روغن کمپرسورهای دانفوس

 

ساخت: دانفوس فرانسه

 

 

روغن کمپرسور دانفوس

قیمت

حجم

سازگاری

شرح کالا

-

2 لیتر

MT & SM with R22
160P Mineral Oil
- 5 لیتر MT & SM with R22
160P Mineral Oil
- 2 لیتر MTZ, NTZ, MPZ with R404A, R134a, R407C, R507 160PZ Polyolester Oil
-

2 لیتر

SZ with R410A 160SZ Polyolester Oil

دانلود کاتالوگ مشخصات فنی روغن کمپرسور دانفوس