معرفی پرشر سوئیچ اختلافی MP 55 دانفوس همراه با مشخصات فنی

Dammon Measure Control Danfoss Switch MP 55

پرشر سوئیچ اختلافی MP55

ولتاژ قابل کنترل230 V:  یا 115 V a.c or d.c
 تغییرات مجاز ولتاژ: +10  تا -15%
حداکثر فشار کاری:     17 bar
حداکثر فشار تست:  22 bar
 محدوده عملکرد LP : –1  تا  12 bar Pe
رله زمانی در بازه صفر تا  40- تا 60+ با دما جبران می شود.
اسکرو کابل ورودی:  Pg 13.5
حداکثر دمای بلو: 100°C
Enclosure: IP 20 to IEC 529

جدول مشخصات فنی پرشر سوئیچ اختلافی  MP 55، دیفرنشیال قابل تنظیم، لو دیفرانسیل پرشر

کد قطعه

مدل

عملکرد اتصال

تنظیم

طول لوله مویین [mm]

دیفرنشیال کنترل [bar]

زمان آزادسازی رله [s]

گلو لامپ

060B013366

MP55

SPDT

Cut out for falling pressure

1.000 mm

-

45 s

No

060B017066

MP55

SPDT

Cut out for falling pressure

-

-

45 s

No

060B017166

MP55

SPDT

Cut out for falling pressure

-

-

60 s

No

060B017266

MP55

SPDT

Cut out for falling pressure

-

-

90 s

No

060B017366

MP55

SPDT

Cut out for falling pressure

-

-

120 s

No

060B017866

MP55

SPDT

Cut out for falling pressure

-

-

60 s

Yes

060B029966

MP55

SPDT

Cut out for falling pressure

-

-

-

No

060B101166

MP55

SPDT

Cut out for falling pressure

-

-

60 s

No

060B101266

MP55

SPDT

Cut out for falling pressure

-

-

90 s

No

060B101366

MP55

SPDT

Cut out for falling pressure

-

-

120 s

No

060B101666

MP55

SPDT

Cut out for falling pressure

-

-

-

No

060B200666

MP55

SPDT

Cut out for falling pressure

-

-

90 s

No

060B200766

MP55

SPDT

Cut out for falling pressure

-

-

120 s

No

060B201266

MP55

SPDT

Cut out for falling pressure

-

-

60 s

Yes

060B205466

MP55

SPDT

Cut out for falling pressure

900 mm

-

45 s

No

060B205766

MP55

SPDT

Cut out for falling pressure

900 mm

-

120 s

No