

1.78

6

1.55

1.53

1.52

1.50

1.50

1.46

1.46

7

1.34

1.31

1.30

1.28

1.28

1.24

1.24

8

1.16

1.14

1.13

1.11

1.10

1.07

1.07

9

1.02

1.01

1.00

0.98

0.98

0.94

0.94

10

0.91

0.91

0.90

0.88

0.88

0.85

0.85

11

0.82

0.81

0.81

0.79

0.79

0.77

0.77

12


fsc2 DT = 8 K Te = -8 °C

دمای اواپراتور (سانتیگراد)

DT1 (K

-20

-18

-15

-12

-10

-8

-6

1.52

1.50

1.48

1.44

1.43

1.43

1.42

6

1.25

1.23

1.21

1.19

1.18

1.18

1.14

7

1.09

1.07

1.04

1.02

1.01

1.00

0.96

8

0.96

0.94

0.90

0.88

0.87

0.84

0.79

9

0.84

0.83

0.82

0.77

0.77

0.72

0.68

10

0.74

0.73

0.71

0.69

0.67

0.63

0.59

11

0.66

0.65

0.63

0.62

0.58

0.55

0.54

12


fsc3 DT = 7 K Te = -25 °C

دمای اواپراتور (سانتیگراد)

DT1 (K)

-40

-35

-30

-28

-25

-23

-21

1.24

1.23

1.23

1.23

1.21

1.21

1.20

6

1.04

1.03

1.02

1.01

1.00

0.99

0.99

7

0.89

0.87

0.86

0.86

0.85

0.84

0.84

8

0.77

0.76

0.75

0.74

0.73

0.73

0.73

9

0.69

0.67

0.66

0.65

0.65

0.64

0.64

10

0.62

0.61

0.59

0.58

0.58

0.57

0.57

11

0.55

0.54

0.53

0.53

0.52

0.52

0.52

12

با ضرب این دو ضریب در ظرفیت مورد انتظار شما، ظرفیت نامی مناسب برای شرایط کاری سیستم به‌‌‌‌‌‌‌‌دست می‌آید. تنها کار باقی مانده‌، انتخاب سری و مدل متناسب با سیستم شما با توجه به ظرفیت به‌‌‌‌‌‌‌‌دست آمده‌است.

به مثال زیر توجه کنید:

ظرفیت مورد نیاز: 7 کیلووات

دمای اتاق: 5 درجه سانتیگراد

اختلاف دمای اتاق و اواپراتور: 10 کلوین

مبرد: R134a

نتیجه:

دمای اواپراتور: -5 درجه سانتیگراد(SC1)

Fsc=1.02

Fr=0.97

ظرفیت نامی برابر خواهد بود با: Qn=7x1.02x0.97=6.92 kW

نامگذاری اواپراتورهای فریونی نوین

نامگذاری اواپراتور نوین

 

توصیه می‌کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه کنید:

کندانسور نیک

اواپراتور آرشه

اواپراتور نیک

اواپراتور سابکول

مطالب مرتبط