لرزه گیر پکلس  (Packless Vibration Absorber)

 Packless Vibration Absorber

لرزه گیر وسیله ای است که مانع از انتقال لرزش کمپرسور به لوله های سیستم های تبرید می شود.

محل نصب لرزه گیر پکلس (Packless Vibration Absorber) در سیکل تبرید

لرزه گیر های پکلس در خط مکش و دهش سیستم های تبرید و تهویه مطبوع نصب می شوند. این لرزه گیرها برای دمپ کردن ارتعاش القایی از طرف کمپرسور به سیستم لوله کشی به کار می رود.

 Location

packless

 ویژگی های لرزه گیر پکلس (Packless Vibration Absorber)

قابلیت کاربرد در همه سیستم های تبرید تجاری، صنعتی و تهویه  مطبوع که با مبردهای زیر کار می کنند.

R22

HCFC

R134a, R404A, R407C,R410A,R507

HFC

R404A

CFC

کاهش صدا

جلوگیری از انتقال ارتعاش به قسمت های دیگر سیستم تبرید

جلوگیری از بزرگ شدن نشتی های ریز احتمالی در اتصالات بر اثر لرزش های ممتد

دارای اتصال مادگی جهت وصل شدن به سیستم لوله کشی سیستم تبرید

نکاتی در مورد نصب لرزه گیر پکلس (Packless Vibration Absorber)

لرزه گیر باید نزدیک کمپرسور، عمود بر محور اصلی ارتعاش  و باید به صورت مستقیم  نصب شود.

ساپورت نگهدارنده  لوله در انتهای لرزه گیر نصب شود.

در هنگام جوشکاری مراقب باشید که شعله ها با بدنه لرزه گیر تماس نداشته باشد.

جهت جلوگیری از خوردگی همیشه آن را تمیز نگه دارید.

کلراید را با لرزه گیر استنلس استیل به کار نبرید زیرا منجر به خوردگی و کاهش عملکرد آن می شود.

 4

انواع لرزه گیر پکلس (Packless Vibration Absorber)

لرزه گیرشرکت پکلس (Packless) به صورت استنلس استیل و برنجی طراحی و ساخته شده که هر کدام دارای مدل های مختلفی هستند.

مدل های لرزه گیر استنلس استیل پکلس (Packless Stainless Steel VAFS Models)

لرزه گیر استنلس استیل پکلس دارای 12 مدل می باشد که مشخصات فنی آن ها در جدول زیر آورده شده است.

فشار گسیختگی

فشار کارکرد

طول لرزه گیر

اتصال

مدل

P(bar)

P(psig)

P(bar)

P(psig)

(mm)Ø

(in)Ø

(mm)Ø

(in)Ø

224

3250

45

650

209.6

8 1/4"

9.5

3/8”

VAFS-3

224

3250

45

650

228.6

9

12.7

1/2"

VAFS-4

224

3250

45

650

247.7

9 3/4”

15.9

5/8”

VAFS-5

224

3250

45

650

266.7

10 1/2”

19.1

3/4"

VAFS-6

224

3250

45

650

285.8

11 1/4"

19.1

3/4"

VAFS-7

224

3250

45

650

292.1

11 1/2"

22.2

7/8”

VAFS-8

224

3250

45

650

330.2

13

28.6

1 1/8”

VAFS-9

224

3250

45

650

374.7

14 3/4"

34.9

1 3/4"

VAFS-10

224

3250

45

650

4312.8

17

41.3

1 5/8”

VAFS-11

224

3250

45

650

508.0

20

54.0

2 1/8”

VAFS-12

159

2300

32

460

609.6

24

66.7

2 5/8”

VAFS-13

131

1900

26

380

685.8

27

79.4

3 1/8”

VAFS-14

 

ویژگی های لرزه گیر استنلس استیل پکلس (Packless Stainless Steel VAFS Models)

قابلیت اتصال به لوله مسی با جوشکاری الکتریکی

عدم وجود اتصال برنجی

استحکام بالا

قابلیت کارکرد در سیستم های مدرن تبریدی با فشار بالا

تیوب انعطاف پذیر از جنس استنلس استیل

پوشش الیافی از جنس استنلس استیل

مدل های لرزه گیر برنجی پکلس (Packless Brass VAF Models)

لرزه گیر برنجی پکلس دارای 11 مدل می باشد که مشخصات فنی آن ها در جدول زیر آورده شده است.

فشار گسیختگی

فشار کارکرد

طول لرزه گیر

اتصال

مدل

P(bar)

P(psig)

P(bar)

P(psig)

(mm)Ø

(in)Ø

(mm)Ø

(in)Ø

228

3300

46

660

177.8

7”

6.4

1/4"

VAF-1

228

3300

46

660

190.5

7 1/2"

6.4

1/4"

VAF-2

214

3100

43

620

209.6

8 1/4"

9.5

3/8”

VAF-3

214

3100

43

620

228.6

9

12.7

1/2"

VAF-4

214

3100

43

620

247.7

9 3/4"

15.9

5/8”

VAF-5

214

3100

43

620

254

10”

19.1

3/4"

VAF-6

214

3100

43

620

285.8

11 1/4"

19.1

3/4"

VAF-7

214

3100

43

620

292.1

11 1/2"

22.2

7/8

VAF-8

186

2700

37

540

330.2

13

28.6

1 1/8”

VAF-9

186

2700

37

540

374.7

14 3/4

34.9

1 3/8”

VAF-10

172

2500

34

500

431.8

17

41.3

1 5/8”

VAF-11

 

ویژگی های لرزه گیر برنجی پکلس (Packless Brass VAF Models)

استحکام و کیفیت بالا

تیوب انعطاف پذیر برنجی

پوشش الیافی برنجی