لوازم کنترل و اندازه گیری دانفوس

پرشر و ترموستات

پرشر سوئیچ و ترموستات دانفوس

 طیف وسیعی از کنترل‌های فشار و ترموستات‌های دانفوس بسیاری از نیازهای حوزه تبرید و تهویه مطبوع را مرتفع می سازند. این تجهیزات در دو دسته جداگانه KP  و RT  موجود هستند. این لوازم  سازگار با مبردهای فریونی و  آمونیاکی هستند. 

شرکت دامون توانایی تامین و فروش انواع پرشر سوئیچ و ترموستات دانفوس را دارد.

Pressure Controls and Thermostats

 پرشر سوئیچ و ترموستات دانفوس

کنترل

کد قطعه

مدل

دما (C) فشار پایین (bar) فشار بالا (bar)

عملکرد

 (Low Pressure) لو پرشر 

060-110166

KP1

  -0.2 – 7.5  

بدون ریست

 (Low Pressure) لو پرشر

060-110366

KP1

  -0.9 – 7.0  

ریست دار

 (High Pressure) های پرشر

060-117166

KP5

    8 – 32

بدون ریست

 (High Pressure) های پرشر

060-117366

KP5

    8 – 32

ریست دار

 (Dual Pressure) های اند لو پرشر

060-124166

KP15

  -0.2 – 7.5 8 – 32

بدون ریست

 (Dual Pressure) های اند لو پرشر

060-124366

KP15

  0.7 – 4.0 8 – 32

ریست دار

 (Thermostat) ترموستات

060L1100

KP61

-30 – 15    

بدون ریست

 (Thermostat) ترموستات

060H1101

UT72

–30 - +30    

بدون ریست

Thermometer Thermostat

084B8506

EKC 102D

       

 (Oil Pressure) اویل پرشر

060B0173

MP55

       

دانلود کاتالوگ لوازم کنترل فشار و دما

PRESSURE  TERMOSTAT

پرشر و ترموستات دانفوس

مدل

قیمت (ریال)

RT 1 A

3,270,000

RT 5 A

-

RT 1 A(R)

-

RT 5 A(R)

-

RT1 AL

-

RT5 AL

-

RT 260 A

-

RT 262 A

-

MP 55 A

-

EKC 101

-

RT (...)

-

دانلود کاتالوگ پرشر و ترموستات

Untitled 4

شیر فشار و تنظیم دانفوس

مدل

ماکزیمم فشار کاری

رنج دما

QVD 15

40 bar g
(580 psi g)

–50/+150°C

(–58/+302°F)

QFV 20

40 bar g
(580 psi g)

–50/+150°C

(–58/+302°F)

QFV 25

40 bar g
(580 psi g)

–50/+150°C

(–58/+302°F)

دوسرمهره SNV

52 bar g (754 psi g).

–60/+150°C

(–76/+302°F)

دوسر دنده SNV

52 bar g (754 psi g).

–60/+150°C

(–76/+302°F)

KP 1A

LP: PS/MWP = 17 bar HP: PS/MWP = 35 bar KP 6: PS/MWP = 46.5 bar

-25 – 65 °C (80 °C for max. 2 hours)

KP 5A

-25 – 65 °C (80 °C for max. 2 hours)

KP 15A

-25 – 65 °C (80 °C for max. 2 hours)

KP 98

-25 – 65 °C (80 °C for max. 2 hours)

KP 77

-25 – 65 °C (80 °C for max. 2 hours)

دانلود کاتالوگ شیر فشار و تنظیم

مطالب مرتبط