×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 168

پرشر سوئیچ آلکو PS4

ویژگی های پرشر سوئیچ سری ps4 :

    • ماکزیمم فشار کارکرد تا 48 بار

    • تست فشار تا 69 بار

    • همراه با کابل اتصال بکار می رود

alco pressure switch ps4 model

پرشر سوئیچ آلکو سری PS4

مشخصات فنی پرشر سوئیچ های سری  PS4

"لو" پرشر سوئیچ های سری  PS4با ریست اتوماتیک، با قابلیت باز شدن در فشار پایین

مدل

کد قطعه

فشار قطع بالا (Cut out) بر حسب bar

فشار قطع پایین (Cut in) بر حسب bar

کابل اتصال (m)

تست فشار(bar)

استاندارد

EN 12263

نوع اتصال

PS4-W1

808269

1.5

0.3

3

25

PSL

6mm

PS4-A3

808257

1.2

0.4

QC

none

7/16-20UNF

Female

PS4-A1

808266

1.4

0.4

1.5

PS4-A1

808245

 1.5

0.5

1.5

1/4"

PS4-W1

808208

1.8

0.6

1.5

PSL

7/16-20UNF*

PS4-W3

808235

1.8

0.6

QC

PS4-W1

808251

1,8

0,6

3,0

6mm

PS4-W1

808209

2,1

0,7

1,5

7/16-20UNF

Female with

Schrader

PS4-A1

808239

1,7

0,7

1,5

none

PS4-W1

808241

2,4

0,7

3,0

PSL

PS4-W1

808258

2,1

0,7

1,5

6mm

PS4-A1

808259

2

0,7

1,5

none

1/4"

PS4-A1

808247

2,5

1,5

2,5

7/16-20UNF

Female with

Schrader

PS4-A3

808252

2,5

1,5

QC

PS4-W1

808210

3,4

1,7

1,5

PSL

PS4-W1

808249

3,4

1,7

1,5

6mm

PS4-W1

808271

3,2

1,8

1,5

7/16-20UNF

Female with

Schrader

PS4-A1

808276

4,8

3,3

1,5

none

PS4-A1

808278

 

50/90psig

1,5

PS4-A3

808223

QC

5,9

3,8

"های" پرشر سوئیچ های سری  PS4با ریست اتوماتیک، با قابلیت باز شدن در فشار بالا

مدل

کد قطعه

فشار قطع بالا (Cut out) بر حسب bar

فشار قطع پایین (Cut in) بر حسب bar

کابل اتصال (m)

تست فشار(bar)

استاندارد

EN 12263

نوع اتصال

PS4-W1

808200

18

13

1.5

41

PSH

7/16-20UNF*

PS4-W1

808265

18

13

3

6mm

PS4-W1

808201

26

20

1.5

PSH

7/16-20UNF*

PS4-W1

808224

26

20

3

6mm

PS4-W3

808236

26

20

QC

7/16-20UNF*

PS4-W3

808250

26

20

QC

6mm

PS4-A1

808260

26

20

1.5

none

1/4"

PS4-W1

808203

21

28

1.5

PSH

7/16-20UNF*

PS4-A1

808233

28

21

1.5

55

none

7/16-20UNF*

PS4-A1

808244

28

21

1.5

1/4"

PS4-A1

808273

29

22,8

QC

PSH

7/16-20UNF

Female with

Schrader opener

PS4-A1

808237

29,5

22,5

1,5

none

PS4-A1

808246

30

24

2,5

PS4-W1

808214

31

24

1,5

PSH

PS4-A1

808238

31

24

1,5

none

PS4-A3

808253

31

21

QC

PS4-A1

808248

32

24

2,5

PS4-A3

808222

41,7

33,4

QC

69

PS4-W1

808205

42

33

1,5

PSH

PS4-W3

808242

42

33

QC

PS4-A1

808277

 

500/650 psig

1,5

none

PS4-W1

808261

45

35

1,5

PSH

6mm

PS4-A1

808275

48

34

1,5

none

7/16-20UNF*

"های" پرشر سوئیچ های سری  PS4با ریست اتوماتیک، با قابلیت بسته شدن در فشار بالا

مدل

کد قطعه

فشار قطع بالا (Cut out) بر حسب bar

فشار قطع پایین (Cut in) بر حسب bar

کابل اتصال (m)

تست فشار(bar)

استاندارد

EN 12263

نوع اتصال

PS4-A2

808212

18

13

1,5

 

-

7/16-20UNF

Female with

Schrader opener

PS4-W2

808274

20

14,6

1,5

PSH

PS4-A2

808263

21,3

16

1,5

-

PS4-A2

808264

22,6

17

1,5

PS4-A2

808213

24

18

1,5

PS4-W2

808227

28

22

1,5

55

PSH

"های" پرشر سوئیچ سری  PS4با ریست دستی، با قابلیت باز شدن در فشار بالا

مدل

کد قطعه

فشار قطع بالا (Cut out) بر حسب bar

فشار قطع پایین (Cut in) بر حسب bar

کابل اتصال (m)

تست فشار(bar)

استاندارد

EN 12263

نوع اتصال

PS4-BL

808202

26

-

1.5

41

PZH

7/16-20UNF

Female with

Schrader opener

PS4-BL

808204

28

-

1.5

55

PS4-BL

808206

42

-

1.5

69

مطالب مرتبط