روغن کمپرسور اسکرو معدنی

روغن کاری یکی از مهمترین عوامل در کارکرد صحیح یک سیستم سرمایشی است. در انتخاب روغن بهترین روش استفاده از روغن کمپرسور توصیه شده توسط سازنده است. روغن مناسب این اطمینان را ایجاد می‌کند که قطعات مکانیکی به راحتی روی یکدیگر حرکت کرده و همواره یک لایه نازک روغن از آنها حفاظت می‌کند.

روغن کمپرسور اسکرو علاوه بر نقش‌های ذکر شده باعث بهبود فرآیند تراکم و جلوگیری از نشت گاز نیز می‌شود که نتیجه آن افزایش بازدهی کمپرسور اسکرو خواهد بود.

خرید روغن کمپرسور اسکرو مینرال

کاربرد‌های روغن کمپرسور اسکرو (B320 SH) B320 SX بیتزر

جدول زیر کمپرسورهای بیتزر را نمایش می‌دهد که با روغن کمپرسور اسکرو B320 SX بیتزر متناسب است. و همچنین گازهایی که با روغن کمپرسور B320 SX بیتزر همخوانی دارد در این جدول آمده است. کاربرد عمده روغن کمپرسور اسکرو معدنی بیتزر در کمپرسور کامپکت اسکرو بیتزر به همراه گاز R22 است.

روغن

گاز

کمپرسور

B320SX

R22

کمپرسور کامپکت اسکرو

مشخصات فیزیکی و شیمیایی روغن کمپرسور اسکرو مینرال

عامل اصلی تمایز انواع روغن کمپرسور از یکدیگر، سازگاری با گازها و ویسکوزیته آنها است. روغن کمپرسور اسکرو بیتزر شرایط فیزیکی و شیمیایی به شرح زیر دارد:

چگالی (Density)(Kg/m3)

دمای °20

نقطه اشتعال

(Flash point)

°C

لزجت سینماتیکی

(Kinematic viscosity)  °C40

ویژگی‌های ظاهری

بو

آستانه بویایی

1013

281

(mm2/s)330

زرد رنگ، سیال

مشخص

نامشخص

pH

نقطه ذوب

نقطه جوش

خود احتراقی

(Self ignition)

خطر انفجار

قابلیت حل شدن در/ اختلاط با آب

نامعین

-33°C

نامعین

به دست نیامده

منفجر شونده نیست

نامشخص

دمای تجزیه

فشار بخار

چگالی بخار

چگالی نسبی

نرخ تبخیر

نامعین

نامشخص

نامشخص

نامشخص

به دست نیامده

 
برای مشاهده و دانلود کاتالوگ و مشخصات فیزیکی(انگلیسی) روی "روغن کمپرسور اسکرو مینرال B320 SX بیتزر" کلیک کنید.

 

توصیه می‌کنیم این مطالب را نیز بخوانید:

روغن کمپرسور اسکرو POE

روغن کمپرسور اسکرو اکلیل بنزن
انواع روغن کمپرسور بیتزر

مطالب مرتبط