اکسپنشن ولو آلکو

alco

شیر انبساط (اکسپنشن ولو) چیست

شیر انبساط (اکسپنشن ولو) قطعه ای درسیکل تبرید است که وظیفه کنترل میزان سیال ورودی به اواپراتور و تنظیم دبی سیال سوپرهیت شده خروجی از اواپراتور را برعهده دارد.

Alco Expansion Valve

شمای کلی شیر انبساط(اکسپنشن ولو) آلکو

محل نصب شیر انبساط(اکسپنشن ولو)در سیکل تبرید کجاست

در یک سیکل تبرید محل نصب اکسپنشن ولو در خط مایع، بین خروجی کندانسور و اواپراتورمی باشد.

Alco Expansion Valve Cycle

انواع مدل های شیر انبساط (اکسپنشن ولو) آلکو (Alco)

شیر انبساط (اکسپنشن ولو) شرکت آلکو در دو نوع شیر انبساط های حرارتی و برقی طراحی و ساخته می شود. هر کدام از این شیر انبساط ها (اکسپنشن ولو) دارای مدل های متنوعی هستند که برحسب نوع مبرد، ظرفیت سرمایشی، دمای اواپراتور و کندانسور انتخاب می شوند.

شیر انبساط حرارتی (اکسپنشن ولو حرارتی)

این شیرها در19 مدل طراحی و ساخته می شود

برای مشاهده مشخصات هر یک از محصولات ذیل بر روی عکس محصول کلیک نمایید

شیر انبساط الکترونیکی

شیرانبساط الکترونیکی الکو در7 مدل طراحی و ساخته می شود

برای مشاهده مشخصات هر یک از محصولات ذیل بر روی عکس محصول کلیک نمایید