روغن کمپرسور BSE 32 بیتزر

روغن کاری یکی از مهمترین عوامل در کارکرد صحیح یک سیستم سرمایشی است. در انتخاب روغن بهترین روش استفاده از روغن کمپرسور توصیه شده توسط سازنده است. روغن مناسب این اطمینان را ایجاد می‌کند که قطعات مکانیکی به راحتی روی یکدیگر حرکت کرده و همواره یک لایه نازک روغن از آنها حفاظت می‌کند.

خرید روغن کمپرسور

کاربرد‌های روغن کمپرسور BSE 32 بیتزر

جدول زیر کمپرسور‌های بیتزر را نمایش می‌دهد که باروغن BSE 32 متناسب است. و همچنین گازهایی که با روغن BSE 32 بیتزر همخوانی دارد داخل این جدول آمده است.

روغن

گاز

کمپرسور

BSE32

R404A-R507A-R448A-R449A

کمپرسور دو مرحله ای سیلندر پیستونی

2-stage Semi-hermetic Reciprocating Compressors

R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F : tc<55°C

کمپرسور تسمه ای سیلندر و پیستونی

Open-Type Reciprocating Compressors

R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F

کمپرسور سمی هرمتیک  سیلندرو پیستونی

Semi-hermetic Reciprocating Compressors

مشخصات فیزیکی و شیمیایی روغن کمپرسور BSE 32 بیتزر

عامل اصلی تمایز انواع روغن کمپرسور از یکدیگر، سازگاری با گازها و ویسکوزیته آنها است. روغن کمپرسور پیستونی بیتزر شرایط فیزیکی و شیمیایی به شرح زیر دارد:

چگالی(Density) (Kg/m3)

دمای °15

نقطه اشتعال

(Flash point)

°C

لزجت سینماتیکی(cSt)  

(Kinematic Viscosity)

°C20

لزجت سینماتیکی °C40

لزجت سینماتیکی

°C100

نقطه ریزش

(Pour point)

°C

1006

243

88.1

31.2

6.0

48-

چگالی نسبی
(نسبت به آب)

ویژگی‌های ظاهری

بو

آستانه بویایی

pH

نقطه ذوب

نقطه جوش

0.94

مایل به زرد، سیال

مشخص

نامشخص

نامعین

نامعین

نامعین

قابلیت حل شدن در/ اختلاط با آب

اشتعال پذیری

خود احتراقی

(Self ignition)

خطر انفجار

(Danger of Explosion)

فشار بخار

چگالی بخار

ندارد

نیست

نیست

منفجر شونده نیست

قابل صرف نظر

نامشخص

 

 

توصیه می‌کنیم این مطالب را نیز بخوانید:

روغن کمپرسور اسکرو

روغن کمپرسور اسکرو اکلیل بنزن
انواع روغن کمپرسور بیتزر

مطالب مرتبط