روغن کمپرسور بیتزر

روغن کمپرسور بیتزر در مدل‌های مختلفی تولید و عرضه می‌شوند.

bitzer oil 2

مدل‌های روغن بیتزر

- مدل BSE32: روغن POE متناسب با گاز R404 , R407 , R134a , R507 , و مناسب برای کمپرسورهای سیلندر پیستونی و تسمه‌ای و دومرحله‌ای بیتزر.

- مدل B5.2: روغن معدنی متناسب با گاز R22 و مناسب برای کمپرسورهای سیلندر پیستونی و اسکرال و تسمه‌ای و دومرحله‌ای بیتزر.

- مدل BSE55: روغن POE متناسب با گاز R404 , R407 , R134a , R507 , و مناسب برای کمپرسورهای سیلندر پیستونی و تسمه‌ای و اسکرال بیتزر.

-  مدل B100: روغن اکلیل بنزن متناسب با گاز R22 و مناسب برای کمپرسورهای  اسکرو و کامپکت اسکرو  بیتزر.

-  مدل BSE170: روغن POE متناسب با گاز R404 , R407 , R134a , R507 , و مناسب برای کمپرسورهای اسکرو و کامپکت اسکرو و اسکرو تسمه‌ای بیتزر.

-   مدل B320 SX: روغن معدنی متناسب با گاز R22 و مناسب برای کمپرسورهای  کامپکت اسکرو  بیتزر.

جهت مشاهده اطلاعات کاملار در خصوص هر روغن در جدول زیر روی نام مدل کلیک کنید.

روغن کمپرسور بیتزر

حجم

مدل

شرح کالا

5 لیتر

BSE32 Mixture of synthetic base oils with additives
10 لیتر BSE32 Mixture of synthetic base oils with additives
5 لیتر BSE55 Compressor Polyolester Oil

 10 لیتر

BSE55 Compressor Polyolester Oil
5 لیتر B5.2

Reciprocating Compressor B5  Oil

 1 لیتر B5.2 Reciprocating Compressor B5  Oil

10 لیتر

B100 ALKYL BENZENE

5لیتر

BSE 170

Screw Compressor Polyolester Oil

10 لیتر

BSE 170

Screw Compressor Polyolester Oil

10 لیتر B 320 SX

Compressor Mineral Oil

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی روغن بیتزر شامل ویسکوزیته، چگالی، ظرفیت ویژه گرمایی و ظرفیت هدایت حرارتی